izstavljanje računov

Prednosti e-računov pred papirnatimi

Eračuni predstavljajo novodobne račune. Z njimi je poslovanje postalo lažje in hitrejše. Pogledali so bomo, katere so prednosti tovrstnih računov pred njihovimi papirnatimi predhodniki.

Izdajanje

Eračune lahko izdamo na različne načine. Če za izstavljen račun podjetje pričakuje gotovinsko plačilo, potem se mora pri tem posluževati sistema davčne blagajne. Gre za princip, pri katerem se račune izda z davčno blagajno. Podatki o računu se prek internetne povezave prenesejo direktno na FURS v pregled. Za stranko pa se jih natisne.

Če podjetje eračun izstavi proračunskemu uporabniku, se mora pri tem posluževati UJP portala, ki je predviden v te namene. Če gre za drugo podjetje ali fizično osebo in je v igri negotovinsko plačilo, pa je oblika računa bolj ohlapna. Podjetje račun lahko izstavi prek Worda, Excela ali pa si pomaga s posebnim programom za izstavljanje računov, kar se izkaže za najboljšo možnost.

Prednosti izdajanja eračunov prek programa so v tem, da je treba zgolj izpolniti že predvidena polja. Možnosti za zatipkavanja in pojavljanje napak so minimalne. Račun pa je hitro pripravljen.

Posredovanje

Eračune se največkrat posreduje kar prek elektronske pošte. Seveda ni treba posebej poudariti, da na tak način račun prispe v trenutku do naslovnika. Ni se nam treba ukvarjati s poštnimi storitvami in trošiti za znamke in kuverte ter tvegati, da se pošta izgubi.

Evidentiranje

Tudi evidentiranje eračunov je bistveno lažje kot je to pri klasičnih računih. Pri papirnatih računih lahko nastane cel kaos z goro papirja. Hitro se lahko kateri od računov izgubi. Številni računi so vir nereda na delovni površini. Pri eračunih je shranjevanje in pregledovanje enostavno. Račune preprosto shranite v eno mapo na namizju. Lahko jih razvrstite glede na datum zapadlosti, jih razdelite na tiste, ki so že plačani in tiste, ki še niso.

Skrb za okolje

Poleg vseh omenjenih prednosti elektronskih računov z njihovo uporabo naredite tudi nekaj dobrega za okolje. Pri postopku izstavljanja in posredovanja namreč ne porabljate papirja. Tako prispevati k zmanjšanju onesnaževanja in ohranitvi čistega okolja.