Arhiv Značk: registracija blagovne znamke

registrirati vašo blagovno znamko

Blagovna znamka podjetja – kako jo zaščititi?

Blagovna znamka je za vsako podjetje izjemnega pomena. Gre za ime podjetja in za njegov logotip, torej za nekaj, kar vsaka stranka poveže s storitvami in izdelki, ki jih podjetje ponuja. Ko vidimo velik rdeč M, se takoj spomnimo na McDonalds, ko vidimo kljukico na supergah, vemo, da gre za Nike. Bolj kot je podjetje prepoznavno in uspešno, bolj si blagovno znamko vtisne v spomin širša javnost.

Kot je znamka nekaj, kar zelo pomaga pri prodaji izdelkov in pri stranki zbudi pozitivne občutke, se na tem področju dogaja tudi veliko zlorab. Nekatera druga podjetja, ki šele vstopajo na trg, želijo izkoristiti sloves močne znamke sebi v prid. Tako lahko podobne izdelke prodajajo pod podobnim imenom ali logotipom. Tako pri strankah ustvarijo zmedo in si na tak način dvignejo prodajo. Tovrstne zlorabe pa je možno kaznovati in preprečiti le v primeru, če je prepoznavno podjetje poprej zaščitilo svojo blagovno znamko.

Kako zaščititi blagovno znamko?

Kako torej to izvesti? Registracijo znamke lahko opravite sami ali pa se v te namene povežete s podjetjem, ki postopek vzame v svoje roke na podlagi vašega pooblastila. Druga opcija je vsekakor bolj priporočljiva, saj se boste izognili dolgotrajnim poizvedovanjem, kako morate izpolniti vlogo, kaj priložiti, na kaj morate biti pozorni. Na tak način boste prihranili čas za opravljanje vaše vsakodnevne dejavnosti.

Postopek registracije običajno traja nekaj mesecev. Vse skupaj se ureja na Uradu za intelektualno lastnino, kjer bo vaš postopek prevzel referent. Najprej bo preveril, če je vloga popolna in če je predlagano znamko sploh možno registrirati. Če / ko boste odgovora na obe vprašanji pozitivni, se podatke o vašem podjetju in znamki objavi na njihovih spletnih straneh. Začne teči 90 dnevni rok, znogtraj katerega se lahko na predlog registracije pritoži vsak, ki meni, da gre za enako ali zelo podobnno znamko eni, ki že obstaja. Če ni nobene (upravičene) pritožbe po preteku 3 mesecev, je registracija izvedena in velja za naslednjih 10 let.

registracija blagovne znamke

Kaj pridobite z registracijo blagovne znamke in kako jo izvedete?

Blagovna znamka predstavlja znak ali kombinacijo znakov, ki stoji za nekim izdelkom ali storitvijo, je prvi stik s stranko in omogoča, da se izdelek ali storitev razlikuje od enakega ali podobnega blaga. Znak je lahko sestavljen iz besed, črk, številk, elementov, podob ali kombinacije barv. S tem, ko se podjetje odloči za registracijo blagovne znamke, pridobi pravico preprečiti drugim podjetjem, da bi za enakovrstne izdelke uporabljali enako blagovno znamko ali tako, ki bi bila zavajajoče podobna obstoječi. Vendar pa je še vedno dovoljeno, da drugo podjetje uporablja ta ali podoben znak, če za njim stoji drug proizvod ali storitev (da torej ne gre za konkurenčno podjetje). Edino v primeru, če gre za slovečo znamko, potem je prepovedano tudi to.

Zaščita znamke na Uradu RS za intelektualno lastnino

V Sloveniji je registracijo možno izvesti na Uradu RS za intelektualno lastnino. Podjetja lahko na urad vložijo vlogo sama ali pa preko zastopnika. Če želi v Sloveniji registracijo znamke opraviti tuje podjetje, potem mora registracijo potekati izključno prek zastopnika.

Ko Urad prejme vlogo, najprej preveri, če je le ta popolna in izpolnjena skladno s predpisi. Ugotoviti mora tudi to, če je predlagano blagovno znamko sploh možno registrirati. Če je v zvezi s tem vse v redu, potem Urad podatke o podjetju in predlagani znamki objavi na svoji spletni strani. Tam ja na vpogled zainteresirani javnosti. Ob tem začne teči 3-mesečni rok. Znotraj njega se lahko kdo pritoži na registracijo, če je znamka preveč podobna ali slična kateri že obstoječi. V tem primeru se postopek ustavi. Če pa ni nobenega ugovora ali če so ugovori neutemeljeni, potem se po pretečenem 3-mesečnem roku izvede registracija. Za registracijo je treba plačati predpisano pristojbino. Registracija znamke velja le za obdobje 10 let. Ko to obdobje preteče, potem jo lahko podjetje podaljša. To lahko izvaja v nedogled.

V primeru, če želi podjetje registracijo blagovne znamke izvesti tudi znotraj državnih meja, potem se mora obrniti na ustrezni organ tuje države in se pozanimati, kakšen je v tem primeru postopek.