Koliko znašajo prispevki za popoldanski s.p.?

Samostojni podjetniki se pri poslovanju srečujejo z različnimi stroški, med njimi so tudi mesečni stroški – pavšalni prispevki, ki jih je potrebno plačevati davčnemu uradu. Predstavljamo vam prispevke, ki jih morajo plačevati popoldanski s.p. in študentski s.p.

Popoldanski s.p.

Naj vas sprva opozorimo na termin popoldanski s.p., ki se uporablja v pogovornem jeziku in ga ne najdete v zakonih ali drugih pravnih aktih. Izraz popoldanski s.p. označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova.

ZZZS od februarja 2009 ločuje popoldanske s.p. v dve skupini. V prvi so tisti, ki so zaposleni za več kot 40 ur na teden, v drugi pa tisti, ki niso zaposleni za poln delovni čas.

Prispevki za prvo skupino, torej študente, upokojence in tiste, ki so zaposleni za manj kot 40 ur tedensko, znašajo 30,33 evrov (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), doda pa se jim tudi prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Ker pa študentje po novem niso več zavarovani s strani staršev, je potrebno plačati tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje!  To zavarovanje se plačuje zavarovalnicam. Trenutno je mesečni znesek za tovrsto zavarovanje 24,59 evra.

Prispevki za zdravstveno zavarovanje so na začetku odvisni od velikosti minimalne plače, saj gre za prispevek v višini 13,45 % zneska minimalne plače. V prihodnosti pa se bodo izračunavali na podlagi odmerjenega dobička, saj gre za progresivno lestvico.

Prispevki za drugo skupino, torej za tiste, ki so zaposleni za 40 ur ali več tedensko, znašajo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30,33 evrov ter 4,34 evrov za zdravstveno zavarovanje. Skupaj tako to znese 34,67 evrov mesečno.

Mesečni prispevki za samostojne podjetnike za popoldanski s.p.

Študentski s.p.

Tudi študentje imajo možnost, da postanejo samostojni podjetniki z odprtjem oblike podjetja študentski s.p. Postopek ustanovitve je enak kot pri odprtju rednega s.p., le da je za študentski s.p. potrebno mesečno plačati nekoliko manj prispevkov.

Študentski s.p. je izraz, ki je soroden izrazu popoldanski s.p. in je prav tako pogovorni izraz, ki ga ne najdemo v zakonih in pravilnikih, ki urejajo to področje.

Za študentski s.p. je potrebno plačevati pavšalne mesečne prispevke: prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 29,33 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki je vezan na minimalno plačo in se spreminja vsak mesec in prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v višini 24,59 EUR – podatek velja za eno izmed zavarovalnic, gre za znesek brez popustov.).

Stroški in ustanovitev študentskega s.p.

Kaj menite o tolikšnih prispevkih za študentski s.p.? Se vam zdi, da država s povečevanjem deluje v pravi smeri? Zapišite svoje mnenje v komentarjih.

1 odziv na “Koliko znašajo prispevki za popoldanski s.p.?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja