faktoring denar

Factoring kot metoda izboljšanja denarnega toka

Factoring je čedalje bolj priljubljena metoda, ki podjetjem omogoča, da si izboljšajo denarni tok. Sploh novonastala podjetja imajo lahko dostikrat težavo, saj še nimajo veliko finančnih sredstev na voljo. Poleg tega pogosto še ne izpoljujejo pogojev za to, da bi se potegovala za bančna posojila. Zanje bi morala namreč izpolnjevati za mlade podjetnike dostikrat nedosegljive pogoje. Tako je lahko factoring tista rešilna bilka, na katero se podjetje opre in si vsaj začasno reši denarne probleme.

Kako izgleda factoring?

Ta metoda marsikomu ni najbolje poznana, zato je smiselno, da razložimo, za kaj sploh gre. Nekatera podjetja od stranke ne zahtevajo takojšnje izplačilo za opravljeno storitev. Postavijo rok, do katerega naj bi bil račun poravnan. To je včasih lahko nekaj dni, tednov ali celo mesecev kasneje.

To seveda lahko predstavlja pomemben problem. Če podjetje pričakuje določena finančna sredstva, pa jih ne dobi, se lahko problemi začnejo kazati tudi pri vsakodnevnem poslovanju. Veste, da bi vam nek denar pripadal, ampak ne morete do njega, dokler se stranka ne odloči, da vam bo plačala.

Ni pa nujno, da čakate. Zato je factoring priročna rešitev. S ponudnikom se namreč zmenite, da mu priložite vse račune, ki še niso bili poravnani s strani strank. Ponudnik jih bo pregledal in predvsem preveril stranke, če ne gre za kakšne znane neplačnike. Če bo vse v redu, bo sprejel ponudbo in sklenila bosta pogodbo. Ponudnik bo tako v roku enega ali nekaj dni izplačal znesek, na katerega bi sicer podjetje lahko čakalo dlje časa.

Seveda gre le za večino zneska. Preostanek podjetje dobi, ko stranka dejansko izplača. Poleg tega je treba za storitev plačati določeno provizijo. Seveda pa gre zgolj za začasno rešitev finančnih težav. Ampak marsikatero podjetje išče prav to. Vsaj na začetku poslovanja so lahko taki pripetljaji, ko ni dovolj denarja za osnovne stvari, pogost pojav. Factoring tako tudi takim podjetjem, ki še nimajo finančnega zaledja, omogoča, da se poberejo in nadaljujejo svojo poslovno pot.