Arhivi Kategorije: Računovodstvo

Vse o računovodstvu.

program-za-vodenje-prejetih-racunov

Program za vodenje prejetih računov

Pri računovodskih opravilih imamo pogosto največ dela z izdajanjem računov, a prav tako potrebujemo dober program za vodenje prejetih računov. Le tako lahko ohranimo popoln nadzor nad svojim poslovanjem in zagotovimo učinkovito upravljanje poslovnih procesov v podjetju. Napredni programi seveda odpirajo še mnoge dodatne možnosti, ki jih pri poslovanju s pridom izkoristimo. Takšna programska oprema naredi pri poslovanju v praksi veliko razliko, posledice pa so opazne tudi na dolgi rok. Splača se torej že v izhodišču izbrati dober program za vodenje prejetih računov, da imamo kar najboljše pogoje za uspešno dolgoročno poslovanje.

Nekaterim predstavlja težavo široka ponudba na področju tovrstne programske opreme. Na voljo so različni programi, ki ciljajo na različne profile uporabnikov. Nekateri so precej osnovni in ni nujno, da bodo ponudili funkcijo vodenja prejetih računov. Poznamo pa tudi napredne sisteme, v katere je vključen zmogljiv dokumentni sistem – v tem primeru lahko računamo na zelo enostavno in učinkovito upravljanje poslovne dokumentacije, kar lahko z dobrim učinkom izkoristimo.

Kateri program za vodenje prejetih računov izbrati?

Izbira je odvisna od specifičnih potreb. Kaj lahko se izkaže, da bo že čisto enostaven program za vodenje prejetih računov zadoščal našim potrebam. To so lahko kar vsestranski dokumentni sistemi, ki niso posebej prilagojeni zbiranju računov, a lahko odlično delujejo v tej vlogi. Omogočajo zbiranje in hranjenje ter obdelavo in pregled prejetih dokumentov, brez težav lahko na ta način vodimo tudi prejete račune.

Nekateri programi so specifično narejeni za takšna opravila. To so računovodski programi, ki jih podjetniki radi uporabljajo. Najbolj značilni uporabniki imajo program za vodenje prejetih računov za manjše podjetje ali s.p., saj v tem primeru lahko kar sami prevzamejo velik del računovodskih opravil, s tem pa se izognejo stroškom in komplikacijam. Seveda pa so tovrstni programi tudi del informacijskih sistemov večjih podjetij, čeprav imajo ta svojo računovodsko ekipo.

Pravzaprav je odlično povezovanje z računovodskimi storitvami in rešitvami ključnega pomena za program za vodenje prejetih računov. To je velika prednost za tiste, ki imajo računovodstvo pri ločenem računovodskem servisu, a želijo sodelovanje kar se da poenostaviti. Dokumentacija se namreč samodejno deli, tako da ne bo kakšnega posebnega dela na strani podjetja.

Program za vodenje prejetih računov ima še druge funkcije

Težko bi našli program za vodenje prejetih računov, ki ponuja le to funkcijo. Običajno so to obsežnejši sistemi, ki omogočajo tudi dober nadzor nad izdanimi računi in drugo dokumentacijo. Hitro lahko pregledamo tudi seznam in lastnosti kupcev, napredni programi pa omogočajo pripravo poročil in projekcij. Seveda hitro najdemo še mnoge druge uporabne funkcije, katerih bodo veseli tudi zelo zahtevni uporabniki.

Enostavne in kompleksne rešitve

Včasih pridejo v poštev tudi povsem enostavne rešitve, morda celo brezplačni računovodski programi, s katerimi lahko samostojni podjetniki kar sami vodijo svoje računovodstvo. V večjih podjetjih je pametno imeti napreden informacijski sistem, ki vključuje možnosti spremljanja prejetih in izdanih računov, gotovo pa bo tak sistem ponudil še druge prednosti, ki jih sam program za vodenje prejetih računov morda nima. Vmes obstajajo še razni drugi uporabni programi z zbirko koristnih funkcij.

racunovodski-servis

Računovodski servis obračunava storitve z avtomatiziranim procesom

Da bi si računovodski servis lahko olajšal procese dela in s tem prihranil na času, si lahko izbere spletni program za račune, ki nudi številne avtomatizirane funkcije, vključno s samodejnimi knjiženji na temeljnico in v glavno knjigo, poenostavljenimi funkcijami za izdajanje računov in avtomatiziranimi obračuni storitev.

V primeru, da računovodja vodi poslovne knjige za več strank oziroma podjetij, ima lahko na koncu meseca nemalo težav pri ustreznem obračunavanju storitev. Nekateri servisi se s strankami zmenijo za fiksno ceno, vse več pa je tistih, ki storitve knjigovodenja obračunavajo glede na opravljene mesečne knjižbe, oddane davčne obračune in obračunane osebne prejemke. Kako lahko program zagotovi, da bodo zneski na izdanih računih pravilni?

Računovodski servis nastavi želeno možnost zaračunavanja

Računovodja lahko v spletnem programu za izdajanje računov in vodenje poslovnih knjig nastavi poljubno možnost obračunavanja opravljenih mesečnih storitev za različne stranke. Pri tem pa je mogoče kombinirati različne možnosti, saj imajo nekatere stranke mesečno pavšalno ceno, drugim pa se poslovanje iz meseca v mesec spreminja oziroma niha, zato se s servisom dogovorijo za obračunavanje na podlagi štetja knjižb v programu.

Program za račune beleži opravljeno delo

Računovodji z uporabo programa v oblaku ni potrebno sproti zapisovati števila knjižb in drugega opravljenega dela. Z avtomatiziranimi procesi obračunavanja storitev prihrani na času tudi ob koncu meseca, saj se ji ni potrebno ukvarjati z zbiranjem podatkov in preračunavanjem posamezne storitve. Računovodja lahko strankam zagotovi pravilne podatke, saj spletni program samodejno beleži opravljeno delo in ga tudi pregledno prikaže na izdanih računih.

Računovodski servis ima pregled nad opravljenim delom

E program za vodenje računov zbira podatke o opravljenem delu. Tako lahko računovodja kadarkoli dostopa do povzetka opravljenega dela v preteklem mesecu ali polletju in razbere pričakovane prihodke iz tega naslova. Tako lahko tudi direktorji ali lastniki servisa spremljajo delo svojih zaposlenih in jih za razviden povečan obseg dela tudi ustrezno nagradijo.

Vodenje računov s povezanimi aplikacijami

Knjigovodje si lahko svoje delo olajšajo in hkrati pospešijo ter poenostavijo poslovne procese tudi s povezanimi aplikacijami. Spletni program za račune se lahko poveže z različnimi aplikacijami in programi za fakturiranje, s spletno trgovino, programi za maloprodajo in z drugimi aplikacijami.

Računovodski servis si tako lahko zagotovi usklajene in ažurne podatke z aplikacijo, ki jo že uporablja ali pa jo uporablja stranka. Na ta način je mogoče tudi poenostaviti in dodatno avtomatizirati procese pri obračunavanju opravljenih storitev ter pri izdajanju mesečnih računov za stranke podjetja.