Če ne zmoremo odplačati dolga, poskusimo z odkupom dolga

V življenju smo primorani večkrat najemati kredite, če si želimo privoščiti novo hišo, nov avto ali kakršnekoli druge investicije. Recimo, da nam je uspelo pridobiti kredit in začenjamo s postavljanjem nove hiše. Vse je potekalo po načrtih, hiša je postavljena, vendar smo zaradi krize, še preden smo odplačali ves dolg, izgubili svoje delo in dolga ne moremo odplačevati več. Verjetno je to ena izmed najslabših scenarijev, ki se nam lahko pripetijo v življenju. posledično gre zadeva v izvršbo, na dom prihajaj rubežniki, vendar nimajo sploh kaj vzeti, vi poskušate zadevo rešiti s tem, da hodite na banko, vendar brez uspeha ostanete v začaranem krogu.

Takšne situacije ne moremo privoščit nikomur, vendar je dejstvo, da nas življenje kadarkoli lahko pripelje do tega. V podobnih primerih, kot je opisan zgoraj, je priporočljiv odkup dolga. Natančno, kako je to izvedljivo, je odvisno od primera do primera. Specifično o vašem primeru, bi vam znali povedati na vaši banki. Za odkup dolga je na primer pomembno ali imate kaj dedovanja, ali ima vaš partner mogoče službo, plačo, imetje, kako je z imetjem vaših staršev, ter tako dalje.

Glede na priporočila izberite neko osebo, ki ji zaupate, še pomembneje je, da ona zaupa vam, in jo prosite za odkup dolga. Dobro je vedeti, da je odkup dolga je možen le v primeru, da se upnik s tem strinja. Odkup dolga lahko primerjamo z običajnim nakupom katerekoli dobrine.  Namesto da upnik dolg proda vam, ga proda neki osebi, ki ji zaupate. S tem je upnikov dolg poplačan, kako boste pa vi odplačali ta dolg od vašega znanca, oziroma kaj ji boste v zameno dali, pa je stvar osebnega dogovora. Lahko, da ji morate tako vrniti vrednost celega dolga, vendar na daljši rok, lahko pa ji prepišete del dedovanja ali kakšne lastnine.

Kmalu čas za najavo pavšalne obdavčitve

Proti koncu letošnjega leta je vsaj za male podjetnike pogosta tema najava pavšalne obdavčitve. Ta naj bi jim koristila, vendar se zaradi marsikaterih lukenj ne morejo odločiti, če se jim v resnici splača.

Prostovoljno jo lahko koristijo samostojni podjetniki, pa tudi druge vrste podjetij, ki v preteklem leti niso imel več kot 50 tisoč evrov obdavčljivih prihodkov. Tisti, ki so presegli mejo 50 tisoč evrov obdavčljivih prihodkov in tisti, ki ne spadajo v kategorijo gospodarskih družb, to so na primer sindikati, zbornice in društva, pa niso upravičeni do pavšalne obdavčitve.

Pavšalna obdavčitev naj bi olajšala poslovanje ter znižala stroške manjšim podjetjem in družbam, saj naj bi se jim zmanjšali administrativni stroški. Poleg tega, naj bi osebe s tem lažje ustanovile in zagnale podjetje. Podjetniki bodo morali po zdajšnjih predlogih morali voditi evidenco vseh obdavčljivih prihodkov, od katerih se bo odštelo 70 odstotkov priznanih normiranih stroškov. Ostanek, torej 30 odstotkov prihodkov, bo obdavčenih po ustrezni stopnji.

Aprila letos so bili podani zakonski predlogi, ki naj bi zgoraj omenjeno mejo s 50 tisoč evrov obdavčljivih prihodkov dvignili na 100 tisoč in 70 odstotkov normiranih stroškov na 80 odstotkov. Junija so bili predlogi sprejeti in se bodo uporabljali od 1 januarja 2015 naprej.

Poleg tega spremembe prinašajo tudi manjšo administracijo, lastno izbiro evidenc za notranje potrebe in računovodskih poročil za lastno poslovno odločanje, bolj enostaven davčni pregledi, kjer bo večji poudarek na prihodkih kot na odhodkih in proporcionalna. obdavčitve v višini 20 odstotkov.

Pravne osebe, razen samostojnih podjetnikov, morajo še vedno voditi dvostavno knjigovodstvo, vendar je za samostojne podjetnike priporočljivo vsaj enostavno knjigovodstvo priporočljivo.