vezane knjige računov

Z vezanimi knjigami računov do enostavnega izstavljanja računov

Večina zavezancev, ki pri poslovanju izstavljajo strankam račune, za katere je pričakovano gotovinsko plačilo, že uporablja sistem davčnih blagajn. A kljub temu se z vezanimi knjigami računov še vedno ukvarja precej zavezancev. Nekaterim se namreč zdi preprosteje, če lahko račun izdajo na predpisane obrazce v pisni obliki. Tako jim ni treba posegati po posebni napravi oziroma programu za izdajanje računov.

So pa vseeno vezane knjige računov opcija, bolj primerna za tiste zavezance, ki na mesečni ravni izdajo le manjše število računov. Tistim, ki jih izdajo veliko, se bolj priporoča uporabo davčnih blagajn.

Kaj so vezane knjige računov?

Z vezanimi knjigami računov so sicer mišljene posebne knjižice, sklopi obrazcev, ki jih lahko kupimo v knjigarnah. Pred prvo uporabo pa jih je treba potrditi pri FURS. Vsaka knjižica vsebuje obrazce za izdajo 50 računov (original in dve kopiji). Ko zavezanec izstavlja račun na tak način, mora vnesti vse potrebne podatke; podatki o opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu, količina, znesek posamezne enote, skupni znesek, datum izdaje ter datum zapadlosti računa. Kljub temu pa, da zavezanec izda z vezanimi knjigami računov račun v pisni, fizični obliki, je še vedno dolžan, da podatke o izdanih računih naknadno posreduje v elektronski obliki na FURS.

To stori tako, da uporabi davčno blagajno, najbolje mini blagajno, ki je poenostavljena različica in je namenjena posebej temu. Da bi na tak način posredoval podatke o računih, mora predhodno pridobiti digitalno potrdilo. To potrdilo mu služi za elektronsko podpisovanje računov oziroma podatkov o le-teh.

Reševanje problematike izpada električne energije ali okvare naprav

Z vezanimi knjigami računov je sicer možno tudi reševati problematiko izpada električne energije ali okvare elektronskih naprav, v primeru, če zavezanec sicer račune izstavlja po sistemu davčnih blagajn. Zato je ta oblika vsekakor priporočljiva tudi v tem primeru. Uporaba vezane knjige računov je za uporabnike, ki živijo na odročnih lokacijah, kjer povezava preko spleta ni možna, nujna.