Arhivi Kategorije: Davčne blagajne

vezane knjige računov

Z vezanimi knjigami računov do enostavnega izstavljanja računov

Večina zavezancev, ki pri poslovanju izstavljajo strankam račune, za katere je pričakovano gotovinsko plačilo, že uporablja sistem davčnih blagajn. A kljub temu se z vezanimi knjigami računov še vedno ukvarja precej zavezancev. Nekaterim se namreč zdi preprosteje, če lahko račun izdajo na predpisane obrazce v pisni obliki. Tako jim ni treba posegati po posebni napravi oziroma programu za izdajanje računov.

So pa vseeno vezane knjige računov opcija, bolj primerna za tiste zavezance, ki na mesečni ravni izdajo le manjše število računov. Tistim, ki jih izdajo veliko, se bolj priporoča uporabo davčnih blagajn.

Kaj so vezane knjige računov?

Z vezanimi knjigami računov so sicer mišljene posebne knjižice, sklopi obrazcev, ki jih lahko kupimo v knjigarnah. Pred prvo uporabo pa jih je treba potrditi pri FURS. Vsaka knjižica vsebuje obrazce za izdajo 50 računov (original in dve kopiji). Ko zavezanec izstavlja račun na tak način, mora vnesti vse potrebne podatke; podatki o opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu, količina, znesek posamezne enote, skupni znesek, datum izdaje ter datum zapadlosti računa. Kljub temu pa, da zavezanec izda z vezanimi knjigami računov račun v pisni, fizični obliki, je še vedno dolžan, da podatke o izdanih računih naknadno posreduje v elektronski obliki na FURS.

To stori tako, da uporabi davčno blagajno, najbolje mini blagajno, ki je poenostavljena različica in je namenjena posebej temu. Da bi na tak način posredoval podatke o računih, mora predhodno pridobiti digitalno potrdilo. To potrdilo mu služi za elektronsko podpisovanje računov oziroma podatkov o le-teh.

Reševanje problematike izpada električne energije ali okvare naprav

Z vezanimi knjigami računov je sicer možno tudi reševati problematiko izpada električne energije ali okvare elektronskih naprav, v primeru, če zavezanec sicer račune izstavlja po sistemu davčnih blagajn. Zato je ta oblika vsekakor priporočljiva tudi v tem primeru. Uporaba vezane knjige računov je za uporabnike, ki živijo na odročnih lokacijah, kjer povezava preko spleta ni možna, nujna.

POS – vredno ga je imeti in ga uporabljati

Kaj je POS?

POS ali Point-of Sale terminali so avtonomne naprave, ki delujejo kot razširitev osnovne blagajne ali kot nadomestek plačilnega sistema. Razlikujejo se po zmožnostih in obliki glede na tip terminala.

Poznamo več vrst POS terminalov.

POS terminali se med seboj razlikujejo po namenu uporabe, od samostojnih naprav do prenosnih čitalcev kartic.

Zaradi velike diverzitete uporabe teh naprav se je razvil standard OPOS. Microsoft, NCR Corporation, Epson ter Fujitsu-ICL so standard ustanovili zaradi lažjega razvoja in implementacije tehnologije na raznolika okolja.

Kljub temu POS terminali danes uporabljajo serijo protokolov za komunikacijo.

To so: Logic Controls, Epson Esc/POS, UTC Standard, UTC Enhanced, AEDEX, ICD 2002, Ultimate,CD 5220, DSP-800, ADM 787/788 ter HP.

Zakaj pa večina teh, ki smo jih našteli, počasi zastareva?

Večina teh počasi zastareva, saj se tudi POS terminali selijo v internetni oblak, kjer je terminal le aplikacija na internetu, s katero se naprava poveže in jo uporablja.

Kako je z uporabo POS terminala v Sloveniji?

Moramo poudariti, da smo v Evropi pri samem vrhu uporabe POS terminal tehnologije.

Z uvedbo mestne kartice Urbana, pa se je ta še povečala.

Poglejmo si še štiri najbolj pogoste razloge, zakaj imeti POS?

  1. Večja prodaja: Dokazano je, da se povprečna vrednost nakupa poveča, kadar nakup ni odvisen od zneska gotovine v denarnici.
  2. Varnost: Negotovinske transakcije prek POS-terminalov so varne. Pred izvršitvijo transakcije se plačila s plačilnimi karticami avtorizirajo. Obenem pa procesni center spremlja plačila in v realnem času opozarja na morebitne sumljive vzorce plačevanja na prodajnih mestih ali terminalih.
  3. Različni tipi POS terminalov: mobilni (delovanje prek GSM-povezave), standardni fiksni (digitalna, analogna ali mrežna linija), podaljšek s tipkovnico (t. i. PIN PAD), v katero stranka vtipka PIN.
  4. Povezave: Možnost povezave POS-terminalov z elektronsko blagajno, kar zmanjšuje verjetnost napak pri vnosu zneska za plačilo na POS-terminalu. Pri NLB vam ponujamo možnost povezave POS-terminala z blagajno ob predhodno izvedenem razvoju programske opreme na blagajni s strani vašega dobavitelja blagajne. Znesek transakcije, ki ga boste vtipkali v blagajno, se bo tako samodejno prenesel v POS-terminal.