factoring

Factoring storitve s prednostmi za podjetja

Factoring ali odkup terjatev zajema celoten paket storitev, v katerem podjetja s pogodbo prenesejo domače in tuje terjatve od prodaje blaga ali storitev na specializirano faktoring družbo, ki podjetju zagotavlja jamstvo, upravljanje, financiranje in izterjavo obveznosti. Podjetja si s takim virom financiranja zagotavljajo likvidnost.

Prevzem in poplačilo dolgov, ki ga izvede faktoring družba, predstavlja za podjetja jamstvo, da bodo dolgovi poplačani, zato ne tvegajo težav s plačilno nesposobnostjo kupcev ali pa z zapletenimi primeri, ko kupec bankrotira oziroma gre v stečaj. Celotno upravljanje in izterjavo obveznosti pa za dobavitelja blaga in storitev opravi družba, ki se ukvarja z dolžniškim financiranjem.

Factoring kot jamstvo za plačilo in dosego likvidnosti

Financiranje terjatev iz strani faktoring družbe predstavlja za podjetja garancijo za tveganje, ki ga sicer prevzamejo ob dobavi blaga in storitev, ne da bi bilo plačilo iz strani kupca izvršeno v istem trenutku. Plačilna nesposobnost predstavlja za dobavitelje precejšnje tveganje, saj nimajo zagotovil, da bodo izdelki ali storitve plačani ali pa plačani v dogovorjenem roku.

Prav zato podjetja izkoristijo možnost odkupa terjatev in si s tem zagotovijo takojšnje plačilo, ki hkrati ustvarja denarni tok v podjetju, zato da se poslovanje nemoteno nadaljuje. Denarni tok hkrati povečuje obratni kapital, zato je podjetje tudi bolj likvidno in sposobno opraviti dobavo blaga ali storitev, ne da bi za to moralo čakati na poplačila kupcev.

Storitev odkupa terjatev prihrani podjetju čas

Ko podjetje na podlagi pogodbe posluje s factoring družbo, s tem hkrati prenese financiranje in upravljanje s terjatvami na specializirano organizacijo, ki razpolaga z vsemi pomembnimi informacijami, znanji in izkušnjami ter poskrbi, da se podjetju ni potrebno ukvarjati s poplačili dolgov in obveznosti.

Tako podjetja privarčujejo na času in optimizirajo notranje vire, saj jim ni potrebno raziskovati kreditne dokumentacije kupcev, upravljati in izterjati dolgove ter voditi kreditne postopke. Prav zato se podjetje lahko osredotoči na razvoj poslovnih načrtov in na ustvarjanje konkurenčne prednosti.

Factoring z nižjimi stroški in boljšo finančno strukturo

Profesionalna storitev odkupa terjatev zmanjšuje knjigovodske in režijske stroške v podjetju. Prav tako podjetju ni potrebno zaposlovati specialistov na področju financiranja terjatev, saj je mnogo bolj ugodno, če najame specializirano družbo.

Poleg tega factoring na dolgi rok pomembno vpliva na finančno strukturo podjetja, ki postaja vedno bolj močna. Zaradi večjega denarnega toka lahko podjetja z lastnimi sredstvi financirajo poslovanje in sredstva vložijo v napredek in razvoj.

servis-tiskalnika

Brezplačen servis tiskalnika ob mesečnem najemu

Redni servis tiskalnika ali multifunkcijske naprave predstavlja velik strošek za podjetje, če se odloči za nakup tehnologije. Tako mora podjetje vsako leto plačati servisnim službam, da pregledajo napravo in po potrebi zamenjajo določene rezervne dele ali pa opravijo konfiguracijo programske opreme. Toliko višji računi za storitev pa so takrat, ko se printer nepričakovano pokvari.

Mnogo bolj stroškovno in časovno učinkovito rešitev predstavlja mesečni najem printerja ali multifunkcijske naprave, saj so v fiksno ceno najemnine vključene tudi brezplačne servisne storitve in celovita uporabniška podpora. To podjetju zagotavlja nemoteno poslovanje, pri tem pa uspe znižati stroške za popravila. Tako lahko na letni ravni privarčuje kar nekaj denarja.

Hiter in učinkovit servis tiskalnika

V primeru nepričakovanih okvar na printerju ali multifunkcijski napravi, lahko podjetje pokliče serviserje na terenu. Le-ti bodo prišli v podjetje še isti delovni dan ali pa dan kasneje. Hitra odzivnost zagotavlja, da se naprave v čim krajšem času popravijo in zato pisarna lahko nemoteno posluje.

Serviserji ponudnika prav tako opravljajo redne letne preglede tehnologije za tiskanje, kar je pomembno iz vidika vzdrževanja naprave in preprečevanja okvar. Servisna služba je zadolžena tudi za to, da podjetju zagotovi podporo pri uporabi. Tako so dosegljivi tudi za različna vprašanja.

Servis tiskalnika in strojne opreme

Ob začetnem najemu printerja ali multifunkcijske naprave je servisna služba zadolžena za to, da namesti tehnologijo za tiskanje in pri tem opravi vse potrebno zato, da bi naprava optimalno delovala. Kasneje pa delavci na terenu zamenjajo tudi različne rezervne dele, ki so del strojne opreme. Nakup rezervnih delov pa je vštet v ceno mesečne najemnine.

Delavci pri servisiranju strojne opreme pregledajo in po potrebi popravijo določene dele, ki so pomembni za optimalno tiskanje, fotokopiranje, skeniranje ali pošiljanje faksa. Vsaka funkcija mora brezhibno delovati. Serviserji pregledajo tudi kartuše s tonerjem ter funkcije za barvno in obojestransko tiskanje.

Servis tiskalnika in programske opreme

Servisna služba ponudnika najema opravi tudi vse naloge, ki so vezane na programsko opremo printerja in multifunkcijske naprave. Tako delavci opravijo konfiguracijo namestitev, kot so različne povezave skeniranih dokumentov iz naprave v elektronsko pošto ali v omrežno mapo na računalniku.

Servis tiskalnika vključuje tudi konfiguracijo povezav in priklop na USB, LAN in Wi-Fi omrežje. Serviserji prav tako povežejo naprave za tiskanje z različnimi operacijskimi sistemi na računalniku, kot je Windows, MacOS in Linux. Vse te naloge so pomembne pri sami namestitvi tehnologije, zato da povezave brezhibno delujejo. Osveževanje programske opreme in konfiguriranje povezav pa se lahko opravi tudi med samim najemom.