zavarovanje blagovne znamke

Blagovna znamka in njen pomen za podjetje

Blagovna znamka je zelo pomemben sestavni del vsakega podjetja. Gre za simbol, znak, kombinacijo znakov, barv, črk, ki predstavljajo podjetje oziroma storitve, ki jih ta ponuja. gre za prvo asociacijo, ki jo stranka dobi. Pomembno je, da se blagovno znamko določi čim bolj v skladu s tem, s čim se podjetje ukvarja, z njegovo vizijo in občutki, ki jih želi zbuditi pri kupcih.

Preprečite zlorabe na tem področju

Sploh uspešna in znana podjetja se velikokrat srečujejo z zlorabami na področju blagovnih znamk. To pa zato, ker se hočejo nekatera podjetja, ki niso tako prepoznavna okoristiti na njihov račun. Primer tega je lahko podjetje, ki se ukvarja s prodajo športne obutve. Za svoj logotip izbere zelo podobno obliko Nikovi kljukici. S tem zavaja stranke, saj tiste, ki na tem področju niso tako dobro podučene, zmotno mislijo, da gre za ugledno znamko Nike. Pritegne jih ugodna cena in čevlje kupijo. Kaj je v tem primeru problem? Stranka bi sicer kupila obutev od Nika. Tako podjetje, ki je kopiralo blagovno znamko, dobi denar, ki je bil sicer namenjen znanemu podjetju.

Kako se temu izogniti?

Tovrstne zlorabe podjetja ne morejo preprečiti. Če pa so poprej zavarovala svoje znamke, lahko v primeru kršitve zahtevajo svoje pravice. Zavarovanje blagovne znamke je postopek, ki traja nekaj mesecev. Ko pa registrirate znamko, registracija velja 10 let. Po preteku tega obdobja lahko poljubno podaljšate zavarovanje. Zavarovanje lahko izvedete sami ali prek pooblaščenca, ki vas bo vodil skozi celoten postopek in skrbel za to, da bodo vsi postopki gladko tekli.

Zavarovanje v Sloveniji se razlikuje od zavarovanja po drugih evropskih in neevropskih državah. Tako morate preveriti za vsako državo posebej, kakšna so pravila, da lahko izvedete registracijo. Tako je treba posredovati ločene vloge, ki se jih ločeno obravnava.

Preden se izvede registracija, morajo podatki o blagovni znamki na spletni strani Urada za intelektualno lastnino viseti 3 mesece. Šele če v tem času ni nobene pritožbe, se postopek dokončno zaključi.