Vsi prispevki, ki jih je objavil/a avtor

zavarovanje blagovne znamke

Blagovna znamka in njen pomen za podjetje

Blagovna znamka je zelo pomemben sestavni del vsakega podjetja. Gre za simbol, znak, kombinacijo znakov, barv, črk, ki predstavljajo podjetje oziroma storitve, ki jih ta ponuja. gre za prvo asociacijo, ki jo stranka dobi. Pomembno je, da se blagovno znamko določi čim bolj v skladu s tem, s čim se podjetje ukvarja, z njegovo vizijo in občutki, ki jih želi zbuditi pri kupcih.

Preprečite zlorabe na tem področju

Sploh uspešna in znana podjetja se velikokrat srečujejo z zlorabami na področju blagovnih znamk. To pa zato, ker se hočejo nekatera podjetja, ki niso tako prepoznavna okoristiti na njihov račun. Primer tega je lahko podjetje, ki se ukvarja s prodajo športne obutve. Za svoj logotip izbere zelo podobno obliko Nikovi kljukici. S tem zavaja stranke, saj tiste, ki na tem področju niso tako dobro podučene, zmotno mislijo, da gre za ugledno znamko Nike. Pritegne jih ugodna cena in čevlje kupijo. Kaj je v tem primeru problem? Stranka bi sicer kupila obutev od Nika. Tako podjetje, ki je kopiralo blagovno znamko, dobi denar, ki je bil sicer namenjen znanemu podjetju.

Kako se temu izogniti?

Tovrstne zlorabe podjetja ne morejo preprečiti. Če pa so poprej zavarovala svoje znamke, lahko v primeru kršitve zahtevajo svoje pravice. Zavarovanje blagovne znamke je postopek, ki traja nekaj mesecev. Ko pa registrirate znamko, registracija velja 10 let. Po preteku tega obdobja lahko poljubno podaljšate zavarovanje. Zavarovanje lahko izvedete sami ali prek pooblaščenca, ki vas bo vodil skozi celoten postopek in skrbel za to, da bodo vsi postopki gladko tekli.

Zavarovanje v Sloveniji se razlikuje od zavarovanja po drugih evropskih in neevropskih državah. Tako morate preveriti za vsako državo posebej, kakšna so pravila, da lahko izvedete registracijo. Tako je treba posredovati ločene vloge, ki se jih ločeno obravnava.

Preden se izvede registracija, morajo podatki o blagovni znamki na spletni strani Urada za intelektualno lastnino viseti 3 mesece. Šele če v tem času ni nobene pritožbe, se postopek dokončno zaključi.

e-račun sodobna metoda poslovanja

E-račun kot sodoben način poslovanja

E-račun je postal sodobna metoda poslovanja. To je seveda dobra novica, saj s sabo prinaša številne prednosti. Ker se tak račun sestavi elektronsko in pošlje prek elektronskega kanala, torej ni potrebe po rabi papirja. To pomeni, da naredimo nekaj dobrega tako za okolje kot za našo denarnico.

Po drugi strani zaradi odsotnosti papirja lahko poskrbimo za boljšo urejenost delovne površine, saj se na njej ne bodo več pojavljali listi papirja. Tudi upravljanje z e-računi je enostavnejše. Lažje jih shranjujemo in evidentiramo. Po mapah jih lahko razporejamo na poljubne načine. Še lažje pa je upravljanje z njimi, če si pri tem pomagamo s katerim od računovodskih programov. To nam namreč zelo olajša tako izstavljanje kot tudi organizacijo.

Kako izdamo e-račun?

Najprej je treba poudariti, da so razlike glede na to, komu račun izstavimo. Če ga izstavimo proračunskemu uporabniku, moramo za izstavljanje obvezno uporabljati UJP portal. Njegova uporaba je preprosta. Potrebujemo pa za dostop digitalno potrdilo in uporabniško ine ter geslo. Na UJP portalu imamo večino podatkov že ponastavljenih. Poleg tega imamo vpogled v stanje računa, ki smo ga poslali.

Če za plačilo določene storitve ali produkta pričakujemo gotovinsko plačilo, potem račun izstavimo prek sistema davčne blagajne. Pri tem si moramo najprej zagotoviti davčno blagajno v obliki programa ali naprave. Potrebujemo poseben tiskalnik za račune ter mesto, kamor bomo skladiščili denar.

Če pričakujemo negotovinsko poravnavo računa, torej v obliki direktnega nakazila na TRR, potem davčne blagajne ne potrebujemo. E-račun lahko pripravimo v klasičnem programu za pisanje besedil kot sta Word in Excel. Še bolje pa je, če se za izstavitev takega računa poslužujemo računovodskega programa, ki nam zelo olajša celoten postopek.

Poslovanje z e-računi tako postaja stalnica poslovanja. Vsekakor nam zelo olajšajo delo, zato je smiselno, da se tega poslužujemo na dnevni ravni. Prav tako je enostavno shranjevanje in pregledovanje takih računov. Imamo bolj jasno evidenco nad prejetimi in izdanimi računi.