Arhivi Kategorije: Podjetništvo

Vse o podjetništvu.

donosno-investiranje-v-zavarovana-posojila

Donosno investiranje v zavarovana posojila v obliki depozitov

Pri bančnih depozitih dobra obrestna mera določa, ali gre za donosno investiranje. Vezava sredstev predstavlja glavnico, ki se v določenem obdobju obrestuje po določeni obrestni meri, ki je lahko fiksna ali variabilna. Na drugi strani pa se sredstva ne plemenitijo skozi čas le pri bančnih depozitih, saj so na voljo tudi druge naložbe, kot so investicije v zavarovana posojila.

Naložbe v zavarovana posojila delujejo podobno kot depoziti. Investitor z vezavo sredstev v določeno posojilo financira kredit, za to pa na drugi strani pridobi obrestno mero. Celoten postopek se odvija na investicijski platformi, kjer se združujejo tako posojilojemalci kot vlagatelji, ki skupaj financirajo določen kredit, hkrati pa v zameno ustvarijo donose.

Donosno investiranje odvisno od izbora naložb

Po prijavi in odprtju uporabniškega računa na investicijski platformi lahko vlagatelji pričnejo vlagati že z manjšimi zneski, zato da preizkusijo delovanje platforme. Na osnovni strani so predstavljana vsa zavarovana posojila, ki so v določenem trenutku na voljo. Ob vsaki naložbi je zapisana tudi obrestna mera, ročnost naložbe in minimalni znesek za vezavo sredstev.

Obrestna mera je tista, ki določa donosnost naložbe. Odvisna pa je od kreditne sposobnosti in bonitetne ocene posojilojemalca. Obe finančni postavki analizirata in podata tako bonitetna hiša kot platforma za reinvestiranje. Višja obrestna mera daje vedeti, da ima posojilojemalec nekoliko slabšo bonitetno oceno in obratno. S tem je povezano tudi tveganje, vendar so vsa posojila tudi zavarovana.

Ni potrebno, da je donosno investiranje tudi tvegano

Z naložbami v zavarovana posojila lahko investitorji ustvarijo dober dodaten zaslužek, vendar ne gre pričakovati zelo visokih donosov, kot je to značilno na primer za vrednostne papirje, saj gre v tem primeru za veliko tveganje, kjer so možnosti za izgube vloženega denarja velike. Prednost je v tem, da so posojila zavarovana, zato ni tveganja za izgube. Posamezno posojilo zavaruje zavarovalnica, s katero sodeluje platforma.

Na primer, če posojilojemalec preneha odplačevati kredit, tedaj se naložba ustavi. Vlagatelji pa ne izgubijo vloženega denarja, saj zavarovalnica skupaj s platformo povrne celotno glavnico in vse natečene obresti, ki jih je vlagatelj do določenega trenutka ustvaril. Dodaten varnostni mehanizem je tudi v tem, da platforma sama v določenem odstotku financira posojilo, zato celotno financiranje ni na plečih investitorjev.

Priložnost za dober pasivni dohodek

Z vezavo sredstev v zavarovana posojila, ki delujejo kot bančni depoziti, se sredstva obrestujejo skozi čas in tako lahko investitorji ustvarijo dober pasivni dohodek. Izračunana povprečna donosnost vseh vlagateljev v enem letu je od 7 do 9 odstotkov. S skrbnim izborom naložb in nekoliko večjo angažiranostjo pa je mogoče ustvariti še višje donose. Po izteku naložbe lahko vlagatelj preprosto nakaže dobiček na osebni bančni račun.

Na voljo je tudi funkcija za samodejno donosno investiranje, ki vlagateljem prihrani čas, saj si programski algoritem zapomni strukturo vseh dotedanjih naložb in na podlagi zbranih podatkov sam investira v nove investicije, ki so na voljo na platformi. Vlagatelj lahko določi tudi predviden znesek za posamezno vezavo sredstev in nato vse investicije spremlja v naložbenem portfelju, pri čemer se lahko odloči tudi za reinvestiranje in tako poskrbi za dinamično plemenitenje sredstev.

investiranje-v-delnice-za-vlagatelje-zacetnike

Ali je investiranje v delnice dobra izbira za vlagatelje začetnike?

