donosno-investiranje-v-zavarovana-posojila

Donosno investiranje v zavarovana posojila v obliki depozitov

Pri bančnih depozitih dobra obrestna mera določa, ali gre za donosno investiranje. Vezava sredstev predstavlja glavnico, ki se v določenem obdobju obrestuje po določeni obrestni meri, ki je lahko fiksna ali variabilna. Na drugi strani pa se sredstva ne plemenitijo skozi čas le pri bančnih depozitih, saj so na voljo tudi druge naložbe, kot so investicije v zavarovana posojila.

Naložbe v zavarovana posojila delujejo podobno kot depoziti. Investitor z vezavo sredstev v določeno posojilo financira kredit, za to pa na drugi strani pridobi obrestno mero. Celoten postopek se odvija na investicijski platformi, kjer se združujejo tako posojilojemalci kot vlagatelji, ki skupaj financirajo določen kredit, hkrati pa v zameno ustvarijo donose.

Donosno investiranje odvisno od izbora naložb

Po prijavi in odprtju uporabniškega računa na investicijski platformi lahko vlagatelji pričnejo vlagati že z manjšimi zneski, zato da preizkusijo delovanje platforme. Na osnovni strani so predstavljana vsa zavarovana posojila, ki so v določenem trenutku na voljo. Ob vsaki naložbi je zapisana tudi obrestna mera, ročnost naložbe in minimalni znesek za vezavo sredstev.

Obrestna mera je tista, ki določa donosnost naložbe. Odvisna pa je od kreditne sposobnosti in bonitetne ocene posojilojemalca. Obe finančni postavki analizirata in podata tako bonitetna hiša kot platforma za reinvestiranje. Višja obrestna mera daje vedeti, da ima posojilojemalec nekoliko slabšo bonitetno oceno in obratno. S tem je povezano tudi tveganje, vendar so vsa posojila tudi zavarovana.

Ni potrebno, da je donosno investiranje tudi tvegano

Z naložbami v zavarovana posojila lahko investitorji ustvarijo dober dodaten zaslužek, vendar ne gre pričakovati zelo visokih donosov, kot je to značilno na primer za vrednostne papirje, saj gre v tem primeru za veliko tveganje, kjer so možnosti za izgube vloženega denarja velike. Prednost je v tem, da so posojila zavarovana, zato ni tveganja za izgube. Posamezno posojilo zavaruje zavarovalnica, s katero sodeluje platforma.

Na primer, če posojilojemalec preneha odplačevati kredit, tedaj se naložba ustavi. Vlagatelji pa ne izgubijo vloženega denarja, saj zavarovalnica skupaj s platformo povrne celotno glavnico in vse natečene obresti, ki jih je vlagatelj do določenega trenutka ustvaril. Dodaten varnostni mehanizem je tudi v tem, da platforma sama v določenem odstotku financira posojilo, zato celotno financiranje ni na plečih investitorjev.

Priložnost za dober pasivni dohodek

Z vezavo sredstev v zavarovana posojila, ki delujejo kot bančni depoziti, se sredstva obrestujejo skozi čas in tako lahko investitorji ustvarijo dober pasivni dohodek. Izračunana povprečna donosnost vseh vlagateljev v enem letu je od 7 do 9 odstotkov. S skrbnim izborom naložb in nekoliko večjo angažiranostjo pa je mogoče ustvariti še višje donose. Po izteku naložbe lahko vlagatelj preprosto nakaže dobiček na osebni bančni račun.

Na voljo je tudi funkcija za samodejno donosno investiranje, ki vlagateljem prihrani čas, saj si programski algoritem zapomni strukturo vseh dotedanjih naložb in na podlagi zbranih podatkov sam investira v nove investicije, ki so na voljo na platformi. Vlagatelj lahko določi tudi predviden znesek za posamezno vezavo sredstev in nato vse investicije spremlja v naložbenem portfelju, pri čemer se lahko odloči tudi za reinvestiranje in tako poskrbi za dinamično plemenitenje sredstev.