Dobro je imeti dober načrt in dober poslovni model

Poslovna pot se ne začne z ustanovitvijo podjetja, niti s prvimi strankami in prodajami. Poslovni uspeh je posledica dolgotrajnega procesa, ki se začne že pred tem. Seveda so formalnosti in nato trdo delo ključnega pomena, a veliko je odvisno že od ideje in načrta, na katerem poslovanje pravzaprav temelji. Prav zato je dobro imeti dober načrt in dober poslovni model. Le tako bo ideja prerasla v konkreten načrt, ta pa v poslovni uspeh!

Kaj je poslovni model?

Poslovni model je pravzaprav postopek, ki opisuje poslovanje podjetja. Gre za verigo od začetka do konca poslovnega procesa. Če gre za prodajo izdelkov, povezuje proizvodnjo, distribucijo, prodajo, pa tudi promocijo in podobne dodatne dejavnosti. Pri storitvah je na promociji več poudarka, seveda pa model vključuje tudi zaposlene, delo, opravila po plačilu … Skratka vse, kar stoji na poti med podjetjem in stranko.

Koristi dobrega poslovnega modela

Že na prvi pogled je očitno, da dober poslovni model zelo koristi poslovanju podjetja. Ne samo, da pregledno prikazuje postopek poslovanja, pri tem na različne načine koristi tudi končnim rezultatom. Dober model bo izpostavil ključne točke, ki jih je možno izboljšati, ter tiste, ki so najbolj zaslužne za poslovni uspeh. S tem se pokažejo opcije, za katere morda sploh niste vedeli, da jih imate. Menjava dobavitelja ali distributerja, prilagoditev ponudbe strankam, novi načini monetizacije … Vse to lahko bistveno koristi poslovanju, a potreba po spremembah morda ne bo očitna, če model ne bo dodelan.

Z vidika strank se poslovni model kaže predvsem v ponudbi, ki mora biti seveda predstavljena na način, ki najbolje koristi tako podjetju kot strankam. Tu pride posebej do izraza marketing, tudi psihologija. V vsakem primeru pa velja, da je treba načrtovanju poslovnega modela posvetiti dovolj časa, kasneje pa ga stalno preverjati in po možnosti optimizirati. Rezultat so dolgoročni poslovni uspehi!