Na trgu finančnih naložb je splošno znano, da investiranje v delnice lahko prinaša velike zaslužke, a na drugi strani tudi predstavlja velika tveganja za izgube. Naložbe v vrednostne papirje se odvijajo na borzah, vendar pa vlagatelji lahko investirajo na različne načine, kot je na primer samostojno vlaganje sredstev preko platforme borznoposredniške hiše ali pa za storitve najamejo strokovnjake.

Ena izmed večjih slabosti naložb v vrednostne papirje, tako delnice kot obveznice, je v tem, da se investitorji začetniki težje znajdejo na tem področju, zato največkrat ne morejo investirati sredstev samostojno, temveč za to potrebujejo pomoč borznoposredniške hiše, ki zaposluje finančnike in specialiste na tem področju. Za te storitve pa mora vlagatelj plačati precej denarja, saj prepusti vlaganje tretji osebi, ki se namesto investitorja odloča o najbolj ustreznih investicijah na trgu.

Investiranje v delnice tudi v vzajemnih skladih

Niso le borznoposredniške hiše tiste, ki svojim strankam vlagateljem nudijo naložbe v vrednostne papirje, temveč so investitorjem na voljo tudi vzajemni skladi. V obeh primerih vlagatelj vstopi v pogodbeno razmerje, pri čemer vlaganje sredstev v njegovem imenu prevzamejo finančni strokovnjaki, ki razpoložljiva sredstva investitorja vlagajo v različne vrednostne papirje na domačem in tujem trgu.

Pri tem pa je pomembno vedeti, da borznoposredniške hiše in vzajemni skladi ne jamčijo za ustvarjene izgube in tudi donose, zato vlagatelj precej tvega. Finančni strokovnjaki vlagajo v korist vlagatelja, vendar ne morejo predvideti sprememb, ki se vsakodnevno odvijajo na borzah. Tako investitorji lahko izgubijo vsa vložena sredstva in ne morejo zahtevati povračila.

Investiranje v delnice v primerjavi z bančnimi depoziti

Bančni depoziti predstavljajo eno izmed bolj klasičnih oblik naložbenih možnosti. Pri tej investicijski opciji je ponovno izraženo to, da vlagatelj sam ne investira v vrednostne papirje, temveč to delo prevzame banka, ki običajno vlaga sredstva v manj tvegane obveznice na domačem trgu. Značilnost depozitov je v tem, da investitor veže sredstva za vnaprej določeno časovno obdobje, ob datumu zapadlosti pa mu banka izplača obresti, ki so se v tem času ustvarile.

Obrestna mera pri bančnih depozitih je večinoma fiksna in razmeroma nizka, zato depoziti predstavljajo nekakšno obliko varčevanja, saj so zelo varni. Investicije v delnice pa so bolj tvegane in prinašajo mnogo večje dobičke, vendar na drugi strani vlagatelj tvega velike izgube. V vseh primerih pa investitorju ni omogočeno, da investira samostojno, saj je vezan na pogodbo z banko, vzajemnim skladom ali pa borznoposredniško hišo.

Investiranje v delnice ali v zavarovana posojila?

Klasične naložbene možnosti, kot je investiranje v delnice in bančne depozite, so z razvojem spletnih platform pridobile konkurenco, še posebej za vlagatelje začetnike, ki ne želijo tvegati, a kljub temu lahko ustvarijo dober dodaten zaslužek. Takšne so tudi varne naložbe v zavarovana posojila, ki se odvijajo na Nekster spletni platformi za medsebojno posojanje denarja in reinvestiranje.

Posebnost platforme je v tem, da je primerna za vlagatelje začetnike, saj z odprtjem računa in enostavnim prenosom sredstev na račun lahko pričnejo investirati oziroma financirati odobrena posojila. Vezava sredstev je za določeno obdobje, za to pa investitorji pridobijo dobro obrestno mero in lahko v enem letu ustvarijo tudi do 10 odstotni donos. Na voljo je naložbeni portfelj, kjer investitorji pregledujejo naložbe in se samostojno odločajo o najbolj donosnih posojilih, ki so objavljena na platformi.