Arhivi Kategorije: Računovodstvo

Vse o računovodstvu.

normiran-sp-prispevki

Najbolj nas zanimajo za normiran s.p. prispevki

Gotovo nam za normiran s.p. prispevki veliko povedo o tem, ali se splača izbrati to obliko enoosebne gospodarske družbe ali ne. Odločamo se med različnimi možnostmi, ki nam ponujajo določene prednosti in pomanjkljivosti. Vse je sicer odvisno od tega, s kakšnimi dejavnostmi se bomo ukvarjali, zato ni možno enostavno priporočiti normiranega s.p.-ja.

Nasploh velja, da je normiran s.p. najcenejša možnost za poslovanje, saj so prispevki minimalni, predvsem pa nimamo dodatnega dela in stroškov z računovodstvom in posebnimi zahtevami finančne uprave. To je res za tiste, ki lahko poslujejo na ta način, a poleg samih prispevkov moramo upoštevati tudi druge dejavnike.

Za normiran s.p. prispevki pomenijo neizogibne stroške

Z normiranim s.p.-jem se izognemo mnogim obveznostim in stroškom, a seveda bomo morali redno plačevati prispevke, ki so zahtevani. Minimalno se bomo vsak mesec srečevali z več zahtevami:

  • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje
  • Prispevki za zaposlovanje
  • Prispevki za starševsko varstvo
  • Akontacija dohodnine

Ti prispevki predstavljajo neizogibne stroške, s katerimi se srečuje vsak podjetnik. V prvih letih poslovanja je možno koristiti nekatere olajšave, kar nas z vidika stroškov lahko nekoliko razbremeni.

Seveda so za normiran s.p. prispevki relativno nizki, predvsem se izognemo plačevanju višje dohodnine. To je najboljša možnost za mnoge podjetnike, ki predvidevajo relativno nizke prihodke in želijo poslovati brez posebnih komplikacij.

Za normiran s.p. prispevki niso edini faktor

Ne bomo se odločali le na podlagi tega, kakšne stroške bomo imeli s poslovanjem. Pogosto pretehtajo še drugi faktorji, ki so s stroški povezani le posredno. Normiran s.p. recimo ne potrebuje računovodskega servisa, ni treba pripravljati letnih poročil in druge dokumentacije poleg evidence računov in osnovnih sredstev ter davčnega obračuna. Poslovanje je precej poenostavljeno, tudi računovodske obveznosti lahko samostojni podjetnik opravlja sam.

Največja prednost so za normiran s.p. prispevki, ki so relativno nizki, ter obračunavanje dohodnine na podlagi normiranih odhodkov. Tako se davčna osnova ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, temveč se od davčno priznanih prihodkov odšteje 80% normiranih odhodkov, ta osnova pa je obdavčena z 20%.

Za koga normiran s.p. ni primeren?

Normiran s.p. ima mnoge prednosti, a ni primeren za vsako situacijo. Tu naletimo na nekatere konkretne omejitve, specifično pri letnih prihodkih. Ti ne smejo presegati določene meje, ki je sicer odvisna od števila zaposlenih. Načeloma s.p. ne sme preseči 50.000 evrov letnih prihodkov, nad to mejo je treba dohodninsko osnovo določati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Tako za normiran s.p. prispevki niso več tako ugodni, treba bo spremeniti obliko podjetja.

Prav tako je normiran s.p. precej neugoden za tiste, ki nameravajo imeti več zaposlenih in imajo s tem povezane komplikacije. Omenimo še dejavnosti, pri katerih nastajajo znatni stroški. Prednost normirancev je predvsem ta, da imajo pavšalno obračunavanje dohodnine, kar pa je ugodno le, če je razmerje med prihodki in odhodki nagnjeno v prid prihodkom. Če ima podjetje relativno veliko odhodkov, so za normiran s.p. prispevki obračunani tako, da nimamo možnosti uveljavljanja olajšav s tega naslova. Bolj se splača navaden s.p., s katerim lahko v tem primeru znižamo dohodnino.

izstavljanje-e-racunov-je-povsem-preprosto

Ste vedeli, da je izstavljanje e-računov povsem preprosto?

