Pomen sedeža podjetja

Izbira sedeža pri novo nastajajočem podjetju se morda zdi samoumeven korak, ki ne terja posebnega razmisleka. Temu seveda ni tako, saj lahko tudi sedež podjetja vpliva na poslovanje v prihodnosti, ima pa tudi nekaj drugih posledic, na katere je dobro misliti že pred ustanovitvijo podjetja. Ker je sedež en izmed zahtevanih podatkov ob ustanovitvi podjetja, je torej nujno pravočasno razmisliti, kje bi bilo najbolje izbrati sedež.

Načeloma je sedež podjetja kraj, kjer podjetje posluje. To pa je precej ohlapna definicija, ki dopušča nekaj svobode tistim, ki bi radi imeli pri določitvi sedeža več izbire. Kraj poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti je le ena izmed možnosti, lahko pa sedež označuje tudi kraj, kjer se vodijo posli podjetja ali pa kraj, kjer deluje poslovodstvo podjetja. To pomeni, da sedež podjetja ni nujno tisti kraj, kjer podjetje deluje, na primer kjer ima poslovalnice ali celo poslovne prostore.

Prilagodljivost glede izbire sedeža dopušča, da lahko podjetje izbere kraj sedeža brez potrebe po nakupu ali najemu dragih poslovnih prostorov. To pomeni, da ima lahko podjetje sedež v Ljubljani, čeprav ima pisarne na primer v Mariboru, kar prinaša vrsto prednosti. Manjša podjetja in tudi samostojni podjetniki imajo lahko sedež v večjih krajih, ne na svojih domačih naslovih, kar je prednost pri predstavitvi potencialnim strankam in poslovnim partnerjem, predvsem v kombinaciji z virtualno pisarno ali podobno alternativo pa niti ne predstavlja velikih komplikacij.

Poleg tega pa ima izbira sedeža podjetja še druge posledice za poslovanje. Tam je namreč določen poštni naslov za uradno pošto, poleg tega pa se glede na sedež določi tudi pristojnost sodišča za ukrepanje v primeru pravnih sporov. Dejavnikov, ki odločajo o smiselnosti izbire določenega kraja za sedež podjetja je torej kar nekaj, zato je pametno pravočasno premisliti in se odločiti za najbolj ugodno možnost.