Arhiv Značk: faktoring

faktoring denar

Factoring kot metoda izboljšanja denarnega toka

Factoring je čedalje bolj priljubljena metoda, ki podjetjem omogoča, da si izboljšajo denarni tok. Sploh novonastala podjetja imajo lahko dostikrat težavo, saj še nimajo veliko finančnih sredstev na voljo. Poleg tega pogosto še ne izpoljujejo pogojev za to, da bi se potegovala za bančna posojila. Zanje bi morala namreč izpolnjevati za mlade podjetnike dostikrat nedosegljive pogoje. Tako je lahko factoring tista rešilna bilka, na katero se podjetje opre in si vsaj začasno reši denarne probleme.

Kako izgleda factoring?

Ta metoda marsikomu ni najbolje poznana, zato je smiselno, da razložimo, za kaj sploh gre. Nekatera podjetja od stranke ne zahtevajo takojšnje izplačilo za opravljeno storitev. Postavijo rok, do katerega naj bi bil račun poravnan. To je včasih lahko nekaj dni, tednov ali celo mesecev kasneje.

To seveda lahko predstavlja pomemben problem. Če podjetje pričakuje določena finančna sredstva, pa jih ne dobi, se lahko problemi začnejo kazati tudi pri vsakodnevnem poslovanju. Veste, da bi vam nek denar pripadal, ampak ne morete do njega, dokler se stranka ne odloči, da vam bo plačala.

Ni pa nujno, da čakate. Zato je factoring priročna rešitev. S ponudnikom se namreč zmenite, da mu priložite vse račune, ki še niso bili poravnani s strani strank. Ponudnik jih bo pregledal in predvsem preveril stranke, če ne gre za kakšne znane neplačnike. Če bo vse v redu, bo sprejel ponudbo in sklenila bosta pogodbo. Ponudnik bo tako v roku enega ali nekaj dni izplačal znesek, na katerega bi sicer podjetje lahko čakalo dlje časa.

Seveda gre le za večino zneska. Preostanek podjetje dobi, ko stranka dejansko izplača. Poleg tega je treba za storitev plačati določeno provizijo. Seveda pa gre zgolj za začasno rešitev finančnih težav. Ampak marsikatero podjetje išče prav to. Vsaj na začetku poslovanja so lahko taki pripetljaji, ko ni dovolj denarja za osnovne stvari, pogost pojav. Factoring tako tudi takim podjetjem, ki še nimajo finančnega zaledja, omogoča, da se poberejo in nadaljujejo svojo poslovno pot.

Faktoring ali odkup terjatev za večjo varnost poslovanja

Kadar ste se pri svojih poslih obvezali k daljšim rokom plačila, saj drugače ne bi dobili posla, vam je lahko v pomoč odkup terjatev, za katero uporabljamo tudi angleški izraz faktoring. Z njim si zagotovimo hitro plačilo in tako varno ter nemoteno poslovanje – ni nam treba skrbeti, ali bomo imeli zaradi poznega plačila zadovoljiva obratna sredstva, ali bomo lahko sami sproti pokrivali svoje obveznosti. Faktoring odkup terjatev namreč poskrbi, da posredniško podjetje, ki se z njim ukvarja, del računa pokrije takoj ob podpisu pogodbe. Lahko gre za enkratno plačilo ali plačilo v več delih, vedno pa se glede na originalni račun nekoliko zmanjša – potrebno je odšteti provizijo, ki je namenjena posredniškemu podjetju. To je namreč ob prevzemu terjatve nase prevzelo tudi tveganje, prav tako pa mora biti njegovo delo poplačano.

Faktoring odkup terjatev vam ni na voljo, če je podjetje slabo

Preden se sklene pogodba za faktoring odkup terjatev, je treba preveriti boniteto podjetja, ki je dolžnik. Kadar je to podjetje dobro stoječe in redno pokriva svoja bremena, ni nobenih težav. Če ste se odločili za sodelovanje s podjetjem, ki ni ravno vzorno, pa vam lahko faktoring tudi zavrnejo. Takšen posel je za posrednika tvegan, ravno tako kot je bil za vas – le da se vi tveganja niste dovolj zavedali in ste se vseeno podali v sodelovanje.

Kdaj naj se podjetje odloči za faktoring?

Nobena storitev ni brezplačna, tudi faktoring ne, zato se velja zanj odločiti takrat, ko dejansko ne moremo čakati na plačilo. Ko terjatev odstopimo, prejmemo le delež plačila, drugi del pa bo namenjen posredniškemu podjetju – in če dodana vrednost ni tolikšna, da bi bil predviden pri poslu velik dobiček, lahko ostanemo brez njega in nazadnje pokrijemo zgolj stroške, ki smo jih imeli pri poslu – to pa običajno ni namen. Preden se odločite za faktoring torej dobro pretehtajte vsa dejstva in naredite temeljito analizo.