Nekateri podjetniki imajo pomisleke pred postopki, kot je izstavljanje e-računov. Res je, da se na tem področju srečamo z nekaterimi dodatnimi opravki in zahtevami, a v resnici je možno na ta način močno poenostaviti poslovanje v praktično vsakem podjetju. Navsezadnje se praktično vsa sodobna podjetja poslužujejo programske opreme za izstavljanje računov, tudi e-računi postajajo kar privzeta opcija pri poslovanju. Z elektronskimi računi se bomo torej gotovo srečali, zato se je pametno pripraviti tudi na izstavljanje takšnih računov.

Zelo verjetno je, da kakšna velika prilagoditev sploh ne bo potrebna. Če že uporabljamo računovodski program, nam ta verjetno omogoča tudi izstavljanje e-računov. Vedeti moramo le, kaj je e-račun in kaj nam omogoča, nato bomo funkcionalnosti svoje programske opreme lahko najbolje izkoristili.

Izstavljanje e-računov ima nekatere posebnosti

Brez skrbi, na sam postopek izstavljanja računa to ne vpliva kaj dosti, a vsekakor imajo e-računi nekatere posebnosti, na katere moramo biti pozorni. Že takoj bomo opazili nekatere razlike v primerjavi z navadnimi računi, so pa tu tudi nekateri detajli.

E-račun ni le navadni račun v digitalni obliki, čeprav dobimo običajno tudi takšno kopijo. Sam e-račun se pripravi v drugačni obliki, dobimo ga kot xml datoteko in posebno ovojnico, ki omogoča avtomatizirano obdelavo. Tako predstavlja e-račun pravzaprav tri datoteke, ki pa se v postopku izstavljanja računa pripravijo avtomatsko in z njimi nimamo posebnega dela.

Tako je v praksi izstavljanje e-računov povsem enostavno in ne bomo imeli nepotrebnega dela ali stroškov. Poznati moramo le razliko med navadnimi in e-računi, da ne bomo povzročili kakšne zmede.

Komu se priporoča izstavljanje e-računov?

V nekaterih primerih je izstavljanje e-računov kar zahtevano, je pa pogosto zelo priporočljivo, saj nam e-računi ponujajo številne prednosti, ki jih bomo želeli izkoristiti.

Predvsem je treba pripravljati e-račune v primeru, da poslujemo s proračunskimi uporabniki, to določajo predpisi. Pogosto so to kakšna večja podjetja, ki imajo poslovne procese urejene tako, da omogočajo zelo učinkovito obdelavo e-računov, zato je to daleč najboljša rešitev. A tudi druga podjetja imajo takšne zmožnosti, zato se pripravljajo e-računi za mnoge prejemnike, ne glede na to, ali so proračunski uporabniki ali ne.

Vsako podjetje se lahko odloči, da bo poslovalo z e-računi. Tako svojim strankam omogoča zelo enostavno in učinkovito delo z računi. Za izstavljanje e-računov se odločimo predvsem v primeru, da poslujemo večinoma s podjetji, ki to lahko izkoristijo.

Za izstavljanje e-računov potrebujemo pravi program

Računovodski programi imajo funkcije za delo z e-računi. Tu so na voljo razne praktične funkcije:

  • Izstavljanje e-računov
  • Pošiljanje e-računa prejemniku
  • Knjiženje in vodenje evidenc
  • Obdelava e-računov v spletni banki

Ti programi se načeloma dobro povezujejo še z drugimi računovodskimi in poslovnimi sistemi. V večjih podjetjih se uporabljajo programi, ki odlično integrirajo vse te funkcionalnosti, delo z računi je v veliki meri avtomatizirano. A tudi v manjših podjetjih lahko vzpostavimo zelo učinkovite poslovne procese, ki vključujejo izstavljanje e-računov. Tako bomo v kar največji meri izkoristili prednosti, ki jih prinašajo takšni računi – to je sodoben način poslovanja, s katerim se bomo gotovo srečali tudi v prihodnosti.