odstop terjatev

Kako naj si podjetje izboljša likvidnost na področju terjatev?

Odstop terjatev je lahko rešitev, če se želi podjetje rešiti skrbi na področju terjatev in si hkrati povečati likvidnost. Sploh novonastala podjetja se srečujejo s problemom, ko finančnih sredstev ne dobijo pravočasno. Zaradi tega lahko pride do zapletov pri poslovanju. Preprečena je tudi rast, saj ni sredstev, da bi se vanjo vlagalo. Težave nastanejo sploh pri storitvenih podjetjih, ki od strank ne zahtevajo takojšnje plačilo. Plačilo je lahko predvideno v prihodnjih nekaj tednih ali celo mesecih.

Ponudnik preveri stranke in se odloči, če bo prevzel tveganje

Odstop terjatev je prav zato storitev, ki podjetje lahko odreši čakanja in mu prihrani zaplete na področju terjatev. Podjetje se z izbranim ponudnikom sestane. Predloži mu vse račune, za katere želi takojšnje izplačilo. Ponudnik račune pregleda in preveri stranke, s katerimi je podjetje poslovalo. Na podlagi pridobljenih podatkov se odloči, če bo prevzelo tveganje.

Sklenitev pogodbe

Če ja, potem pride do sklenitve pogodbe, ki je podpišeta podjetnik in ponudnik. V nekaterih primerih je zahtevano, da so pri sklenitvi pogodbe prisotne tudi stranke, ponekod pa ne. V pogodbi so definirani vsi pogoji, pod katerimi je sklenjeno sodelovanje. Na njeni podlagi ponudnik v roku nekaj dni podjetju izplača znesek, ki bi ga to sicer prejelo od strank šele čez nekaj časa. Tako podjetje s storitvijo odstop terjatev takoj pridobi finančna sredstva, ki jih lahko vlaga v nadaljnje poslovanje. Prednost je tudi v tem, da se mu ni treba več ukvarjati s tem področjem, ampak breme prevzame ponudnik.

Seveda si pri dostopu terjatev ponudnik pridrži provizijo, ki je določen odstotni delež od celotnega zneska. Ponudnik podjetju najprej izplača 80 % zneska. Ko je deležen plačila od strank, pa mu povrne še preostali del.

Podjetje takoj z odstopom terjatev pridobi finančna sredstva, na katera bi čakalo več tednov, le v nekaj dneh. Poleg tega pa se mi ni treba več ukvarjati s področjem izterjav, ampak to breme nase prevzame ponudnik finančnih storitev.