Vsi prispevki, ki jih je objavil/a avtor

odstop terjatev

Kako naj si podjetje izboljša likvidnost na področju terjatev?

Odstop terjatev je lahko rešitev, če se želi podjetje rešiti skrbi na področju terjatev in si hkrati povečati likvidnost. Sploh novonastala podjetja se srečujejo s problemom, ko finančnih sredstev ne dobijo pravočasno. Zaradi tega lahko pride do zapletov pri poslovanju. Preprečena je tudi rast, saj ni sredstev, da bi se vanjo vlagalo. Težave nastanejo sploh pri storitvenih podjetjih, ki od strank ne zahtevajo takojšnje plačilo. Plačilo je lahko predvideno v prihodnjih nekaj tednih ali celo mesecih.

Ponudnik preveri stranke in se odloči, če bo prevzel tveganje

Odstop terjatev je prav zato storitev, ki podjetje lahko odreši čakanja in mu prihrani zaplete na področju terjatev. Podjetje se z izbranim ponudnikom sestane. Predloži mu vse račune, za katere želi takojšnje izplačilo. Ponudnik račune pregleda in preveri stranke, s katerimi je podjetje poslovalo. Na podlagi pridobljenih podatkov se odloči, če bo prevzelo tveganje.

Sklenitev pogodbe

Če ja, potem pride do sklenitve pogodbe, ki je podpišeta podjetnik in ponudnik. V nekaterih primerih je zahtevano, da so pri sklenitvi pogodbe prisotne tudi stranke, ponekod pa ne. V pogodbi so definirani vsi pogoji, pod katerimi je sklenjeno sodelovanje. Na njeni podlagi ponudnik v roku nekaj dni podjetju izplača znesek, ki bi ga to sicer prejelo od strank šele čez nekaj časa. Tako podjetje s storitvijo odstop terjatev takoj pridobi finančna sredstva, ki jih lahko vlaga v nadaljnje poslovanje. Prednost je tudi v tem, da se mu ni treba več ukvarjati s tem področjem, ampak breme prevzame ponudnik.

Seveda si pri dostopu terjatev ponudnik pridrži provizijo, ki je določen odstotni delež od celotnega zneska. Ponudnik podjetju najprej izplača 80 % zneska. Ko je deležen plačila od strank, pa mu povrne še preostali del.

Podjetje takoj z odstopom terjatev pridobi finančna sredstva, na katera bi čakalo več tednov, le v nekaj dneh. Poleg tega pa se mi ni treba več ukvarjati s področjem izterjav, ampak to breme nase prevzame ponudnik finančnih storitev.

registracija blagovne znamke

Kaj pridobite z registracijo blagovne znamke in kako jo izvedete?

Blagovna znamka predstavlja znak ali kombinacijo znakov, ki stoji za nekim izdelkom ali storitvijo, je prvi stik s stranko in omogoča, da se izdelek ali storitev razlikuje od enakega ali podobnega blaga. Znak je lahko sestavljen iz besed, črk, številk, elementov, podob ali kombinacije barv. S tem, ko se podjetje odloči za registracijo blagovne znamke, pridobi pravico preprečiti drugim podjetjem, da bi za enakovrstne izdelke uporabljali enako blagovno znamko ali tako, ki bi bila zavajajoče podobna obstoječi. Vendar pa je še vedno dovoljeno, da drugo podjetje uporablja ta ali podoben znak, če za njim stoji drug proizvod ali storitev (da torej ne gre za konkurenčno podjetje). Edino v primeru, če gre za slovečo znamko, potem je prepovedano tudi to.

Zaščita znamke na Uradu RS za intelektualno lastnino

V Sloveniji je registracijo možno izvesti na Uradu RS za intelektualno lastnino. Podjetja lahko na urad vložijo vlogo sama ali pa preko zastopnika. Če želi v Sloveniji registracijo znamke opraviti tuje podjetje, potem mora registracijo potekati izključno prek zastopnika.

Ko Urad prejme vlogo, najprej preveri, če je le ta popolna in izpolnjena skladno s predpisi. Ugotoviti mora tudi to, če je predlagano blagovno znamko sploh možno registrirati. Če je v zvezi s tem vse v redu, potem Urad podatke o podjetju in predlagani znamki objavi na svoji spletni strani. Tam ja na vpogled zainteresirani javnosti. Ob tem začne teči 3-mesečni rok. Znotraj njega se lahko kdo pritoži na registracijo, če je znamka preveč podobna ali slična kateri že obstoječi. V tem primeru se postopek ustavi. Če pa ni nobenega ugovora ali če so ugovori neutemeljeni, potem se po pretečenem 3-mesečnem roku izvede registracija. Za registracijo je treba plačati predpisano pristojbino. Registracija znamke velja le za obdobje 10 let. Ko to obdobje preteče, potem jo lahko podjetje podaljša. To lahko izvaja v nedogled.

V primeru, če želi podjetje registracijo blagovne znamke izvesti tudi znotraj državnih meja, potem se mora obrniti na ustrezni organ tuje države in se pozanimati, kakšen je v tem primeru postopek.