Sprememba imena samostojnega podjetnika

V praksi se neredko zgodi, da podjetnik, ki ima ustanovljen s.p., spremeni ime ali priimek. V tem primeru mora podjetnik opraviti zelo enostaven in hiter postopek spremembe naziva s.p.,  kar lahko opravi kar prek državnega portala za podjetja in podjetnike (e-VEM). Postopek za spremembo je brezplačen.

Podobno velja tudi za spremembo:

  • sedeža ali poslovnega naslova,
  • zastopnikov,
  • dejavnosti in
  • firme/imena.

Vir: Zavod mladi podjetnik

Kaj moram vedeti pred registracijo s.p.?

Pred registracijo s.p. bomo morali poskrbeti za dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je le-to potrebno), odpreti bomo morali poslovni transakcijski račun pri banki in izbrati računovodski servis.

Odločiti se bomo morali še o načinu vodenja poslovnih knjig – za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.

Enostavno knjigovodstvo pride v poštev, ko izpolnjujete največ 2 izmed naštetih kriterijev, če pa izpolnjujete vse tri kriterije, vodite dvostavno knjigovodstvo:

  • povprečno število zaposlenih ne presega 3,
  • letni prihodki so nižji od 42.000 EUR,
  • povprečna vrednost aktive, izračunane kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in na zadnji dan poslovnega leta ne presega 25.000 EUR.

Vodenje računovodstva po normiranih stroških je možno v primeru, da so letni prihodki nižji od 42.000 EUR in, da nimate nobenega zaposlenega.

Samostojnega podjetnika, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije, na podlagi predložene prijave za vpis v davčni register in podatkov iz PRS, DURS po uradni dolžnosti vpiše v davčni register.

Vir: Zavod mladi podjetnik