Arhiv Značk: poplačilo obveznosti

poplacilo-obveznosti

Kako faktoring poplačilo obveznosti vpliva na poslovanje podjetij?

Factoring poplačilo obveznosti je kot nekakšen kredit za obratna sredstva, ki jih podjetja potrebujejo za zagotavljanje rednega denarnega toka, kar se odraža tudi v likvidnosti. Odkup terjatev je proces, ki nudi vir dolžniškega financiranja za podjetja, ki so izstavila račune svojim kupcem za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Velika prednost kredita za podjetje je v tem, da dobavitelju ni potrebno čakati na plačila izdanih računov, ki so velikokrat izdana z daljšim plačilnim rokom. To organizaciji zagotavlja pridobitev gotovine, ki jo porabi za tekoče poslovanje in razvoj. Faktoring storitve pa so primerne tako za velika, srednja in majhna podjetja. Katere so glavne prednosti?

Poplačilo obveznosti zagotavlja takojšnjo gotovino

Najpomembnejša prednost storitve odkupa terjatev je v tem, da podjetju zagotavlja gotovino v zelo kratkem roku od izstavitve računa. Specializirana faktor družba nakaže na račun 90 odstotkov celotnega zneska fakture, ostalih 10 odstotkov pa, ko kupec plača fakturo v dogovorjenem roku. Kredit za obratna sredstva zato popravlja denarni tok podjetja.

Odkup terjatev za lažje poslovanje z velikimi kupci

Organizacije v določenih panogah in dejavnostih poslujejo tudi z velikimi multinacionalkami ali pa z javnim sektorjem. Običajno ti subjekti poslujejo z daljšim plačilnim rokom, ki ga dobavitelj ne more veliko spreminjati, zato pristane na plačilne pogoje ali pa izgubi stranko. Z najemom faktor družbe pa je poslovanje z velikimi kupci enostavnejše, saj je priliv sredstev hitrejši in zagotovljen. To pa dobavitelju tudi zagotavlja varnost pred neizplačili.

Faktoring za boljše upravljanje s kreditno sposobnostjo strank

Ko podjetje prične poslovati in dobavljati blago ali storitve novim kupcem oziroma odjemalcem, pri tem ne more optimalno določiti plačilnih pogojev, saj nima vzvodov za ugotavljanje kreditne sposobnosti poslovnih strank.

Pri tem pa mu lahko pomaga najeta faktor družba, ki natančno in redno spremlja kreditno sposobnost kupcev in na podlagi tega lahko usmerja podjetje pri določitvi plačilnih pogojev. Z odkupom terjatev pa se podjetje tudi zavaruje pred tveganji neplačil novih kupcev.

Faktoring poplačilo obveznosti kot rešitev za mala podjetja

Specializirana storitev odkupa terjatev predstavlja odličen vir financiranja tudi za mala podjetja ali pa za startup podjetja, ki na mesečni ravni ne ustvarjajo zelo velikih prihodkov od poslovanja. Pri tem je za mala podjetja pomembno, da imajo vse izdane fakture v roku plačane, saj nasprotno lahko zelo ogrozi njihovo poslovanje in rast, pri čemer lahko izgubijo gotovino za pokritje tekočih stroškov.

Poleg tega mala podjetja veliko lažje kandidirajo in zaprosijo za faktoring poplačilo obveznosti pri specializiranem faktorju, kot pa če bi odšla na banko ali katero drugo finančno institucijo po klasični kredit za obratna sredstva.