Arhivi Kategorije: Računovodstvo

Vse o računovodstvu.

racunovodski-servis

Računovodski servis obračunava storitve z avtomatiziranim procesom

Da bi si računovodski servis lahko olajšal procese dela in s tem prihranil na času, si lahko izbere spletni program za račune, ki nudi številne avtomatizirane funkcije, vključno s samodejnimi knjiženji na temeljnico in v glavno knjigo, poenostavljenimi funkcijami za izdajanje računov in avtomatiziranimi obračuni storitev.

V primeru, da računovodja vodi poslovne knjige za več strank oziroma podjetij, ima lahko na koncu meseca nemalo težav pri ustreznem obračunavanju storitev. Nekateri servisi se s strankami zmenijo za fiksno ceno, vse več pa je tistih, ki storitve knjigovodenja obračunavajo glede na opravljene mesečne knjižbe, oddane davčne obračune in obračunane osebne prejemke. Kako lahko program zagotovi, da bodo zneski na izdanih računih pravilni?

Računovodski servis nastavi želeno možnost zaračunavanja

Računovodja lahko v spletnem programu za izdajanje računov in vodenje poslovnih knjig nastavi poljubno možnost obračunavanja opravljenih mesečnih storitev za različne stranke. Pri tem pa je mogoče kombinirati različne možnosti, saj imajo nekatere stranke mesečno pavšalno ceno, drugim pa se poslovanje iz meseca v mesec spreminja oziroma niha, zato se s servisom dogovorijo za obračunavanje na podlagi štetja knjižb v programu.

Program za račune beleži opravljeno delo

Računovodji z uporabo programa v oblaku ni potrebno sproti zapisovati števila knjižb in drugega opravljenega dela. Z avtomatiziranimi procesi obračunavanja storitev prihrani na času tudi ob koncu meseca, saj se ji ni potrebno ukvarjati z zbiranjem podatkov in preračunavanjem posamezne storitve. Računovodja lahko strankam zagotovi pravilne podatke, saj spletni program samodejno beleži opravljeno delo in ga tudi pregledno prikaže na izdanih računih.

Računovodski servis ima pregled nad opravljenim delom

E program za vodenje računov zbira podatke o opravljenem delu. Tako lahko računovodja kadarkoli dostopa do povzetka opravljenega dela v preteklem mesecu ali polletju in razbere pričakovane prihodke iz tega naslova. Tako lahko tudi direktorji ali lastniki servisa spremljajo delo svojih zaposlenih in jih za razviden povečan obseg dela tudi ustrezno nagradijo.

Vodenje računov s povezanimi aplikacijami

Knjigovodje si lahko svoje delo olajšajo in hkrati pospešijo ter poenostavijo poslovne procese tudi s povezanimi aplikacijami. Spletni program za račune se lahko poveže z različnimi aplikacijami in programi za fakturiranje, s spletno trgovino, programi za maloprodajo in z drugimi aplikacijami.

Računovodski servis si tako lahko zagotovi usklajene in ažurne podatke z aplikacijo, ki jo že uporablja ali pa jo uporablja stranka. Na ta način je mogoče tudi poenostaviti in dodatno avtomatizirati procese pri obračunavanju opravljenih storitev ter pri izdajanju mesečnih računov za stranke podjetja.

potni nalogi in njihova evidenca

Potni nalogi kot dokazilo o službenih poteh

Potni nalogi so dokumenti, ki jih je treba v vsakem podjetju dosledno pisati in shranjevati. Služijo namreč kot dokaz o tem, da je v določenem času prišlo do odhodov v drugo mesto ali celo državo z namenom, da bi se opravilo določene poslovne obveznosti. Iz tega naslova seveda nastanejo tudi stroški, za katere je dolžan zaposleni prejeti povračilo

Kako napisati potni nalog?

Pravila, kako se točno pisati potne naloge, niso zelo striktna. Običajno vasko podjetje v internem aktu doreče, na kakšen način se bo urejalo to področje. Pravilo pa je, da je treba vanj vključiti vse bistvene podatke. Napisati je treba, kdaj je bil odhod na pot in koliko časa je pot trajala. Navesti je treba, kam se je šlo in kakšni so bili nameni poti. Seveda je glavna sestavina podatek o stroških, ki so zaradi poti nastali. Te stroške je treba zaposlenemu povrtniti, v primeru, če jih je on kril.

Potni nalog naj bi se izdalo še preden dejansko pride do poti. Naknadno naj bi se le popravilo nekatere podatke. Najkasneje naj bi se torej te dokumente napisalo, ko udeleženci pridejo s poti.

Dokument naj bi izpolnil tisti, ki je na pot šel. Vendar pa je obvezno, da je zapis pregledan in podpisan s strani nadrejenih.

Mnoga podjetja so zelo površna v zvezi s spremljanjem tega področja, vendar pa je to lahko zelo slabo za samo poslovanje. V primeru obiska inšpekcije je namreč treba predložiti vsa tovrstna dokazila in če jih podjetje nima, se lahko pojavijo težave, ki se lahko končajo tudi z globo.

Tako je vsekakor priporočljivo potnim nalogom v podjetju posvetiti več pozornosti, da ne bi prišlo do kakšnih neželenih dogodkov. Smiselno je napisati enotna pravila, ki se jih potem držijo vsi, ki so tako ali drugače vpleteni v to. Prav tako je treba shranjevati vsa dokazila še nekaj časa po tem, ko je bila pot že zdavnaj opravljena.