Arhiv Značk: blagovna znamka

blagovna znamka podjetja

Blagovna znamka podjetja

Ob odprtju podjetja je treba razmisliti o marsičem. Vedeti moramo, s čim se bomo ukvarjali, kakšna bo oblika podjetja, kje bo lokacija poslovanja. Imeti moramo izpolnjene vse pogoje, da lahko začnemo z neko dejavnostjo.

Pomembno vprašanje je tudi blagovna znamka. Blagovna znamka je namenjena prvemu stiku med podjetjem in strankami. Gre namreč za ime podjetja oziroma serije izdelkov / storitev, za logotip, pod katerim se določene izdelke oglašuje. Glede na to, da je pogled na blagovno znamko prva asociacija, ki se uporabnikom utrne, je smiselno temu področju nameniti nekaj časa za razmislek. Po drugi strani pa vam priporočate, da se odločite tudi za njeno registracijo, če je to možno in smiselno

Ime podjetja

Ime podjetja je komponenta, ki spada pod blagovno znamko. Priporočljivo je, da je ime čim bolj enostavno, da hitro pade v uho in si ga stranke prej zapomnijo. Po drugi strani naj bi bilo iz imena razvidno, s katero dejavnostjo se neko podjetje ukvarja.

Pri imenu podjetja se je treba tudi pozanimati, da tega ne uporablja podjetje, ki deluje v isti ali podobni panogi. To bi bilo namreč lahko vir zmede in prevar.

Logotip

Tudi logotip je ena izmed komponent blagovne znamke. Gre za kombinacijo črk, barv in oblik, za katero se odloči podjetja, da se loči od konkurence. Smiselno je temu področju nameniti nekaj časa in izbrati res takega, ki se bo skladal z vizijo podjetja, po drugi strani pa pritegnil pozornost. Če gre za prodajo ekoloških izdelkov, je smiselna raba zelene barve, s čimer se poudari poslanstvo podjetja. Če bi radi v hipu pritegnili pozornost in poudarili samozavestno držo podjetja, uporabimo rdečo.

Zaščita blagovne znamke

Kot smo že omenili, je priporočljivo, da zaščitite blagovno znamko podjetja. Tako boste prepoznavne simbole podjetja zavarovali pred morebitnimi zlorabami s strani konkurence. Verjetnosti zanje se še posebej povečajo, če gre za uspešno in prepoznavno podjetje. V tem primeru se marsikdo želi okoristiti na račun njihovega ugleda.

zavarovanje blagovne znamke

Blagovna znamka in njen pomen za podjetje

Blagovna znamka je zelo pomemben sestavni del vsakega podjetja. Gre za simbol, znak, kombinacijo znakov, barv, črk, ki predstavljajo podjetje oziroma storitve, ki jih ta ponuja. gre za prvo asociacijo, ki jo stranka dobi. Pomembno je, da se blagovno znamko določi čim bolj v skladu s tem, s čim se podjetje ukvarja, z njegovo vizijo in občutki, ki jih želi zbuditi pri kupcih.

Preprečite zlorabe na tem področju

Sploh uspešna in znana podjetja se velikokrat srečujejo z zlorabami na področju blagovnih znamk. To pa zato, ker se hočejo nekatera podjetja, ki niso tako prepoznavna okoristiti na njihov račun. Primer tega je lahko podjetje, ki se ukvarja s prodajo športne obutve. Za svoj logotip izbere zelo podobno obliko Nikovi kljukici. S tem zavaja stranke, saj tiste, ki na tem področju niso tako dobro podučene, zmotno mislijo, da gre za ugledno znamko Nike. Pritegne jih ugodna cena in čevlje kupijo. Kaj je v tem primeru problem? Stranka bi sicer kupila obutev od Nika. Tako podjetje, ki je kopiralo blagovno znamko, dobi denar, ki je bil sicer namenjen znanemu podjetju.

Kako se temu izogniti?

Tovrstne zlorabe podjetja ne morejo preprečiti. Če pa so poprej zavarovala svoje znamke, lahko v primeru kršitve zahtevajo svoje pravice. Zavarovanje blagovne znamke je postopek, ki traja nekaj mesecev. Ko pa registrirate znamko, registracija velja 10 let. Po preteku tega obdobja lahko poljubno podaljšate zavarovanje. Zavarovanje lahko izvedete sami ali prek pooblaščenca, ki vas bo vodil skozi celoten postopek in skrbel za to, da bodo vsi postopki gladko tekli.

Zavarovanje v Sloveniji se razlikuje od zavarovanja po drugih evropskih in neevropskih državah. Tako morate preveriti za vsako državo posebej, kakšna so pravila, da lahko izvedete registracijo. Tako je treba posredovati ločene vloge, ki se jih ločeno obravnava.

Preden se izvede registracija, morajo podatki o blagovni znamki na spletni strani Urada za intelektualno lastnino viseti 3 mesece. Šele če v tem času ni nobene pritožbe, se postopek dokončno zaključi.