Vsi prispevki, ki jih je objavil/a avtor

poplacilo-obveznosti

Kako faktoring poplačilo obveznosti vpliva na poslovanje podjetij?

Factoring poplačilo obveznosti je kot nekakšen kredit za obratna sredstva, ki jih podjetja potrebujejo za zagotavljanje rednega denarnega toka, kar se odraža tudi v likvidnosti. Odkup terjatev je proces, ki nudi vir dolžniškega financiranja za podjetja, ki so izstavila račune svojim kupcem za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Velika prednost kredita za podjetje je v tem, da dobavitelju ni potrebno čakati na plačila izdanih računov, ki so velikokrat izdana z daljšim plačilnim rokom. To organizaciji zagotavlja pridobitev gotovine, ki jo porabi za tekoče poslovanje in razvoj. Faktoring storitve pa so primerne tako za velika, srednja in majhna podjetja. Katere so glavne prednosti?

Poplačilo obveznosti zagotavlja takojšnjo gotovino

Najpomembnejša prednost storitve odkupa terjatev je v tem, da podjetju zagotavlja gotovino v zelo kratkem roku od izstavitve računa. Specializirana faktor družba nakaže na račun 90 odstotkov celotnega zneska fakture, ostalih 10 odstotkov pa, ko kupec plača fakturo v dogovorjenem roku. Kredit za obratna sredstva zato popravlja denarni tok podjetja.

Odkup terjatev za lažje poslovanje z velikimi kupci

Organizacije v določenih panogah in dejavnostih poslujejo tudi z velikimi multinacionalkami ali pa z javnim sektorjem. Običajno ti subjekti poslujejo z daljšim plačilnim rokom, ki ga dobavitelj ne more veliko spreminjati, zato pristane na plačilne pogoje ali pa izgubi stranko. Z najemom faktor družbe pa je poslovanje z velikimi kupci enostavnejše, saj je priliv sredstev hitrejši in zagotovljen. To pa dobavitelju tudi zagotavlja varnost pred neizplačili.

Faktoring za boljše upravljanje s kreditno sposobnostjo strank

Ko podjetje prične poslovati in dobavljati blago ali storitve novim kupcem oziroma odjemalcem, pri tem ne more optimalno določiti plačilnih pogojev, saj nima vzvodov za ugotavljanje kreditne sposobnosti poslovnih strank.

Pri tem pa mu lahko pomaga najeta faktor družba, ki natančno in redno spremlja kreditno sposobnost kupcev in na podlagi tega lahko usmerja podjetje pri določitvi plačilnih pogojev. Z odkupom terjatev pa se podjetje tudi zavaruje pred tveganji neplačil novih kupcev.

Faktoring poplačilo obveznosti kot rešitev za mala podjetja

Specializirana storitev odkupa terjatev predstavlja odličen vir financiranja tudi za mala podjetja ali pa za startup podjetja, ki na mesečni ravni ne ustvarjajo zelo velikih prihodkov od poslovanja. Pri tem je za mala podjetja pomembno, da imajo vse izdane fakture v roku plačane, saj nasprotno lahko zelo ogrozi njihovo poslovanje in rast, pri čemer lahko izgubijo gotovino za pokritje tekočih stroškov.

Poleg tega mala podjetja veliko lažje kandidirajo in zaprosijo za faktoring poplačilo obveznosti pri specializiranem faktorju, kot pa če bi odšla na banko ali katero drugo finančno institucijo po klasični kredit za obratna sredstva.

varna-investicija

Varna investicija v zavarovana posojila

Donosna in varna investicija v zavarovana posojila predstavlja za vlagatelje začetnike in izkušene investitorje odlično priložnost za dodaten zaslužek. Vlagatelj se na spletno platformo za medsebojno posojanje denarja oziroma na platformo za množično investiranje brezplačno registrira in prične z vlaganjem v naložbe. Pri začetni vezavi sredstev je mogoče vložiti le 10 eurov.

Peer-to-peer lending platforma združuje tako posojilojemalce kot vlagatelje. Posojilojemalci na eni strani pridobijo kredit pod ugodnimi pogoji, vlagatelji na drugi strani pa financirajo posojila, za kar so nagrajeni z dobro obrestno mero, ki na koncu leta prinaša dobre donose. Vlagatelj lahko zaslužek reinvestira v novo naložbo ali pa si denar izplača na osebni račun.

Varna investicija z dvostopenjskim preverjanjem bonitete

Naložbe v zavarovana posojila spadajo pod ne tvegane naložbe, saj spletna platforma nudi številne varnostne mehanizme, ki preprečujejo, da bi prihajalo do zlorab ali do velikih tveganj. Ko posojilojemalec kot fizična ali pravna oseba zaprosi za kredit, ga bonitetna agencija Bisnode preveri na dveh stopnjah. Pri tem posojilojemalcu določi bonitetno oceno, ki je podana na podlagi kreditne sposobnosti.

Ta postopek ščiti platformo in vlagatelje pred neplačili. Pri tem pa je bonitetna ocena posojilojemalca tudi podlaga za določanje obrestne mere posameznega posojila oziroma naložbe. Višja kot je bonitetna ocena, nižja je obrestna mera in obratno.

Odobritev zahtevka za zavarovanje naložbe

Po dvostopenjskem preverjanju bonitete posojilojemalca sledi pošiljanje zahtevka za zavarovanje naložbe k kredibilni zavarovalnici. Zavarovalnica preveri in ovrednoti ter odobri zavarovanje za posamezno posojilo, ki bo po tem postopku dano na spletno platformo za medsebojno posojanje denarja. Tako se naložba maksimalno zavaruje.

Zaradi obeh varnostnih mehanizmov je mogoče reči, da investicije v zavarovana posojila niso tvegane. Na drugi strani pa te investicijske možnosti nudijo od 7 do 9 odstotne letne donose. Zaslužki pa so odvisni tudi od tipa naložb, obrestne mere, časovne vezave sredstev in razpršenosti naložbenega portfelja vlagatelja.

Varna investicija – garancija na glavnico in obresti

Varna investicija na spletni platformi nudi vlagateljem 100 odstotno garancijo na glavnico in obresti pri vsaki naložbi. To pomeni, da platforma garantira za poplačilo vseh posojil z obrestmi vred. To se lahko zgodi v primeru, če posojilojemalec zamuja s plačili obroka posojila ali pa zaradi drugih razlogov, na podlagi katerih lahko platforma v imenu vlagatelja zahteva odškodnino pri zavarovalnici. Tako zavarovalnica povrne 90 odstotkov vložene glavnice z obrestmi, spletna platforma pa izplača preostalih 10 odstotkov sredstev.