investiranje-v-delnice-za-vlagatelje-zacetnike

Ali je investiranje v delnice dobra izbira za vlagatelje začetnike?

Na trgu finančnih naložb je splošno znano, da investiranje v delnice lahko prinaša velike zaslužke, a na drugi strani tudi predstavlja velika tveganja za izgube. Naložbe v vrednostne papirje se odvijajo na borzah, vendar pa vlagatelji lahko investirajo na različne načine, kot je na primer samostojno vlaganje sredstev preko platforme borznoposredniške hiše ali pa za storitve najamejo strokovnjake.

Ena izmed večjih slabosti naložb v vrednostne papirje, tako delnice kot obveznice, je v tem, da se investitorji začetniki težje znajdejo na tem področju, zato največkrat ne morejo investirati sredstev samostojno, temveč za to potrebujejo pomoč borznoposredniške hiše, ki zaposluje finančnike in specialiste na tem področju. Za te storitve pa mora vlagatelj plačati precej denarja, saj prepusti vlaganje tretji osebi, ki se namesto investitorja odloča o najbolj ustreznih investicijah na trgu.

Investiranje v delnice tudi v vzajemnih skladih

Niso le borznoposredniške hiše tiste, ki svojim strankam vlagateljem nudijo naložbe v vrednostne papirje, temveč so investitorjem na voljo tudi vzajemni skladi. V obeh primerih vlagatelj vstopi v pogodbeno razmerje, pri čemer vlaganje sredstev v njegovem imenu prevzamejo finančni strokovnjaki, ki razpoložljiva sredstva investitorja vlagajo v različne vrednostne papirje na domačem in tujem trgu.

Pri tem pa je pomembno vedeti, da borznoposredniške hiše in vzajemni skladi ne jamčijo za ustvarjene izgube in tudi donose, zato vlagatelj precej tvega. Finančni strokovnjaki vlagajo v korist vlagatelja, vendar ne morejo predvideti sprememb, ki se vsakodnevno odvijajo na borzah. Tako investitorji lahko izgubijo vsa vložena sredstva in ne morejo zahtevati povračila.

Investiranje v delnice v primerjavi z bančnimi depoziti

Bančni depoziti predstavljajo eno izmed bolj klasičnih oblik naložbenih možnosti. Pri tej investicijski opciji je ponovno izraženo to, da vlagatelj sam ne investira v vrednostne papirje, temveč to delo prevzame banka, ki običajno vlaga sredstva v manj tvegane obveznice na domačem trgu. Značilnost depozitov je v tem, da investitor veže sredstva za vnaprej določeno časovno obdobje, ob datumu zapadlosti pa mu banka izplača obresti, ki so se v tem času ustvarile.

Obrestna mera pri bančnih depozitih je večinoma fiksna in razmeroma nizka, zato depoziti predstavljajo nekakšno obliko varčevanja, saj so zelo varni. Investicije v delnice pa so bolj tvegane in prinašajo mnogo večje dobičke, vendar na drugi strani vlagatelj tvega velike izgube. V vseh primerih pa investitorju ni omogočeno, da investira samostojno, saj je vezan na pogodbo z banko, vzajemnim skladom ali pa borznoposredniško hišo.

Investiranje v delnice ali v zavarovana posojila?

Klasične naložbene možnosti, kot je investiranje v delnice in bančne depozite, so z razvojem spletnih platform pridobile konkurenco, še posebej za vlagatelje začetnike, ki ne želijo tvegati, a kljub temu lahko ustvarijo dober dodaten zaslužek. Takšne so tudi varne naložbe v zavarovana posojila, ki se odvijajo na Nekster spletni platformi za medsebojno posojanje denarja in reinvestiranje.

Posebnost platforme je v tem, da je primerna za vlagatelje začetnike, saj z odprtjem računa in enostavnim prenosom sredstev na račun lahko pričnejo investirati oziroma financirati odobrena posojila. Vezava sredstev je za določeno obdobje, za to pa investitorji pridobijo dobro obrestno mero in lahko v enem letu ustvarijo tudi do 10 odstotni donos. Na voljo je naložbeni portfelj, kjer investitorji pregledujejo naložbe in se samostojno odločajo o najbolj donosnih posojilih, ki so objavljena na platformi.