najem poslovnega prostora

Najem poslovnega prostora ni zgolj strošek. Je investicija.

Samo s porabo denarja lahko tega ustvarimo še več. Če ne investiramo, ne profitiramo. Zato zavihajte rokave in se pripravite na stroške, ki vam bodo prinašali denar.

Velikokrat slišimo, da moramo pri poslovanju imeti čim nižje stroške in čim višje dobičke. Bolj malo pa jih pove, kako to lahko dosežemo. Oziroma katere so smernice pri doseganju takšnih rezultatov. Včasih je pot do višjega dobička ravno pot skozi višje stroške. Morda zveni nenavadno, vendar zagotovo smo vsi slišali angleško frazo »You have to spent money to make money«. In to še kako drži. Brez investiranja ni prihodnosti. Le na ta način si bomo zagotovili delo.

Faktorji, ki vplivajo na kakovostno opravljeno delo

Ker pa je za kakovostno opravljeno delo potrebnih kar nekaj faktorjev, bomo našteli tiste najbolj klasične. To so osredotočenost, mir, poznanstva, samozavest, ambicije in trdno določeni cilji.

Do poznanstev lahko pridemo skozi čas. Bolj, ko gradimo podjetje, večje je in več ljudi spoznamo. Tako se knjižnica poznanstev veča. Glede samozavesti pa lahko rečemo, da se je priučimo skozi dogodke. To pa zato, ker nas takšni in drugačni dogodki učijo in silijo, da se postavimo zase in kaj kmalu spoznamo, da če ne bomo samozavesti, bomo hitro ob poslovno življenje. S samozavestjo se zgradijo ambicije in trši ter bolj oprijemljivi cilji. Te morajo biti vedno tako visoki, da so nam izziv. Izziv je osnovno gonilo poslovanja. Če je izziv premajhen, bo takšen tudi rezultat.

Kaj pa mir in osredotočenost. To pa lahko dosežemo s kakovostnim poslovnim prostorom. Takšen, ki si ga doma ne moremo omogočiti. Zato pa se odpravimo na internet in poiščemo poslovne prostore in enega najamemo. Skušajmo najti takšnega, ki bo čim bližje središču mesta, da se bodo naše poti križali s potmi drugih. Tako pa bomo zopet povečali knjižnico poznanstev. Stranke nas bodo hitreje in lažje opazile. Ob enem pa bomo le korak stran od sprostitve, ki pa je v napornih in dolgih urah dela, še kako potrebna. Zagotovite si svojo pisarno, najemite poslovni prostor in se pripravite na delo in užitek ob enem.

vezane knjige računov

Z vezanimi knjigami računov do enostavnega izstavljanja računov

Kljub temu, da večina zavezancev, ki pri poslovanju izstavljajo strankam račune, za katere je pričakovano gotovinsko plačilo, uporablja sistem davčnih blagajn, pa se z vezanimi knjigami računov še vedno ukvarja precej zavezancev. Nekaterim se namreč zdi preprosteje, če lahko račun izdajo na predpisane obrazce v pisni obliki, kot če bi morali posegati po posebni napravi oziroma programu za izdajanje računov. So pa vseeno vezane knjige računov opcija, bolj primerna za tiste zavezance, ki na mesečni ravni izdajo le manjše število računov. Tistim, ki jih izdajo veliko, se bolj priporoča uporabo davčnih blagajn.

Kaj so vezane knjige računov?

Z vezanimi knjigami računov so sicer mišljene posebne knjižice, sklopi obrazcev, ki jih lahko kupimo v knjigarnah. Pred prvo uporabo pa jih je treba potrditi pri FURS. Vsaka knjižica vsebuje obrazce za izdajo 50 računov (original in dve kopiji). Ko zavezanec izstavlja račun na tak način, mora vnesti vse potrebne podatke; podatki o opravljeni storitvi oziroma dobavljenem blagu, količina, znesek posamezne enote, skupni znesek, datum izdaje ter datum zapadlosti računa. Kljub temu pa, da zavezanec izda z vezanimi knjigami računov račun v pisni, fizični obliki, je še vedno dolžan, da podatke o izdanih računih naknadno posreduje v elektronski obliki na FURS.

To stori tako, da uporabi davčno blagajno, najbolje mini blagajno, ki je poenostavljena različica in je namenjena posebej temu. Da bi na tak način posredoval podatke o računih, mora predhodno pridobiti digitalno potrdilo, ki mu služi za elektronsko podpisovanje računov oziroma podatkov o le-teh.

Reševanje problematike izpada električne energije ali okvare naprav

Z vezanimi knjigami računov je sicer možno tudi reševati problematiko izpada električne energije ali okvare elektronskih naprav, v primeru, če zavezanec sicer račune izstavlja po sistemu davčnih blagajn. Zato je ta oblika vsekakor priporočljiva tudi v tem primeru. Uporaba vezane knjige računov je za uporabnike, ki živijo na odročnih lokacijah, kjer povezava preko spleta ni možna, nujna.