donosna-investicija

Donosna investicija za dober dodaten zaslužek

Kam investirati denar za dober dodaten zaslužek? Donosna investicija je tista, ki nudi ugodne pogoje pri investiranju in predvsem dobro obrestno mero. Obresti predstavljajo zaslužek, zato je smiselno poiskati tiste investicijske možnosti, ki nudijo najvišje obrestne mere, glede na stopnjo tveganja.

Določene naložbe nudijo visoke donose, vendar so hkrati zelo tvegane. Mednje spadajo predvsem vrednostni papirji, kot so delnice in obveznice. Na drugi strani pa med varne naložbene možnosti spadajo bančni depoziti in vzajemni skladi, vendar le-ti ne nudijo visokih donosov. Kako poiskati optimalno razmerje med dobro obrestno mero in tveganostjo naložbe? Odgovor na vprašanje nudi investiranje v zavarovana posojila.

Donosna investicija v zavarovana posojila

Investiranje v zavarovana posojila poteka na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja. Po registraciji na strani, odprtju naložbenega računa in prenosu sredstev lahko vlagatelj prične z investiranjem. Pri tem lahko za začetek veže le 10 eur v določeno posojilo in tako nadaljuje do večjih zneskov.

Sredstva se vežejo za vnaprej določeno časovno obdobje, kar je odvisno od trajanja posojila in odplačila iz strani posojilojemalca. V povprečju lahko investitorji na platformi zaslužijo okoli 9 odstotne donose na letni ravni, kar predstavlja dober zaslužek, glede na to, da naložbe niso tvegane. Poleg tega pa je pri vsakem posojilu določena tudi obrestna mera, ki pa je odvisna od kreditne sposobnosti posojilojemalca.

Varna in donosna investicija na platformi za reinvestiranje

Donosnost naložbe na investicijski platformi je odvisna od izbora posameznega posojila ter od obrestne mere. Obrestno mero ne določi upravljalec platforme, temveč bonitetna hiša, ki poda bonitetno oceno posojilojemalca in določi njegovo kreditno sposobnost. Na splošno velja, da nižja bonitetna ocena posojilojemalca pomeni višjo obrestno mero za naložbo v posojilo. Velja pa tudi obratno.

Ne glede na to, ali vlagatelj v določeni meri tvega z vezavo sredstev v bolj tvegana posojila z višjo obrestno mero, mu platforma za reinvestiranje zagotavlja izplačilo glavnice in vseh natečenih obresti, v primeru, da se posojilo predčasno prekine zaradi neplačevanja obrokov kredita ali drugih razlogov. V ta namen je posamezno posojilo tudi zavarovano pri zavarovalnici, ki izplača 90 odstotkov glavnice z obrestmi, preostalih 10 pa izplača platforma.

Izplačilo sredstev na naložbeni račun

Ko se obdobje vezave sredstev v posamezno posojilo zaključi, se vlagatelju izplačajo tudi obresti in glavnica. Investitor lahko zaslužek ponovno investira v novo naložbo ali pa denar nakaže na svoj bančni račun. Tako donosna investicija v zavarovana posojila nudi obe možnosti izplačil na peer-to-peer lending platformi.