Ali lahko ženske pričakujejo spolno diskriminacijo v podjetniškem svetu?

Vsekakor velja, da je žensk v podjetništvu vedno več. Vendar se kljub vsemu poraja vprašanje – ali se bo spolna diskriminacija nadaljevala?

Raziskava izvedena v ZDA na temo žensk v podjetništvu je pokazala, da je skorja polovica anketiranih mnenja, da so si podjetnice in podjetniki enakopravni. Zaskrbljujoč podatek pa je, da je kar 41 odstotkov anketiranih mnenja, da imajo moški v podjetništvu prednost.

V industriji, kjer prevladajo moški je ženskam še posebej težko, saj jih prav dejstvo, da niso moškega spola ovira pri navezavi stikov, ki vodi do podcenjevanja potencialnih poslovnih partnerjev in strank.

Štejejo rezultati

Nikar pa ne obupajte, saj na koncu štejejo zgolj rezultati – v kolikor ste dobre in sposobne se bo to kmalu razvedelo.

Marsikdaj je biti ženska podjetnica tudi prednost. Nekateri, recimo, enostavno lažje poslujejo z žensko kot z moškim. Danes je vedno manj pomemben spol, pomembno je, kako ga znate izkoristiti sebi v prid. Nikar ne postanite podjetnica z osebnostnimi značilnostmi moškega podjetnika. Raje postanite podjetnica z odličnimi podjetniškimi lastnostmi – ne glede na to, kateremu spolu se le-te pripisujejo.

Vir: entrepreneur.com

Subvencija za samozaposlitev

Skoraj ga ni podjetnika, ki ne bi že slišal za pomoč zavoda RS za zaposlovanje: Subvencija za samozaposlitev. Zavod v okviru spodbujanja podjetništva podjetnikom ponuja subvencijo v višini 4.500 eur. V kolikor se spogledujete s podjetništvom in bi si radi stvari olajšali z državno pomočjo nadaljujte z branjem.

Do subvencije ste upravičeni…

Do subvencije za samozaposlitev so upravičene brezposelne osebe, ki se odločijo za eno od oblik samozaposlitve (s.p., d.o.o, kulturni delavci…). Zato se morate najprej vpisati v evidenco brezposelnih oseb oz. prijaviti na zavodu za zaposlitev. Naslednji korak je udeležba na določenih aktivnostih, ki potekajo preko svetovalca zaposlitve. Pogoj za udeležbo na aktivnostih pa je ugotovljena smiselnost poslovne ideje in nato še pripravljen in podpisan zaposlitveni načrt.

Do subvenicje nise upravičeni…

  • V kolikor ste v zadnjih 5 letih že prejeli subvencijo za samozaposlitev.
  • V kolikor se samozaposlite izven Slovenije.
  • V kolikor se samozaposlite v okviru gospodarskega subjekta, ki je bil ustanovljen več kot 3 mesece pred izvedeno samozaposlitvijo.
  • V kolikor se samozaposlite na področju kmetijskih dejavnosti – primarne kmetijske proizvodnje, sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva.

Pomoč pri samozaposlitvi

Ena izmed že omenjenih aktivnosti se imenuje “Pomoč pri zaposlitvi” kamor se lahko vključite v kolikor je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

  • v zadnjih 5 letih niste prejeli sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani Zavoda RS za zaposlovanje in
  • v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni.

Pomembni roki

Na podlagi prejetega potrdila o obiskovanju delavnice se nato oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve (dodeli vam ga Zavod), kjer prejmete vlogo, ki jo morate izpolnjeno oddati na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje:

- le-to je treba predložiti najkasneje v 30-ih dneh od datuma samozaposlitve. Samozaposlitev je možna dan po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije (in ne že na dan podpisa zaposlitvenega načrta ali pred tem).

- Samozaposliti se je treba najkasneje v 90-ih dneh od zaključka usposabljanja (delavnice) za samozaposlitev. Iz evidence brezposelnih se je potrebno odjaviti najkasneje v 8-ih dneh od datuma samozaposlitve.

Nakazilo sredstev

Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR subjekta v katerem je bila izvedena samozaposlitev v roku enega do treh mesecev. Nakazano subvencijo lahko porabite za vse stroške povezane z vašim podjetjem. Priporočamo pa vam, da sredstva porabite v večji meri za plačevanje obveznih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, saj znajo le-ti biti precej visoki. V kolikor se vam zgodi, da prekinete samozaposlitev prej kot v roku dveh let, morate vrniti del subvencije za samozaposlitev.

Vir: Zavod mladi podjetnik