izterjatev tujina

Izterjatev tujina je nekoliko bolj zapleten postopek

Nekatera podjetja zahtevajo izplačilo zneska za opravljeno storitev oziroma dostavljeno blago v trenutku, ko do tega pride. Druga pa imajo tako prakso, da stranki izstavijo račun, ki ga ta lahko poravna do roka, ki je določen v računu. Ta rok je lahko čez 1 mesec, dva ali kasneje. Če pa do datuma, ki je bil predviden za zadnji rok za izplačilo, zneska na računu podjetja še vedno ni, gre za zapadle terjatve. V tem primeru mora podjetje poseči po določenih ukrepih, s katerimi si pribori znesek, ki mu pripada. Če stranka, ki je dolžna denar, ne živi v Sloveniji, ampak v tujini, potem govorimo o postopku izterjatev tujina.

Posebnosti izterjatve tujina v prvi fazi

Izterjatev tujina je od klasične izterjave še nekoliko bolj kompleksna, saj ima podjetje opravka s stranko, ki je fizično oddaljena. Marsikatero podjetje v primeru, ko poziv glede nakazila ni učinkovit ne v obliki pisnega poziva niti, ko stranko pokliče po telefonu, uporabi precej učinkovito metodo. To pa je, da stranko obišče osebno. V primeru, če stranka živi v tujini, je taka metoda izterjatve tujina težje dosegljiva. Vse načine izterjatve, ki smo jih ravnokar našteli, v grobem imenujemo milejši načini izterjatve, kjer stranko na blag način opomnimo, da nam še ni plačala dogovorjenega zneska. V tem primeru se skušamo zmeniti na razumen način, brez posredovanja tretje osebe.

Posredovanje tretje osebe

Izterjava tujina pa lahko poteka tudi na druge načine. Če ugotovimo, da zgornji načini opominjanja niso zadoščali, se lahko odločimo tudi za druge možnosti. Pri tem se obrnemo po pomoč na strokovnjake. Agencije za izterjavo so na voljo zato, da jih najemamo takrat, ko sami nismo uspešni pri dogovarjanju s stranko. Izterjatev tujina pa je možna tudi prek odvetnika ali v skrajni sili prek sodnega postopka. Tudi v teh primerih so postopki nekoliko kompleksnejši, kot če bi stranka živela v Sloveniji. Agencija namreč zaradi geografske oddaljenosti z njo težje naveže stike. Prav tako pa zna biti pri stranki, ki živi v tujini, problem v zvezi s tožbo na sodišču.