Arhiv Značk: depoziti

depoziti

Depoziti z alternativo naložbam v bančne produkte

Depoziti oziroma depozitni certifikati so bančni produkti, ki predstavljajo naložbo z vezavo sredstev za vnaprej določeno časovno obdobje. Depozitni certifikati so bili v preteklosti dobra izbira za vlagatelje, ki so želeli ustvariti stabilne in malo tvegane donose. Vendar se je s pojavom tehnologij spletnih platform ta trend zasukal v vedno bolj priljubljene investicije v zavarovana posojila.

Podobnost med naložbami v zavarovana posojila in depozitnimi certifikati je v tem, da vlagatelj v obe investiciji veže denar za določeno obdobje oziroma za obdobje trajanja naložbe. Čas vezave pa je v primerjavi z večletnimi obveznicami precej bolj kratkoročen. V nadaljevanju predstavljamo ključne razlike med obema investicijskima možnostma, zato da se boste lažje odločili, kam vložiti denar v prihodnosti.

Kakšne prednosti nudijo depoziti?

Depozitni certifikati veljajo za varne naložbe, saj so zavarovani iz strani Banke Slovenije in države v določeni vrednosti skupne naložbe. To pomeni, da četudi bi banka prešla v postopek likvidacije, bi vlagatelj dobil povrnjen denar vložene glavnice do meje, ki ga zavaruje država. Zato te naložbe veljajo za varne in so primerne za vlagatelje, ki ne želijo tvegati ali pa ki želijo vezan denar nameniti za dolgoročno in stabilno varčevanje.

Kolikšne donose nudijo bančni depoziti?

Pri depozitnih certifikatih velja pravilo, da daljši kot je čas vezave sredstev, višje obresti boste prejeli v pogodbi. Obrestne mere so običajno fiksne, zato jih med trajanjem naložbe ni mogoče spreminjati. Na splošno pa so obrestne mere precej nizke, zato so tudi letni donosi skorajda najnižji med vsemi bančnimi in drugi investicijskimi produkti. Donosi se tako v povprečju gibljejo okoli 0,68 odstotka na letni ravni.

Ali imajo depoziti višje donose kot zavarovana posojila?

Naložbe v zavarovana posojila na spletnih platformah za množično investiranje in posojanje denarja imajo visok potencial za višje obrestne mere. Tako lahko vlagatelji na letni ravni ustvarijo donose med 5 do 9 odstotki. Ustvarjanje donosov je odvisno od vlagatelja in ne od druge posredniške finančne institucije. Poleg tega pa je za vstop in začetek investiranja potreben precej nižji znesek, kot pri depozitnih certifikatih.

Ali so depoziti bolj varni kot zavarovana posojila?

Naložbe v zavarovana posojila zavarujejo kreditne zavarovalnice, ki skupaj s platformo za investiranje vlagatelju izplačajo celotno glavnico in ustvarjene obresti, če posojilojemalec preneha plačevati svoj kredit. Zato so te naložbe enako varne kot bančni depoziti, vendar na drugi strani tudi ustvarjajo višje donose.