registracija blagovne znamke

Kaj pridobite z registracijo blagovne znamke in kako jo izvedete?

Blagovna znamka predstavlja znak ali kombinacijo znakov, ki stoji za nekim izdelkom ali storitvijo, je prvi stik s stranko in omogoča, da se izdelek ali storitev razlikuje od enakega ali podobnega blaga. Znak je lahko sestavljen iz besed, črk, številk, elementov, podob ali kombinacije barv. S tem, ko se podjetje odloči za registracijo blagovne znamke, pridobi pravico preprečiti drugim podjetjem, da bi za enakovrstne izdelke uporabljali enako blagovno znamko ali tako, ki bi bila zavajajoče podobna obstoječi. Vendar pa je še vedno dovoljeno, da drugo podjetje uporablja ta ali podoben znak, če za njim stoji drug proizvod ali storitev (da torej ne gre za konkurenčno podjetje). Edino v primeru, če gre za slovečo znamko, potem je prepovedano tudi to.

Zaščita znamke na Uradu RS za intelektualno lastnino

V Sloveniji je registracijo možno izvesti na Uradu RS za intelektualno lastnino. Podjetja lahko na urad vložijo vlogo sama ali pa preko zastopnika. Če želi v Sloveniji registracijo znamke opraviti tuje podjetje, potem mora registracijo potekati izključno prek zastopnika.

Ko Urad prejme vlogo, najprej preveri, če je le ta popolna in izpolnjena skladno s predpisi. Ugotoviti mora tudi to, če je predlagano blagovno znamko sploh možno registrirati. Če je v zvezi s tem vse v redu, potem Urad podatke o podjetju in predlagani znamki objavi na svoji spletni strani. Tam ja na vpogled zainteresirani javnosti. Ob tem začne teči 3-mesečni rok. Znotraj njega se lahko kdo pritoži na registracijo, če je znamka preveč podobna ali slična kateri že obstoječi. V tem primeru se postopek ustavi. Če pa ni nobenega ugovora ali če so ugovori neutemeljeni, potem se po pretečenem 3-mesečnem roku izvede registracija. Za registracijo je treba plačati predpisano pristojbino. Registracija znamke velja le za obdobje 10 let. Ko to obdobje preteče, potem jo lahko podjetje podaljša. To lahko izvaja v nedogled.

V primeru, če želi podjetje registracijo blagovne znamke izvesti tudi znotraj državnih meja, potem se mora obrniti na ustrezni organ tuje države in se pozanimati, kakšen je v tem primeru postopek.