Ali lahko za registracijo podjetja uporabimo domači naslov?

Osebe, ki se na novo podajajo v podjetništvo pogosto ne vejo, katere so njihove dolžnosti in pravice, ko želijo ustanoviti podjetje. Danes bomo zapisali nekaj o tem, kaj je potrebno, da imamo za naslov podjetja kar domač naslov, torej tistega kjer bivamo, in ali tam lahko opravljamo svoje storitve.

Prostori, v katerih živimo so lahko v naši lasti ali pa jih imamo v najemu, torej o v lasti tretje osebe. Temu primerno se razlikujejo pogoji, če želimo za registracijo podjetja navesti te prostore za naslov podjetja. V kolikor so prostori v naši lasti, moramo to dokazati v postopku registracije, tako da prikažemo lastništvo te nepremičnine. V primeru, da prostori niso v naši lasti, moramo za dovoljenje prositi pravega lastnika nepremičnine. Od njega nato dobimo izjavo o dovolitvi poslovnih prostorov, ki jo izkažemo v postopku registracije.

Veliko nas živi v stanovanjih v blokih ali večstanovanjskih hišah, kar zaostri pogoje za naslov podjetja. Da registracija podjetja dovoljuje uporabo poslovnih prostorov v takšnih stanovanjih, moramo zagotoviti da naše delovanje ne bo motilo drugih stanovalcev in ne bo povzročala prevelike obremenitve celotnega objekta. Veliko dejavnosti se dejansko opravlja drugje, kot je naslov podjetja, to so na primer turizem, proizvodnja, trgovina. V primeru da želimo dejavnost tudi opravljati v objektu z več stanovalci, moramo za to pridobiti njihovo dovoljenje. To je potrebno storiti ta poslovne prostore, ki imajo več kot polovico bivalne površine namenjene poslovnemu prostoru.

Preden steče postopek registracije podjetja moramo premisliti če izpolnjujemo te pogoje in če imamo vsa potrebna dovoljenja, da nimamo preveč dela s popravljanjem napak. Če dovoljenja ne moremo pridobiti, obstajajo tudi druge rešitve, kot je virtualna pisarna. Ta nam omogoča, da imamo naslov podjetja prijavljenega drugje, kot opravljamo svoj posel.