Novosti – Samostojni podjetniki v cestnem prometu

V nadaljevanju si preberite nekaj več spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G), ki je pričel veljati 13. marca 2011. Tokratna objava pride v poštev za podjetnike, ki opravljajo dejavnost, povezano s prevozi v cestnem prometu. Vsekakor pa je vsebina v nadaljevanju koristna za vse prometne udeležence.

Samostojni podjetnik je odgovoren, če je bil prekršek storjen v njegovem imenu, na njegov račun ali v njegovo korist. V kolikor samostojni podjetnik dokaže, da je bil prekršek storjen z namenom škodovanja njemu ali z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere zanj storilec opravlja delo, ali s kršenjem navodil podjetnika, ki je v okviru dolžnega nadzorstva sicer storil vse, da do prekrška ne bi prišlo, je podjetnikova odgovornost izključena.

Omejitev hitrosti

Z globo 300 EUR se kaznuje prekršek samostojnega podjetnika, katerega voznik ravna v nasprotju z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa, odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.

Ne upoštevanje prometne signalizacije

Samostojni podjetnik bo ob 6.000 EUR, v kolikor ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje vremenske razmere, v katerih velja z znakom označena izrecna odredba in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil; globa za odgovorno osebo: 600 EUR.

Zimska oprema za motorna in priklopna vozila

Če samostojni podjetnik pozimi ali v zimskih razmerah motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu nima opremljenih s predpisano zimsko opremo, bo za takšen prekršek odštel 1.200 EUR, odgovorna oseba pa 120 EUR. Nekoliko večja kazen bo doletela samostojnega podjetnika, če ne bo upošteval prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste, in sicer 3.000 EUR, odgovorna oseba pa bo odštela 300 EUR. V kolikor bo v zimskih razmerah samostojni podjetnik oviral ali onemogočil promet drugih vozil, bo kaznovan s petimi tisočaki, odgovorna oseba s 500 EUR.

Tovor in naprave

Če so namenjeni za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo biti na in v vozilu naloženi oziroma pokriti tako, da:

 • ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence prometa,
 • ne povzročajo škode na cesti in objektih,
 • ne onesnažujejo okolja,
 • ne zmanjšujejo stabilnosti vozila,
 • ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno,
 • ne zmanjšujejo preglednosti vozniku,
 • se ne razsipajo ali padajo z vozila.

V nasprotnem primeru bo samostojni podjetnik moral plačati 1.600 EUR, odgovorna oseba pa 160 EUR.

Imate morda predelano vozilo?

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede tudi za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je bila na njem pozneje narejena predelava, ki ustreza vsaj enemu od pogojev:

 • se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila,
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

Če samostojni podjetnik ravna v nasprotju z zapisanim, kazen znaša 4.000 EUR, za odgovorno osebo pa 400 EUR, prav toliko pa tudi za posameznika, ki ravna v nasprotju s tem členom. Prav tako ni priporočljivo v prometu uporabljati vozila, ki je predelano, pa ta predelava ni bila odobrena, samostojni podjetnik namreč tvega kazen v višini 4.000 EUR, odgovorna oseba in lastnik oziroma uporabnik vozila (če je fizična oseba) sta v takšnem primeru kaznovana s 400 EUR.

Kaj pa če vozilo ni registrirano?

Če vozilo ni registrirano, nima veljavnega prometnega dovoljenja ali dovoljenja za preizkusno vožnjo ali ni označeno s predpisanimi tablicami, je kazen za samostojnega podjetnika 5.000 EUR, za odgovorno osebo pa 500 EUR.

Tehnična brezhibnost

Če samostojni podjetnik v cestnem prometu uporablja vozilo, ki ni tehnično brezhibno, ga čaka kazen 2.000 EUR, odgovorno osebo pa 250 EUR.

Pregled vozila

Če voznik zavrne inšpektorjevo ali policistovo zahtevo za pregled vozila, bo samostojni podjetnik plačal globo 2.000 EUR, odgovorna oseba pa 250 EUR.

Vir: Zavod mladi podjetnik

Podjetnik brez samozavesti ni pravi podjetnik

V kolikor želite podjetje ustanoviti potrebujete zvrhano košaro samozavesti. Samozavest pa potrebujete tudi tisti, ki ste že podjetniki.

Kljub vsemu pa imajo podjetniki, tako mladi kot tisti starejši in izkušeni svoje slabe trenutke, ure, dneve, mesece ali celo leta, ko jim primanjkuje samozavesti za spopadanje z izzivi.

Nihče ni imun na vzpone in padce v poslu, tudi če vam kakšen neuspel posel načne samozavest si ne smete dopustiti, da to vpliva na vaše poslovne odločitve.

Predstavljamo vam nekaj nasvetov, da boste kot podjetnik pravilno izražali svojo samozavest:

 • Z znanjem in lepo besedo ljudi prepričajte, da zares veste kaj delate in, da to delate dobro.
 • V kolikor ste v nekaj prepričani, to tudi na glas povejte.
 • Vedno stojte za svojimi besedami. Ne spreminjajte svojih izjav in upajte, da imate prav.
 • Poskrbite, da boste ljudem všeč. Priljubljenost je namreč bolj pomembna kot inteligenca, saj ima večina ljudi popularne ljudi za bolj pametne, privlačne in moralne kot v resnici so.
 • Bodite večni optimist. Ljudje s pozitivnim mišljenjem imajo večjo podporo javnosti, so boljši voditelji in bolj produktivni.
 • Bodite fleksibilni – treba se je naučiti prilagajati.
 • Potrudite se za lep videz.

Vaja dela mojstra oz. bolj samozavestnega podjetnika

Vaša učiteljica v osnovni šoli je imela prav: Vaja dela mojstra! Najboljši način za povečanje samozavesti je, da vložite veliko energije in pridno delate – najslabše je, če kar obupate, ker za določeno stvar niste dovolj dobri oz. nimate dovolj znanja ali izkušenj.

Najbolj pomembna je predvsem vaja. V kolikor vas je strah javnega nastopanja ali pogajanj z zahtevno stranko je čas da začnete trenirati. Sprva se izpopolnjujte v okolju kjer se počutite sproščene, saj je pomembno, da popravite vse napake in se na tak način izboljšujete ter pridobivate na samozavesti. Pred glavno prezentacijo nekajkrat ponovite celo predavanje oz. govor, pred odprtjem trgovine naredite generalko, itd.

Naj vas ne bo sram prositi za pomoč ali mnenje

Samozavestni ljudje so tisti, ki so pripravljeni vložiti veliko truda in dela v predpriprave in vaje. Prav tako pa so samozavestni ljudje tisti, ki si upajo priznati, da določenih stvari ne zmorejo in ne znajo. Vedno je boljše, da podjetnik ve, kdaj potrebuje pomoč in kdaj ne.

Je že res, da se ne smete zanašati na mnenja drugih vendar je od časa do časa pomembno tudi drugo mnenje – zgolj, da se prepričate, da ste na pravi poti.

Čisto na kratko:

 • Bodite iskreni do sebe – realno ocenite svoje sposobnosti in si priznajte česa se morate še naučiti.
 • Delajte na stvareh za katere niste prepričani, da jih obvladate.
 • Nikar ne oklevajte vprašati za mnenje nekoga, ki mu zaupate.
 • Nikar se ne obremenjujte preveč s tem, kar si mislijo drugi.
 • Nikoli se ne bojte novih izzivov.
 • Nikar se preveč ne obremenjujte s stvarmi, ki jih ne zmorete, raje pomislite na stvari, ki jih zmorete.

Vir: Zavod mladi podjetnik