varna-investicija

Varna investicija v zavarovana posojila

Donosna in varna investicija v zavarovana posojila predstavlja za vlagatelje začetnike in izkušene investitorje odlično priložnost za dodaten zaslužek. Vlagatelj se na spletno platformo za medsebojno posojanje denarja oziroma na platformo za množično investiranje brezplačno registrira in prične z vlaganjem v naložbe. Pri začetni vezavi sredstev je mogoče vložiti le 10 eurov.

Peer-to-peer lending platforma združuje tako posojilojemalce kot vlagatelje. Posojilojemalci na eni strani pridobijo kredit pod ugodnimi pogoji, vlagatelji na drugi strani pa financirajo posojila, za kar so nagrajeni z dobro obrestno mero, ki na koncu leta prinaša dobre donose. Vlagatelj lahko zaslužek reinvestira v novo naložbo ali pa si denar izplača na osebni račun.

Varna investicija z dvostopenjskim preverjanjem bonitete

Naložbe v zavarovana posojila spadajo pod ne tvegane naložbe, saj spletna platforma nudi številne varnostne mehanizme, ki preprečujejo, da bi prihajalo do zlorab ali do velikih tveganj. Ko posojilojemalec kot fizična ali pravna oseba zaprosi za kredit, ga bonitetna agencija Bisnode preveri na dveh stopnjah. Pri tem posojilojemalcu določi bonitetno oceno, ki je podana na podlagi kreditne sposobnosti.

Ta postopek ščiti platformo in vlagatelje pred neplačili. Pri tem pa je bonitetna ocena posojilojemalca tudi podlaga za določanje obrestne mere posameznega posojila oziroma naložbe. Višja kot je bonitetna ocena, nižja je obrestna mera in obratno.

Odobritev zahtevka za zavarovanje naložbe

Po dvostopenjskem preverjanju bonitete posojilojemalca sledi pošiljanje zahtevka za zavarovanje naložbe k kredibilni zavarovalnici. Zavarovalnica preveri in ovrednoti ter odobri zavarovanje za posamezno posojilo, ki bo po tem postopku dano na spletno platformo za medsebojno posojanje denarja. Tako se naložba maksimalno zavaruje.

Zaradi obeh varnostnih mehanizmov je mogoče reči, da investicije v zavarovana posojila niso tvegane. Na drugi strani pa te investicijske možnosti nudijo od 7 do 9 odstotne letne donose. Zaslužki pa so odvisni tudi od tipa naložb, obrestne mere, časovne vezave sredstev in razpršenosti naložbenega portfelja vlagatelja.

Varna investicija – garancija na glavnico in obresti

Varna investicija na spletni platformi nudi vlagateljem 100 odstotno garancijo na glavnico in obresti pri vsaki naložbi. To pomeni, da platforma garantira za poplačilo vseh posojil z obrestmi vred. To se lahko zgodi v primeru, če posojilojemalec zamuja s plačili obroka posojila ali pa zaradi drugih razlogov, na podlagi katerih lahko platforma v imenu vlagatelja zahteva odškodnino pri zavarovalnici. Tako zavarovalnica povrne 90 odstotkov vložene glavnice z obrestmi, spletna platforma pa izplača preostalih 10 odstotkov sredstev.