Arhiv Značk: izterjava

izterjatev tujina

Izterjatev tujina je nekoliko bolj zapleten postopek

Nekatera podjetja zahtevajo izplačilo zneska za opravljeno storitev oziroma dostavljeno blago v trenutku, ko do tega pride. Druga pa imajo tako prakso, da stranki izstavijo račun, ki ga ta lahko poravna do roka, ki je določen v računu. Ta rok je lahko čez 1 mesec, dva ali kasneje. Če pa do datuma, ki je bil predviden za zadnji rok za izplačilo, zneska na računu podjetja še vedno ni, gre za zapadle terjatve. V tem primeru mora podjetje poseči po določenih ukrepih, s katerimi si pribori znesek, ki mu pripada. Če stranka, ki je dolžna denar, ne živi v Sloveniji, ampak v tujini, potem govorimo o postopku izterjatev tujina.

Posebnosti izterjatve tujina v prvi fazi

Izterjatev tujina je od klasične izterjave še nekoliko bolj kompleksna, saj ima podjetje opravka s stranko, ki je fizično oddaljena. Marsikatero podjetje v primeru, ko poziv glede nakazila ni učinkovit ne v obliki pisnega poziva niti, ko stranko pokliče po telefonu, uporabi precej učinkovito metodo. To pa je, da stranko obišče osebno. V primeru, če stranka živi v tujini, je taka metoda izterjatve tujina težje dosegljiva. Vse načine izterjatve, ki smo jih ravnokar našteli, v grobem imenujemo milejši načini izterjatve, kjer stranko na blag način opomnimo, da nam še ni plačala dogovorjenega zneska. V tem primeru se skušamo zmeniti na razumen način, brez posredovanja tretje osebe.

Posredovanje tretje osebe

Izterjava tujina pa lahko poteka tudi na druge načine. Če ugotovimo, da zgornji načini opominjanja niso zadoščali, se lahko odločimo tudi za druge možnosti. Pri tem se obrnemo po pomoč na strokovnjake. Agencije za izterjavo so na voljo zato, da jih najemamo takrat, ko sami nismo uspešni pri dogovarjanju s stranko. Izterjatev tujina pa je možna tudi prek odvetnika ali v skrajni sili prek sodnega postopka. Tudi v teh primerih so postopki nekoliko kompleksnejši, kot če bi stranka živela v Sloveniji. Agencija namreč zaradi geografske oddaljenosti z njo težje naveže stike. Prav tako pa zna biti pri stranki, ki živi v tujini, problem v zvezi s tožbo na sodišču.

Odkup terjatev – zakaj je to dobra odločitev za podjetje?

Za odkup terjatev se odloča vse več podjetij. V nadaljevanju članka si lahko preberete, kako ta možnost v praksi deluje, za kakšna podjetja je primerna in kakšne so njene prednosti.

Kdaj nastane terjatev?

Namen podjetja je ustvarjanje dobička z dejavnostjo, ki jo opravlja. Gre za storitve ali izdelke, ki jih prodaja zainteresiranim strankam. Podjetje v zadnji fazi stranki izstavi račun za prodan produkt ali storitev. V njem navede podatke o izdajatelju, naslovniku, storitvi, znesku ter navede rok zapadlosti računa (30-, 60-, 90- ali celo 120-dnevni rok). Stranka naj bi v tem času podjetju izplačala denar za prejeto storitev oziroma izdelek. Dokler izdajatelj računa ne dobi pričakovanega zneska, je le ta obravnavan kot terjatev.

Za kaj gre pri odkupu terjatev?

Podjetje, ki je izstavilo stranki račun, dobi od posrednika na podlagi pogodbe takojšnje izplačilo zahtevanega zneska ( v roku 2-7 delovnih dni) in mu prepusti nadaljnje skrbi v zvezi s tem. Ta možnost je primerna predvsem za podjetja, ki imajo za svoje stranke določene dolge plačilne roke.

Kaj s tem pridobi podjetje?

 • Zagotovi si takojšnji kapital, ki ga lahko investira v rast dejavnosti;
 • Ni se mu treba ukvarjati s preverjanji izplačil, ampak se lahko osredotoči na prvotno dejavnost, ki jo opravlja;
 • Lažja premostitev trenutne nelikvidnosti (zagotovljena likvidna sredstva za nove naložbe in financiranje);
 • Večja konkurenčnost na trgu;
 • Finančno varnost, saj je znano, da je v primeru naknadne izterjave možnost za uspeh čedalje manjša, dlje časa kot poteče od zapadlosti računa;
 • V primerjavi s tem, da bi vzelo posojilo od banke, mu ta možnost ponuja manj nevšečnosti, omogoča večjo fleksibilnost in je manj omejujoče;
 • Tudi dolžnik je seznanjen s sklenitvijo pogodbe, zato se vzdržuje tesen odnos s stranko.

Kako poteka odkup zapadlih terjatev?

 • Izdan račun podjetje posreduje podjetju, ki se ukvarja s to dejavnostjo;
 • Posrednik preveri podatke;
 • Odkupno dokumentacijo podpišejo vsi trije akterji: podjetje, stranka in posrednik;
 • V nekaj dneh nato pride do izplačila večine zahtevanega zneska;
 • Ko stranka poravna račun, podjetje od posrednika dobi še preostanek izplačila, odbita je le vrednost provizije.

Vseeno se nekatera podjetja nerada odločajo za odkup terjatev, saj menijo, da gre v tem primeru za nadzor nad denarjem, kar seveda ni res. Se pa ta stigma v zadnjih časih zmanjšuje in vse več podjetij se odloča za to možnost.

Vir: invoiceinterchange