Vsi prispevki, ki jih je objavil/a admin

kartonasta embalaža

Potrebujete kartonsko embalažo po meri?

Kartonska embalaža po meri vam omogoča, da dobite škatle iz valovite lepenke oziroma kartona, ki so popolnoma prilagojene vašim zahtevam. Vse, kar morate storiti, je, da določite dimenzije, ki jih potrebujete, mi pa bomo za vas pripravili škatle po vaši meri. Poleg samih dimenzij oziroma velikosti ter oblike lahko izbirate tudi vrsto kartona, iz katerega bo izdelana kartonska embalaža za pakiranje vaših izdelkov. Tako torej poskrbite za najbolj optimalno rešitev.

Naravi prijazno pakiranje

V sodobnem času postaja vedno bolj pomembno, kako pakiramo izdelke in za kakšne materiale se pri tem odločamo. Ekološko ozaveščeni potrošniki cenijo kartonsko embalažo. Predvsem zato, ker jo je možno reciklirati. Prijaznost embalaže do narave postaja tudi vedno bolj pomemben kriterij pri nakupu izdelkov, kar je še en razlog več, da se odločite prav za karton.

Izsekovanje ali potisk

Glede na vaše potrebe je kartonska embalaža, za katero se odločite, lahko tudi izsekana ali potiskana s poljubnim motivom ali napisom. Na tak način nastane lična kartonska embalaža poljubnih oblik, velikosti in materiala, ki jo lahko dopolnite s svojim logotipom ali reklamnim sloganom oziroma z izsekovanjem popolnoma prilagodite svojim potrebam.

Kartonske škatle po vaši meri

Danes je kakovostna kartonska embalaža po meri na voljo skorajda v kakršnih koli dimenzijah si zamislite. Poleg standardnih mer škatel, za katere se stranke največkrat odločajo, se lahko odločite tudi za popolnoma presonalizirane kartonske škatle. Točno takšne, kot jih potrebujete. Kartonska embalaža po meri je najboljša rešitev za vse, ki želijo izbrati resnično optimalno pakirno embalažo, s katero bodo zadovoljni tako sami kot tudi njihove stranke.

gdpr uredba eu

28. maja 2018 bo v veljavo stopila splošna uredba EU o varstvu podatkov

GDPR oziroma Splošna uredba EU o varstvu podatkov določa nova pravila glede varovanja podatkov. Uporabljati se bo začela 25. maja 2018. Gre za to, da se bodo postavila enotna pravila na področju varovanja podatkov za vse članice EU. Le nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja bodo lahko članice urejale same.

Zakon bo urejal določena vsebinska področja (npr. uporaba genetskih podatkov), nekatere postopkovne vidike (npr. postopek izrekanja sankcij) pa tudi relacije do drugih področij in pravic (npr. dostop do javnih informacij).

Pooblaščena oseba za področje varovanja podatkov

V 37. členu uredbe je navedeno, v katerih primerih je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za področje varstva osebnih podatkov. Določeni so posebni kriteriji, glede na katere mora podjetje samo oceniti, ali spada med tista podjetja, za katera je predvideno imenovanje pooblaščene osebe. V kolikor podjetje nima zaposlene ustrezne osebe, lahko naloge pooblaščene osebe opravlja zunanja oseba.

Pravica do izbrisa podatkov

Nova uredba daje posameznikom tudi pravico do izbrisa nekaterih podatkov. Gre predvsem za primere, ko je oseba v mladosti na družbenih omrežjih objavljala take fotografije, ki ji lahko kasneje v življenju zaradi tematike škodijo ali pa če gre za nezakonito zbrane podatke. V kolikor v posameznem primeru prevlada javni interese, izbrisa ne bo možno izvršiti.

Samoprijava v primeru kršenja varstva podatkov

Obvezna bo tudi samoprijava v primeru, če boste kršili varstvo podatkov. To bo potrebno storiti v primeru, če vam npr. ukradejo prenosnik, na katerem imate naloženo bazo osebnih podatkov strank. V tem primeru boste morali v 72 urah od dogodka obvestiti IP kot nadzorni organ. Za te namene se bo na spletni strani www.ip-rs.si nahajal obrazec, ki ga boste lahko izpolnili. V nasprotnem primeru se posamezniku izreče globa.

Ostale novosti

Po novem zakonu pa ne bo več treba prijavljati zbirke osebnih podatkov v register informacijskega pooblaščenca. Bo pa treba voditi evidence dejavnosti obdelave oziroma popis zbirk osebnih podatkov. Potrebno bo opisati vsako zbirko glede na ime, vrsto podatkov in na povezane pravne podlage.

Prav tako bo še vedno treba imeti pisne pogodbe z zunanjimi ponudniki. Vaši pogodbeniki pa vas bodo morali po novem obvestiti, katere podizvajalce uporabljajo. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani ip-rs.si na podstrani o Splošni uredbi.

Sicer pa se vsem, ki delujete na tem področju, priporoča, da se podrobneje seznanite s smernicami in mnenji IP, kjer lahko najdete odgovore na najpogostejša vprašanja po posameznih področjih, ki jih zakon ureja. V smernicah imate na voljo tudi hitre vodiče, kontrolne sezname ter primere dobrih in slabih praks.

Vir: ip-rs.si