Ministrstvo za gospodarstvo vzpodbuja tehnološka podjetja

September 8th, 2010

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za vzpostavitev razvojnih gospodarskih središč, s katerim želi država vzpodbuditi tehnološki preboj gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih. Gre za podporo projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogočajo razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo skupine podjetij, ki bodo skupaj vzpostavile razvojne centre na posameznih tehnoloških področjih. Poleg najboljših projektov razvojnih središč na regionalni ravni bodo izbrani (in sofinancirani) tudi najboljši projekti v posameznih industrijskih sektorjih:

  • avtomobilske industrije,
  • elektroindustrije in elektronike,
  • energetike,
  • farmacije in biotehnologije,
  • informacijsko komunikacijske tehnologije,
  • lesno predelovalne industrije,
  • logistike in novih materialov;

Sredstva v okviru javnega razpisa znašajo 185.274.533 evrov, od tega je vsaj 30 milijonov evrov namenjenih za projekte v Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Za industrijske sektorje in regionalna središča na nacionalni ravni pa je namenjenih 155.274.533 evrov.

Rok za oddajo vlog je 15. november 2010.

Razpisna dokumentacija >>

Poslovni načrt je lahko velikokrat zgrešen

Avgust 31st, 2010

Poslovni načrt za uvajanje novega izdelka na trg je največkrat zgrešen

Velikokrat investiramo v podjetja, ki svojega izdelka še niso predstavila trgu, zato je zelo težko oceniti kako dobra je pravzaprav investicija. Največkrat se pri investiranju odločamo s pomočjo treh ključnih dejavnikov: velikost trga, kvaliteta tima oz. ekipe in na podlagi vizije izdelka.

Tim

Uspešni podjetniki neprestano zbirajo najrazličnejše podatke in si izbirajo boljše ter večje cilje, kljub temu, da to pomeni spreminjanje smeri, ki so si jo začrtali na začetku. Takšne poteze so uspešne, če podjetnik sodeluje s pravim timom.

Ciljni trg

Velikost trga je zelo pomembna, večji kot je trg, več imamo možnosti, da bo nekomu naš izdelek všeč. Težko pa je uspeti z novim podjetjem na določenem trgu kljub velikosti trga. Prav tako velikost trga ne vpliva na tveganja, kot so: konkurenca, trg, nova tehnologija, razna finančna tveganja, itd. Vse to je dobro opredeliti, ko pišemo poslovni načrt.

Vizija izdelka

Včasih imajo podjetniki tako močno intuicijo, da je njihov izdelek točno to kar trg potrebuje, velikokrat pa je izdelek potrebno spreminjati in prilagajati. Prav zaradi tega je zelo težko oceniti kako uspešen bo izdelek na trgu.

Konec koncev je težko oceniti kako uspešno se bo izdelek uvajal na trgu zgolj na podlagi poslovnega načrta izdelka. Zato je potrebno oceniti kvaliteto tima in velikost ter lastnosti ciljnega trga, nato pa upati na najboljše.