Factoring si vtira pot med priljubljene načine financiranja podjetij

Marsikdo meni, da factoring predstavlja le še eno izmed novih modnih muh, ki se pojavljajo v poslovnem svetu. A prav nasprotno: gre za odlično storitev, ki lahko podjetjem pomaga na področju financ, saj predstavlja preverjeno učinkovit način za financiranje na kratek rok. Za factoring, med Slovenci bolj poznan pod izrazom faktoring, se v veliki meri odločajo mala in srednje velika podjetja, pa tudi takšna, za katere je značilna hitra rast, saj je za slednje še posebej pomembno, da so likvidna.

V zameno za manjšo provizijo ohranite visoko bonitetno oceno

Za factoring je značilno, da ga ne izvajamo sami, temveč poteka preko posrednika – preko tako imenovane faktoring hiše (drugi izraz je tudi faktor ali faktor hiša). Omogoča pridobitev zneska neplačanih računov v tem trenutku, torej brez nepotrebnega čakanja. Za plačilo dela dolga poskrbi posrednik sam, in sicer v znesku, za katerega se dogovorite, ostanek denarja pa na vaš račun prejmete kmalu za tem, ko dolžnik poravna račun. Posrednik si sicer za storitev vzame manjšo provizijo, najpogosteje ta znaša med 0.9 in 2.0 odstotki celotnega zneska, a to odtehta dejstvo, da so sredstva skoraj v celoti na vašem računu v hitrem času, praviloma v 1 do 3 dneh, odvisno od ponudnika storitve.

Sam postopek factoringa je zelo enostaven

Smiselno je izbrati primernega ponudnika, ki bo pripravil vso dokumentacijo, ki je potrebna. Po tem, ko podpišete pripravljene dokumente, bo faktor hiša sama poskrbela za vse preostalo, torej za izvedbo celotnega postopka. Denar boste dobili na svoj poslovni račun, kar pomeni, da boste lahko poslovali dalje, tako kot ste dotlej. Ker se vam ne bo treba ukvarjati s skrbmi glede pomanjkanja sredstev, boste svoj čas in vso svojo energijo lahko namenili tekočim poslom, s tem pa bo možnost uspeha vašega podjetja še večja.

Število ponudnikov te storitve v porastu

Kot pravijo raziskave, se vse več podjetnikov odloča za factoring. Kar za pet odstotkov naj bi se povečalo število uporabnikov, hkrati pa narašča tudi število ponudnikov te storitve. Vse kaže, da ljudje prepoznavajo prednosti tovrstnega načina financiranja podjetja, in čeprav je bila v preteklosti pospremljena z nekoliko nezaupanja med poslovneži, vse kaže, da temu ni več tako.