Kašna je razlika pri plačilu prispevkov za samozaposlene, če podjetnik zaposluje ali ne?

Marsikdaj se pojavi vprašanje v zvezi s prispevki za samozaposlene. Tokrat obravnavamo podjetnika, ki zaposluje in tistega, ki ne.

Vsi samostojni podjetniki – ne glede na to, ali ste sami ali imate zaposlenih nekaj ljudi – morate upoštevati, da imate vsak mesec do sredine meseca čas, da davčnemu uradu plačate prispevke za samozaposlitev za predhodni mesec.

Zavezanci, ki nimajo plač plačujejo:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik – samostojni podjetnik – zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni drugače določeno.

Vir: DZ

10 super poslovnih idej

Morda razmišljate: »Le kje bi prišel do poslovne ideje?« Zakaj ne bi pričeli s pregledom sektorjev, ki so najbolj perspektivni? Ko najdete sektor, posel ali industrijo bo naloga veliko lažja.

Torej, v katerih sektorjih tičijo odlične poslovne ideje:

1. Prodaja na internetu

Spletna prodaja je namreč sektor, za katerega ne potrebujete veliko začetnega kapitala, poleg tega pa so stroški vzdrževanja nizki.

2. Pogrebni zavod

Potrebe človeka, ne glede na gospodarsko stanje, ostajajo nespremenjene: hrana, obleka, streha nad glavo, zdravniška oskrba in neizogibno tudi smrt.

3. »99 centov« trgovina

Čas gospodarske krize omeji kupce in zato ti iščejo najcenejše ponudbe.

4. Luksuzne dobrine

Poslovna ideja o prodaji luksuznih dobrin je pravo nasprotje zgoraj omenjene poslovne ideje o trgovini. Kljub temu je še vedno dobra poslovna ideja, saj je najbogatejši trg praviloma neobčutljiv na gospodarsko krizo.

5. Domači turizem

Kriza je povzročila povečano povpraševanje za poceni nastanitve in kampe doma – zakaj ne bi tega izkoristili?

6. Vzdrževanje in popravila

Kriza ljudem onemogoča nakup novih stvari zato bodo potrebovali popravilo za stare.

7. Bio, Eko, zeleno, moralno in etično

Z okolju prijazno ali etično poslovno idejo že skoraj ne morete zgrešiti.

8. Svetovanje

V kolikor ste strokovnjak za neko področje, se bo vedno našel nekdo, ki vam bo plačal za dober nasvet.

9. Posojila

Poslovna ideja o posojanju denarja ni najbolj priljubljena, saj nas je ravno zadolževanje pripeljalo do krize. Vendar ni slaba poslovna ideja.

10. Izterjava dolgov

Tudi izterjava dolgov je ena izmed poslovnih idej, na katero krizni časi nimajo negativnega vpliva.

Vir: startups.co.uk