eDavki

Poenostavitve za fizične osebe glede možnosti opravljanja storitev na portalu eDavki

Obveščamo vas, da je v zadnjem času prišlo do nekaterih poenostavitev v zvezi z dostopom do portala eDavki za uporabnike, ki so fizične osebe. Od 5. 2. 2018 dalje je namreč možno preko navedenega portala opraviti tudi naslednje storitve oziroma oddati vloge:

  • Prek portala lahko uporabniki oddajo napoved za odmero akontacije dohodnine iz naslova dohodka iz zaposlitve (dohodki iz naslova delovnega razmerja, pokojnine, druga pogodbena razmerja, drugih dohodkov);
  • Uporabniki lahko po novem oddajo na ta način zahtevek za zmanjšanje davčne osnove iz drugega pogodbenega razmerja;
  • Oddajo lahko tudi vloge za obročno plačilo davka z zavarovanjem, celotni ali delni odpis davka za fizične osebe;
  • Oddajo lahko vloge, s katerimi pridobijo informacije glede prispevkov za socialno varnost z naslova delovnega razmerja;
  • Preko navedenega portala se lahko obračuna davčne odtegljaje od dohodkov;
  • Portal po novem omogoča tudi vlogo zahtevka za vračilo davka na motorna vozila, dodajanje prilog in lastnega dokumenta.

Nadaljnje poenostavitve predvidene tudi v prihodnje

Vse navedene sprememba bodo bistveno olajšale opravljanje nekaterih storitev fizičnim osebam. Se pa teži k temu, da bi se sistem poenostavitev nadaljeval tudi v prihodnje, tako da lahko fizične osebe pričakujejo, da bodo v prihodnje še lažje opravljale določene storitve preko portala eDavki.

Vir: FURS