Arhivi Kategorije: Podjetništvo

Vse o podjetništvu.

snovanje blagovne znamke

Kaj je blagovna znamka je zakaj je tako pomembna?

Blagovna znamka je nekakšen simbol podjetja. Ko vidimo oznako velikega M-ja, takoj vemo, da gre za McDonalds. Rdeča barva je simbol Cocacole. Simbol jabolka na tehnoloških pripomočkih nam da jasno vedeti, da gre za produkt enega najuspešnejših podjetij na svetu – Apple.

Znamka, simbol oziroma logotip podjetja je tisti, ki komunicira s strankami oziroma javnostjo. Zaradi določenih barv, znakov, pisave in slogana se nam podoba vtisne v možgane. Tako se asociacija vzpostavi v trenutku. Logotip je tisti, ki pritegne pozornost in spodbudi k nakupu

Kako oblikovati zmagovalno balgovno znamko?

Zdaj, ko vemo, kako pomembno funkcijo igra logotip, je vsekakor smiselno v njegovo oblikovanje usmeriti kar največ pozornosti. Seveda je poanta v dobrem izdelku oziroma storitvi. Vendar pa je logotip tisti most, ki nam lahko pomaga izdelek oz. storitev bolje prodati. Logotip namreč ne komunicira le z obstoječimi strankami. Lahko nam pomaga tudi pridobiti nove.

Ko snujemo znamko, se vedno najprej vprašajmo, kaj želimo z njo sporočiti. Za lažjo predstavo dajmo primer. Naša dejavnost je prodaja oblačil za dojenčke višjega cenovnega ranga. Naša ciljna stranka so tako mlade mamice, ki so finančno bolje preskrbljene. Kakšna pa je naša vizija? Verjetno ta, da želimo ponuditi kar najbolj kakovostne izdelke iz kvalitetnih materialov, da so prijazni do malčkov. Poleg tega pa so tudi vizualno precej privlačni.

V logotipu se običajno nahaja ime podjetja. Ime podjetja naj bi že samo po sebi povedalo, s čim se ukvarjamo. Za našo trgovino bi bilo mogoče primerno “moderen malček”, “navihanček” itd. Ker dojenčke ponavadi oblačimo v pastelne barve, bi tudi v logotipu lahko uporabili nežne barve. Sama pisava pa bi bila lahko bolj razgibana, navihana, igriva. Tako bi ustvarili logotip, ki bi ga starši hitro prpeoznali in sprejeli zase. Skladno z logotipom je smiselno designirati celotno spletno stran in uporabiti temo, ki se bo skladala z njo. Priporočamo pa vam tudi, da znamko pred uporabo ali kmalu po tem, registrirate.

depoziti

Depoziti z alternativo naložbam v bančne produkte

Depoziti oziroma depozitni certifikati so bančni produkti, ki predstavljajo naložbo z vezavo sredstev za vnaprej določeno časovno obdobje. Depozitni certifikati so bili v preteklosti dobra izbira za vlagatelje, ki so želeli ustvariti stabilne in malo tvegane donose. Vendar se je s pojavom tehnologij spletnih platform ta trend zasukal v vedno bolj priljubljene investicije v zavarovana posojila.

Podobnost med naložbami v zavarovana posojila in depozitnimi certifikati je v tem, da vlagatelj v obe investiciji veže denar za določeno obdobje oziroma za obdobje trajanja naložbe. Čas vezave pa je v primerjavi z večletnimi obveznicami precej bolj kratkoročen. V nadaljevanju predstavljamo ključne razlike med obema investicijskima možnostma, zato da se boste lažje odločili, kam vložiti denar v prihodnosti.

Kakšne prednosti nudijo depoziti?

Depozitni certifikati veljajo za varne naložbe, saj so zavarovani iz strani Banke Slovenije in države v določeni vrednosti skupne naložbe. To pomeni, da četudi bi banka prešla v postopek likvidacije, bi vlagatelj dobil povrnjen denar vložene glavnice do meje, ki ga zavaruje država. Zato te naložbe veljajo za varne in so primerne za vlagatelje, ki ne želijo tvegati ali pa ki želijo vezan denar nameniti za dolgoročno in stabilno varčevanje.

Kolikšne donose nudijo bančni depoziti?

Pri depozitnih certifikatih velja pravilo, da daljši kot je čas vezave sredstev, višje obresti boste prejeli v pogodbi. Obrestne mere so običajno fiksne, zato jih med trajanjem naložbe ni mogoče spreminjati. Na splošno pa so obrestne mere precej nizke, zato so tudi letni donosi skorajda najnižji med vsemi bančnimi in drugi investicijskimi produkti. Donosi se tako v povprečju gibljejo okoli 0,68 odstotka na letni ravni.

Ali imajo depoziti višje donose kot zavarovana posojila?

Naložbe v zavarovana posojila na spletnih platformah za množično investiranje in posojanje denarja imajo visok potencial za višje obrestne mere. Tako lahko vlagatelji na letni ravni ustvarijo donose med 5 do 9 odstotki. Ustvarjanje donosov je odvisno od vlagatelja in ne od druge posredniške finančne institucije. Poleg tega pa je za vstop in začetek investiranja potreben precej nižji znesek, kot pri depozitnih certifikatih.

Ali so depoziti bolj varni kot zavarovana posojila?

Naložbe v zavarovana posojila zavarujejo kreditne zavarovalnice, ki skupaj s platformo za investiranje vlagatelju izplačajo celotno glavnico in ustvarjene obresti, če posojilojemalec preneha plačevati svoj kredit. Zato so te naložbe enako varne kot bančni depoziti, vendar na drugi strani tudi ustvarjajo višje donose.