racunovodski-servis

Računovodski servis obračunava storitve z avtomatiziranim procesom

Da bi si računovodski servis lahko olajšal procese dela in s tem prihranil na času, si lahko izbere spletni program za račune, ki nudi številne avtomatizirane funkcije, vključno s samodejnimi knjiženji na temeljnico in v glavno knjigo, poenostavljenimi funkcijami za izdajanje računov in avtomatiziranimi obračuni storitev.

V primeru, da računovodja vodi poslovne knjige za več strank oziroma podjetij, ima lahko na koncu meseca nemalo težav pri ustreznem obračunavanju storitev. Nekateri servisi se s strankami zmenijo za fiksno ceno, vse več pa je tistih, ki storitve knjigovodenja obračunavajo glede na opravljene mesečne knjižbe, oddane davčne obračune in obračunane osebne prejemke. Kako lahko program zagotovi, da bodo zneski na izdanih računih pravilni?

Računovodski servis nastavi želeno možnost zaračunavanja

Računovodja lahko v spletnem programu za izdajanje računov in vodenje poslovnih knjig nastavi poljubno možnost obračunavanja opravljenih mesečnih storitev za različne stranke. Pri tem pa je mogoče kombinirati različne možnosti, saj imajo nekatere stranke mesečno pavšalno ceno, drugim pa se poslovanje iz meseca v mesec spreminja oziroma niha, zato se s servisom dogovorijo za obračunavanje na podlagi štetja knjižb v programu.

Program za račune beleži opravljeno delo

Računovodji z uporabo programa v oblaku ni potrebno sproti zapisovati števila knjižb in drugega opravljenega dela. Z avtomatiziranimi procesi obračunavanja storitev prihrani na času tudi ob koncu meseca, saj se ji ni potrebno ukvarjati z zbiranjem podatkov in preračunavanjem posamezne storitve. Računovodja lahko strankam zagotovi pravilne podatke, saj spletni program samodejno beleži opravljeno delo in ga tudi pregledno prikaže na izdanih računih.

Računovodski servis ima pregled nad opravljenim delom

E program za vodenje računov zbira podatke o opravljenem delu. Tako lahko računovodja kadarkoli dostopa do povzetka opravljenega dela v preteklem mesecu ali polletju in razbere pričakovane prihodke iz tega naslova. Tako lahko tudi direktorji ali lastniki servisa spremljajo delo svojih zaposlenih in jih za razviden povečan obseg dela tudi ustrezno nagradijo.

Vodenje računov s povezanimi aplikacijami

Knjigovodje si lahko svoje delo olajšajo in hkrati pospešijo ter poenostavijo poslovne procese tudi s povezanimi aplikacijami. Spletni program za račune se lahko poveže z različnimi aplikacijami in programi za fakturiranje, s spletno trgovino, programi za maloprodajo in z drugimi aplikacijami.

Računovodski servis si tako lahko zagotovi usklajene in ažurne podatke z aplikacijo, ki jo že uporablja ali pa jo uporablja stranka. Na ta način je mogoče tudi poenostaviti in dodatno avtomatizirati procese pri obračunavanju opravljenih storitev ter pri izdajanju mesečnih računov za stranke podjetja.