Vsi prispevki, ki jih je objavil/a admin

gdpr uredba eu

28. maja 2018 bo v veljavo stopila splošna uredba EU o varstvu podatkov

GDPR oziroma Splošna uredba EU o varstvu podatkov določa nova pravila glede varovanja podatkov. Uporabljati se bo začela 25. maja 2018. Gre za to, da se bodo postavila enotna pravila na področju varovanja podatkov za vse članice EU. Le nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja bodo lahko članice urejale same.

Zakon bo urejal določena vsebinska področja (npr. uporaba genetskih podatkov), nekatere postopkovne vidike (npr. postopek izrekanja sankcij) pa tudi relacije do drugih področij in pravic (npr. dostop do javnih informacij).

Pooblaščena oseba za področje varovanja podatkov

V 37. členu uredbe je navedeno, v katerih primerih je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za področje varstva osebnih podatkov. Določeni so posebni kriteriji, glede na katere mora podjetje samo oceniti, ali spada med tista podjetja, za katera je predvideno imenovanje pooblaščene osebe. V kolikor podjetje nima zaposlene ustrezne osebe, lahko naloge pooblaščene osebe opravlja zunanja oseba.

Pravica do izbrisa podatkov

Nova uredba daje posameznikom tudi pravico do izbrisa nekaterih podatkov. Gre predvsem za primere, ko je oseba v mladosti na družbenih omrežjih objavljala take fotografije, ki ji lahko kasneje v življenju zaradi tematike škodijo ali pa če gre za nezakonito zbrane podatke. V kolikor v posameznem primeru prevlada javni interese, izbrisa ne bo možno izvršiti.

Samoprijava v primeru kršenja varstva podatkov

Obvezna bo tudi samoprijava v primeru, če boste kršili varstvo podatkov. To bo potrebno storiti v primeru, če vam npr. ukradejo prenosnik, na katerem imate naloženo bazo osebnih podatkov strank. V tem primeru boste morali v 72 urah od dogodka obvestiti IP kot nadzorni organ. Za te namene se bo na spletni strani www.ip-rs.si nahajal obrazec, ki ga boste lahko izpolnili. V nasprotnem primeru se posamezniku izreče globa.

Ostale novosti

Po novem zakonu pa ne bo več treba prijavljati zbirke osebnih podatkov v register informacijskega pooblaščenca. Bo pa treba voditi evidence dejavnosti obdelave oziroma popis zbirk osebnih podatkov. Potrebno bo opisati vsako zbirko glede na ime, vrsto podatkov in na povezane pravne podlage.

Prav tako bo še vedno treba imeti pisne pogodbe z zunanjimi ponudniki. Vaši pogodbeniki pa vas bodo morali po novem obvestiti, katere podizvajalce uporabljajo. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani ip-rs.si na podstrani o Splošni uredbi.

Sicer pa se vsem, ki delujete na tem področju, priporoča, da se podrobneje seznanite s smernicami in mnenji IP, kjer lahko najdete odgovore na najpogostejša vprašanja po posameznih področjih, ki jih zakon ureja. V smernicah imate na voljo tudi hitre vodiče, kontrolne sezname ter primere dobrih in slabih praks.

Vir: ip-rs.si

Ionizator vode – neverjeten dosežek na področju sodobne tehnologije

Ali sploh kdaj pomislimo na to, da voda, ki jo imamo na dosegu v našem domu, ni dovolj kvalitetna za pitje. Pogosto na to dejstvo pomislimo samo v tujini, ko smo nastaljeni v kakem hotelu. Žal pa na to dejstvo pozabljamo v domačem okolju, za katerega bi prav tako morali vedeti, da voda ni več to, kar je nekoč bila. Na to nas želi opozoriti tudi znanost, ki je na podlagi številnih raziskav prišla do spoznanja, da voda vsebuje številne snovi, ki niso primerne za naše tole. Na podlagi njihovih študij je trg začel ponujati tudi naprave znanih proizvajalcev, ki poskušajo spremeniti vodo v to, kar je nekoč bila in še več. Pri tem mislimo tudi na t. i. ionizator vode, ki se šteje za izjemen dosežek. V nadaljevanju boste lahko videli, zakaj je tako označen.

Ionizator vode je torej najbolj sodobna oblika dosežka pri obdelavi tekočine, brez katere ni življenja

Strokovnjaki ionizator vode definirajo kot najsodobnejši dosežek ali izum, ko gre za proces obdelave vode, tekočine, ki jo v velikih količinah uporabljamo vsak dan, tudi za pitje, torej za direkten vnos v naše telo. T. i. ionizator vode ima večstopenjski filtrirni sistem, ki ima nalogo, da vodo temeljito prečisti. S pomočjo nekaterih sredstev poskrbi, da se voda loči na alkalno ionizirano vodo ter na kislo ionizirano vodo. Ločevanje poteka v t. i. ionizacijski celici. Ta pa je plod izjemno napredne tehnologije, ki so jo na trg postavili Japonci.

Kaj predstavlja alkalna ionizirana voda?

V prvi vrsti gre za izjemen močan naravni antioksidant. Tovrstna voda namreč vsebuje aktivni vodik. Ta v telesu nevtralizira škodljive proste radikale. Prav tako ta voda vsebuje velike količine kalcija ter tudi magnezija. Oba sta bazična minerala, ki sodelujeta pri procesu, kjer je uravnavanje kislo-bazičnega ravnovesja v ospredju. Oba namreč poskrbita za nevtralizacijo kisle presnovke. Tako je odpravljena zakisanost telesa, ki je prisotna pri marsikaterem človeku. Kislo okolje namreč povzroča pomanjkanje kisika v naših celicah. To pa je podlaga, ki je lahko odločujoč dejavnik, da zbolimo za rakom ali pa za kako podobno neozdravljivo boleznijo.

Ionizator vode je torej odličen sistem, ki nas lahko zaščiti pred mnogimi boleznimi sodobnega časa.