blagovna znamka podjetja

Blagovna znamka podjetja

Ob odprtju podjetja je treba razmisliti o marsičem. Vedeti moramo, s čim se bomo ukvarjali, kakšna bo oblika podjetja, kje bo lokacija poslovanja. Imeti moramo izpolnjene vse pogoje, da lahko začnemo z neko dejavnostjo.

Pomembno vprašanje je tudi blagovna znamka. Blagovna znamka je namenjena prvemu stiku med podjetjem in strankami. Gre namreč za ime podjetja oziroma serije izdelkov / storitev, za logotip, pod katerim se določene izdelke oglašuje. Glede na to, da je pogled na blagovno znamko prva asociacija, ki se uporabnikom utrne, je smiselno temu področju nameniti nekaj časa za razmislek. Po drugi strani pa vam priporočate, da se odločite tudi za njeno registracijo, če je to možno in smiselno

Ime podjetja

Ime podjetja je komponenta, ki spada pod blagovno znamko. Priporočljivo je, da je ime čim bolj enostavno, da hitro pade v uho in si ga stranke prej zapomnijo. Po drugi strani naj bi bilo iz imena razvidno, s katero dejavnostjo se neko podjetje ukvarja.

Pri imenu podjetja se je treba tudi pozanimati, da tega ne uporablja podjetje, ki deluje v isti ali podobni panogi. To bi bilo namreč lahko vir zmede in prevar.

Logotip

Tudi logotip je ena izmed komponent blagovne znamke. Gre za kombinacijo črk, barv in oblik, za katero se odloči podjetja, da se loči od konkurence. Smiselno je temu področju nameniti nekaj časa in izbrati res takega, ki se bo skladal z vizijo podjetja, po drugi strani pa pritegnil pozornost. Če gre za prodajo ekoloških izdelkov, je smiselna raba zelene barve, s čimer se poudari poslanstvo podjetja. Če bi radi v hipu pritegnili pozornost in poudarili samozavestno držo podjetja, uporabimo rdečo.

Zaščita blagovne znamke

Kot smo že omenili, je priporočljivo, da zaščitite blagovno znamko podjetja. Tako boste prepoznavne simbole podjetja zavarovali pred morebitnimi zlorabami s strani konkurence. Verjetnosti zanje se še posebej povečajo, če gre za uspešno in prepoznavno podjetje. V tem primeru se marsikdo želi okoristiti na račun njihovega ugleda.

Potni Nalogi

Potni nalogi – Enostavna uporaba za vnos, beleženje in arhiviranje potnih nalogov osebja.

Potni nalogi so računovodski dokumenti, ki omogočajo spremljanje in dokazila o poslovnem potovanju. Delujejo kot dokaz o izvoru in namenu potovanja in upravičujejo stroške, povezane s tem poslovnim potovanjem.

Pisanje teh nalogov je lahko kar zoprno in zamudno delo. Vendar je potni nalog in njemu pripadajoča dokumentacija zelo pomemben dokument, ki lahko vpliva na obdavčitev tako posameznikov kot tudi podjetij.

Pri podjetju, ki nima urejene takšne dokumentacije, lahko v primeru pregleda inšpekcije zaradi izplačila potnih stroškov pride do plačila kazni, zamudnih obresti, dodatnga davka in dohodnine, ter prispevkov za socialno varnost.

Prednosti potnih nalogov

Elektronsko vodenje – Do nalogov lahko zaposleni dostopajo kjer koli, dokler imajo internetno povezavo. Potrebujejo samo računalnik in internetno povezavo, prisotnost v pisarni ni več potrebna.

Enostavnost uporabe – Enostaven vnos podatkov. Priprava potnih nalogov je zelo preprosta in hitra. Orodje Google Maps predlaga pot do destinacije ter izračuna kilometre, kar omogoča kakovosten nadzor nad porabljenimi kilometri. Višina dnevnice, ki je odvisna od države in trajanja potovanja,  se tudi izračuna samodejno.

Fleksibilnost  – Potne naloge se lahko vnaprej pripravi ter knjiži za nazaj. Lahko se jih briše, kopira ter ureja vsebina nalogov.

Omejene uporabniške pravice  – Osebi je mogoče nastaviti uporabniške pravice, tako da potne naloge pripravlja vsak zaposleni samostojno.  

Druge prednosti so še prihranek administrativnega dela in časa, sinhronizacija s tečajnicami in skladnost z zakonodajo.

Kaj vsebuje potni nalog?

Podatki, ki jih nalog vsebuje, so firma in sedež podjetja/podjetnika, datum ter številka potnega naloga, ime in priimek zaposlenega na službeni poti, delovno mesto in prebivališče zaposlenega, čas odhoda, relacija poti, namen poti in rok trajanja poti, odobritev delodajalca za prevoz. Če je prevoz službeno vozilo, je potrebno dodati registrsko označbo vozila in stanje števca kilometrine ob začetku vožnje. Nalog mora tudi vsebovati navedbo, po čigavem nalogu gre zaposleni na pot, podatke o izplačilu in podpis pooblaščene osebe. Na koncu naloga pa je potreben še žig, ki ga uporablja podjetje.