Vsi prispevki, ki jih je objavil/a avtor

varna-investicija

Varna investicija v zavarovana posojila

Donosna in varna investicija v zavarovana posojila predstavlja za vlagatelje začetnike in izkušene investitorje odlično priložnost za dodaten zaslužek. Vlagatelj se na spletno platformo za medsebojno posojanje denarja oziroma na platformo za množično investiranje brezplačno registrira in prične z vlaganjem v naložbe. Pri začetni vezavi sredstev je mogoče vložiti le 10 eurov.

Peer-to-peer lending platforma združuje tako posojilojemalce kot vlagatelje. Posojilojemalci na eni strani pridobijo kredit pod ugodnimi pogoji, vlagatelji na drugi strani pa financirajo posojila, za kar so nagrajeni z dobro obrestno mero, ki na koncu leta prinaša dobre donose. Vlagatelj lahko zaslužek reinvestira v novo naložbo ali pa si denar izplača na osebni račun.

Varna investicija z dvostopenjskim preverjanjem bonitete

Naložbe v zavarovana posojila spadajo pod ne tvegane naložbe, saj spletna platforma nudi številne varnostne mehanizme, ki preprečujejo, da bi prihajalo do zlorab ali do velikih tveganj. Ko posojilojemalec kot fizična ali pravna oseba zaprosi za kredit, ga bonitetna agencija Bisnode preveri na dveh stopnjah. Pri tem posojilojemalcu določi bonitetno oceno, ki je podana na podlagi kreditne sposobnosti.

Ta postopek ščiti platformo in vlagatelje pred neplačili. Pri tem pa je bonitetna ocena posojilojemalca tudi podlaga za določanje obrestne mere posameznega posojila oziroma naložbe. Višja kot je bonitetna ocena, nižja je obrestna mera in obratno.

Odobritev zahtevka za zavarovanje naložbe

Po dvostopenjskem preverjanju bonitete posojilojemalca sledi pošiljanje zahtevka za zavarovanje naložbe k kredibilni zavarovalnici. Zavarovalnica preveri in ovrednoti ter odobri zavarovanje za posamezno posojilo, ki bo po tem postopku dano na spletno platformo za medsebojno posojanje denarja. Tako se naložba maksimalno zavaruje.

Zaradi obeh varnostnih mehanizmov je mogoče reči, da investicije v zavarovana posojila niso tvegane. Na drugi strani pa te investicijske možnosti nudijo od 7 do 9 odstotne letne donose. Zaslužki pa so odvisni tudi od tipa naložb, obrestne mere, časovne vezave sredstev in razpršenosti naložbenega portfelja vlagatelja.

Varna investicija – garancija na glavnico in obresti

Varna investicija na spletni platformi nudi vlagateljem 100 odstotno garancijo na glavnico in obresti pri vsaki naložbi. To pomeni, da platforma garantira za poplačilo vseh posojil z obrestmi vred. To se lahko zgodi v primeru, če posojilojemalec zamuja s plačili obroka posojila ali pa zaradi drugih razlogov, na podlagi katerih lahko platforma v imenu vlagatelja zahteva odškodnino pri zavarovalnici. Tako zavarovalnica povrne 90 odstotkov vložene glavnice z obrestmi, spletna platforma pa izplača preostalih 10 odstotkov sredstev.

factoring

Factoring storitve s prednostmi za podjetja

Factoring ali odkup terjatev zajema celoten paket storitev, v katerem podjetja s pogodbo prenesejo domače in tuje terjatve od prodaje blaga ali storitev na specializirano faktoring družbo, ki podjetju zagotavlja jamstvo, upravljanje, financiranje in izterjavo obveznosti. Podjetja si s takim virom financiranja zagotavljajo likvidnost.

Prevzem in poplačilo dolgov, ki ga izvede faktoring družba, predstavlja za podjetja jamstvo, da bodo dolgovi poplačani, zato ne tvegajo težav s plačilno nesposobnostjo kupcev ali pa z zapletenimi primeri, ko kupec bankrotira oziroma gre v stečaj. Celotno upravljanje in izterjavo obveznosti pa za dobavitelja blaga in storitev opravi družba, ki se ukvarja z dolžniškim financiranjem.

Factoring kot jamstvo za plačilo in dosego likvidnosti

Financiranje terjatev iz strani faktoring družbe predstavlja za podjetja garancijo za tveganje, ki ga sicer prevzamejo ob dobavi blaga in storitev, ne da bi bilo plačilo iz strani kupca izvršeno v istem trenutku. Plačilna nesposobnost predstavlja za dobavitelje precejšnje tveganje, saj nimajo zagotovil, da bodo izdelki ali storitve plačani ali pa plačani v dogovorjenem roku.

Prav zato podjetja izkoristijo možnost odkupa terjatev in si s tem zagotovijo takojšnje plačilo, ki hkrati ustvarja denarni tok v podjetju, zato da se poslovanje nemoteno nadaljuje. Denarni tok hkrati povečuje obratni kapital, zato je podjetje tudi bolj likvidno in sposobno opraviti dobavo blaga ali storitev, ne da bi za to moralo čakati na poplačila kupcev.

Storitev odkupa terjatev prihrani podjetju čas

Ko podjetje na podlagi pogodbe posluje s factoring družbo, s tem hkrati prenese financiranje in upravljanje s terjatvami na specializirano organizacijo, ki razpolaga z vsemi pomembnimi informacijami, znanji in izkušnjami ter poskrbi, da se podjetju ni potrebno ukvarjati s poplačili dolgov in obveznosti.

Tako podjetja privarčujejo na času in optimizirajo notranje vire, saj jim ni potrebno raziskovati kreditne dokumentacije kupcev, upravljati in izterjati dolgove ter voditi kreditne postopke. Prav zato se podjetje lahko osredotoči na razvoj poslovnih načrtov in na ustvarjanje konkurenčne prednosti.

Factoring z nižjimi stroški in boljšo finančno strukturo

Profesionalna storitev odkupa terjatev zmanjšuje knjigovodske in režijske stroške v podjetju. Prav tako podjetju ni potrebno zaposlovati specialistov na področju financiranja terjatev, saj je mnogo bolj ugodno, če najame specializirano družbo.

Poleg tega factoring na dolgi rok pomembno vpliva na finančno strukturo podjetja, ki postaja vedno bolj močna. Zaradi večjega denarnega toka lahko podjetja z lastnimi sredstvi financirajo poslovanje in sredstva vložijo v napredek in razvoj.