Faktoring ali odkup terjatev za večjo varnost poslovanja

Kadar ste se pri svojih poslih obvezali k daljšim rokom plačila, saj drugače ne bi dobili posla, vam je lahko v pomoč odkup terjatev, za katero uporabljamo tudi angleški izraz faktoring. Z njim si zagotovimo hitro plačilo in tako varno ter nemoteno poslovanje – ni nam treba skrbeti, ali bomo imeli zaradi poznega plačila zadovoljiva obratna sredstva, ali bomo lahko sami sproti pokrivali svoje obveznosti. Faktoring odkup terjatev namreč poskrbi, da posredniško podjetje, ki se z njim ukvarja, del računa pokrije takoj ob podpisu pogodbe. Lahko gre za enkratno plačilo ali plačilo v več delih, vedno pa se glede na originalni račun nekoliko zmanjša – potrebno je odšteti provizijo, ki je namenjena posredniškemu podjetju. To je namreč ob prevzemu terjatve nase prevzelo tudi tveganje, prav tako pa mora biti njegovo delo poplačano.

Faktoring odkup terjatev vam ni na voljo, če je podjetje slabo

Preden se sklene pogodba za faktoring odkup terjatev, je treba preveriti boniteto podjetja, ki je dolžnik. Kadar je to podjetje dobro stoječe in redno pokriva svoja bremena, ni nobenih težav. Če ste se odločili za sodelovanje s podjetjem, ki ni ravno vzorno, pa vam lahko faktoring tudi zavrnejo. Takšen posel je za posrednika tvegan, ravno tako kot je bil za vas – le da se vi tveganja niste dovolj zavedali in ste se vseeno podali v sodelovanje.

Kdaj naj se podjetje odloči za faktoring?

Nobena storitev ni brezplačna, tudi faktoring ne, zato se velja zanj odločiti takrat, ko dejansko ne moremo čakati na plačilo. Ko terjatev odstopimo, prejmemo le delež plačila, drugi del pa bo namenjen posredniškemu podjetju – in če dodana vrednost ni tolikšna, da bi bil predviden pri poslu velik dobiček, lahko ostanemo brez njega in nazadnje pokrijemo zgolj stroške, ki smo jih imeli pri poslu – to pa običajno ni namen. Preden se odločite za faktoring torej dobro pretehtajte vsa dejstva in naredite temeljito analizo.