factoring

Factoring storitve s prednostmi za podjetja

Factoring ali odkup terjatev zajema celoten paket storitev, v katerem podjetja s pogodbo prenesejo domače in tuje terjatve od prodaje blaga ali storitev na specializirano faktoring družbo, ki podjetju zagotavlja jamstvo, upravljanje, financiranje in izterjavo obveznosti. Podjetja si s takim virom financiranja zagotavljajo likvidnost.

Prevzem in poplačilo dolgov, ki ga izvede faktoring družba, predstavlja za podjetja jamstvo, da bodo dolgovi poplačani, zato ne tvegajo težav s plačilno nesposobnostjo kupcev ali pa z zapletenimi primeri, ko kupec bankrotira oziroma gre v stečaj. Celotno upravljanje in izterjavo obveznosti pa za dobavitelja blaga in storitev opravi družba, ki se ukvarja z dolžniškim financiranjem.

Factoring kot jamstvo za plačilo in dosego likvidnosti

Financiranje terjatev iz strani faktoring družbe predstavlja za podjetja garancijo za tveganje, ki ga sicer prevzamejo ob dobavi blaga in storitev, ne da bi bilo plačilo iz strani kupca izvršeno v istem trenutku. Plačilna nesposobnost predstavlja za dobavitelje precejšnje tveganje, saj nimajo zagotovil, da bodo izdelki ali storitve plačani ali pa plačani v dogovorjenem roku.

Prav zato podjetja izkoristijo možnost odkupa terjatev in si s tem zagotovijo takojšnje plačilo, ki hkrati ustvarja denarni tok v podjetju, zato da se poslovanje nemoteno nadaljuje. Denarni tok hkrati povečuje obratni kapital, zato je podjetje tudi bolj likvidno in sposobno opraviti dobavo blaga ali storitev, ne da bi za to moralo čakati na poplačila kupcev.

Storitev odkupa terjatev prihrani podjetju čas

Ko podjetje na podlagi pogodbe posluje s factoring družbo, s tem hkrati prenese financiranje in upravljanje s terjatvami na specializirano organizacijo, ki razpolaga z vsemi pomembnimi informacijami, znanji in izkušnjami ter poskrbi, da se podjetju ni potrebno ukvarjati s poplačili dolgov in obveznosti.

Tako podjetja privarčujejo na času in optimizirajo notranje vire, saj jim ni potrebno raziskovati kreditne dokumentacije kupcev, upravljati in izterjati dolgove ter voditi kreditne postopke. Prav zato se podjetje lahko osredotoči na razvoj poslovnih načrtov in na ustvarjanje konkurenčne prednosti.

Factoring z nižjimi stroški in boljšo finančno strukturo

Profesionalna storitev odkupa terjatev zmanjšuje knjigovodske in režijske stroške v podjetju. Prav tako podjetju ni potrebno zaposlovati specialistov na področju financiranja terjatev, saj je mnogo bolj ugodno, če najame specializirano družbo.

Poleg tega factoring na dolgi rok pomembno vpliva na finančno strukturo podjetja, ki postaja vedno bolj močna. Zaradi večjega denarnega toka lahko podjetja z lastnimi sredstvi financirajo poslovanje in sredstva vložijo v napredek in razvoj.