Prispevki in s.p.

Pri poslovanju se samostojni podjetniki srečajo z množico stalnih stroškov, med katere poleg stroškov vodenja bančnega računa, morebitnih stroškov računovodstva in skladiščenja, spadajo tudi mesečni prispevki za socialno varnost. Prispevke mora samostojni podjetnik vsak mesec plačati davčnemu uradu, podatke pa je od 1.1.2009 potrebno posredovati prek sistema eDavki.

Samostojni podjetniki skladno s 4.členom Zakona o prispevki za socialno varnost plačujejo naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje
  • prispevek za starševsko varstvo
  • prispevek za zaposlovanje (od osnove od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec)

Višina mesečnih prispevkov, ki jih plačuje samostojni podjetnik znaša najmanj 225 evrov (odvisno od minimalne dosežene mesečne osnove).

Zasebnik, ki zaposluje delavce mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za zaposlene skladno z določili predpisanimi za akontacijo dohodnine od dohodkov od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost. Plačujejo jih na račune davčnih uradov ali izpostav skladno s Pravilnikom o podračunih ter načunu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Prispevki pri popoldanskem s.p.

Za razliko od običajne oblike s.p. kjer vse prispevke plačuje podjetnik sam, samostojni podjetnik v ti. popoldanskem s.p. prispevkov za socialno varnost ne izplačuje sam (plačuje le pavšalne mesečne prispevke), saj je zavarovan z drugega naslova. Taka oblika podjetja je torej primerna za osebe s statusom- študente, upokojence ali zaposlene, ki jim prispevke za socialno varnost plačuje že nekdo drug (starši, država ali delodajalec).

Popoldanski samostojni podjetniki se delijo na dve skupini. Prvo skupino sestavljajo polno zaposleni za 40 ali več ur tedensko, ki morajo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odšteti 29,33 evrov mesečno, za zdravstveno zavarovanje pa 4,27 evra, kar skupaj znese 33,6 evra mesečno.

Na drugi strani pa so nedavne spremembe med popoldanske podjetnike, ki niso zaposleni za poln delovni čas, vnesle kar nekaj slabe volje. Od februarja 2009 morajo namreč študentje, upokojenci in ostali, ki so zaposleni za manj kot 40 ur tedensko, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odšteti 29,33 evra na mesec, za zdravstveno zavarovanje pa okoli 80 evrov mesečno (njihova višina je odvisna od minimalne plače in dosežene davčne osnove), kar skupaj znaša okoli 110 evrov mesečno. Poleg tega pa morajo zaradi sprememb zavarovalnih podlag študentje in tisti, ki niso zaposledni za poln delovni čas, zavarovalnici plačevati tudi prispevke za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v višini približno 24,59 evra , tako da skupni mesečni prispevki zanje znašajo okoli 135 evrov.

Slovenija tako vsekakor ne spada med podjetništvu najbolj prijazne države, saj slovenske podjetnike poleg visokih davkov bremenijo tudi visoki prispevki za socialno varnost, ki verjetno marsikaterega študenta ali upokojenca odvrnejo od samostojne podjetniške poti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja