poslovni-naslov-ni-le-formalnost

Poslovni naslov ni le formalnost

Vsako podjetje mora imeti svoj poslovni naslov, v praksi pa lahko posluje na različnih naslovih. To pomeni, da lahko izkoristi različne prednosti, ki jih ponujajo dobri naslovi – predvsem se splača izbrati ugoden naslov za sedež podjetja.

Pri izbiri pravih naslovov se seveda srečamo z različnimi dejavniki, ki jih je treba upoštevati. Če se osredotočimo specifično na poslovni naslov, je to običajno naslov, kjer opravljamo svojo dejavnost, sploh če imamo poslovalnico, kjer sprejemamo stranke. Sedež podjetja je lahko na drugem naslovu, prav tako lahko podjetje uporablja še druge naslove glede na svoje potrebe.

Poslovni naslov in sedež podjetja

Pomembno je, da točno opredelimo tiste naslove, ki jih bomo uporabljali. V prvi vrsti potrebuje podjetje svoj sedež, kar je treba navesti že ob ustanovitvi podjetja. Funkcija sedeža podjetja dopušča kar dosti fleksibilnosti, saj ta naslov ni nujno v uporabi potem, ko podjetje posluje in ima poslovni naslov morda druge funkcionalnosti. Običajno želimo imeti sedež tam, kjer imamo večjo koncentracijo strank in partnerjev, tudi če na tem naslovu ne opravljamo svoje dejavnosti. Ugoden sedež prispeva k ugledu podjetja, lažje bo uspešno nastopiti na konkurenčnem trgu.

Sedež podjetja je nekakšna formalnost, ki sestavlja podobo podjetja, podobno kot samo ime, slogan ali logotip. Na tem naslovu sicer moramo imeti možnost prejemanja pošte ter dovoljenje za uporabo, svojo dejavnost pa lahko opravljamo drugje. Tako določimo nov poslovni naslov, kjer bomo imeli svojo poslovalnico – lahko je seveda tako sedež kot poslovalnica na istem naslovu, ni pa to nujno.

Poslovni naslov, s katerim bomo uspešno poslovali

Ob določitvi teh naslovov moramo seveda upoštevati tiste faktorje, ki imajo vpliv na naše poslovanje. Medtem ko ima sedež podjetja predvsem to vlogo, da skrbi za ugled podjetja in je dostopen strankam v kakšnem večjem mestu, imamo pri naslovu poslovalnice bolj pomemben premislek. Izberemo lokacijo, ki nam najbolj odgovarja glede na našo dejavnost.

Predvsem se osredotočamo na lokacijo poslovalnice, kjer sprejemamo stranke. Poslovalnico želimo imeti tam, kjer lahko dosežemo kar največji del svoje ciljne publike. Nekoliko drugače velja za pisarne in podobne poslovne prostore, kjer nimamo opravka s strankami in drugimi obiskovalci – v tem primeru je poslovni naslov pogosto v conah, ki so urejene za ta namen, tam so nižje najemnine, urejena je tudi infrastruktura, ki jo potrebujemo za delo.

Kako najti dober poslovni naslov?

Večina podjetnikov izbiri poslovnega naslova in sedeža podjetja niti ne namenja posebne pozornosti. Včasih so te odločitve precej samoumevne, podjetje prijavimo preprosto tam, kjer poslujemo. Če imamo svoje poslovne prostore, je to povsem smiselna rešitev, samostojni podjetniki pa za ta namen pogosto izberejo kar svoj domači naslov.

A obstajajo tudi alternative. Če želimo imeti bolj ugleden naslov, s katerim bomo bližje svoji ciljni publiki, lahko izkoristimo možnost za souporabo takšnega naslova. To je v ponudbi agencij, ki se ukvarjajo s podporo podjetnikov, po navadi imamo na istem naslovu tudi možnost uporabe pisarn in druge koristne storitve. Vsekakor se splača premisliti o tem, ali je poslovni naslov smiselno prijaviti na ta način, sploh če želimo koristiti tudi preostale storitve.

normiran-sp-prispevki

Najbolj nas zanimajo za normiran s.p. prispevki

Gotovo nam za normiran s.p. prispevki veliko povedo o tem, ali se splača izbrati to obliko enoosebne gospodarske družbe ali ne. Odločamo se med različnimi možnostmi, ki nam ponujajo določene prednosti in pomanjkljivosti. Vse je sicer odvisno od tega, s kakšnimi dejavnostmi se bomo ukvarjali, zato ni možno enostavno priporočiti normiranega s.p.-ja.

Nasploh velja, da je normiran s.p. najcenejša možnost za poslovanje, saj so prispevki minimalni, predvsem pa nimamo dodatnega dela in stroškov z računovodstvom in posebnimi zahtevami finančne uprave. To je res za tiste, ki lahko poslujejo na ta način, a poleg samih prispevkov moramo upoštevati tudi druge dejavnike.

Za normiran s.p. prispevki pomenijo neizogibne stroške

Z normiranim s.p.-jem se izognemo mnogim obveznostim in stroškom, a seveda bomo morali redno plačevati prispevke, ki so zahtevani. Minimalno se bomo vsak mesec srečevali z več zahtevami:

  • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje
  • Prispevki za zaposlovanje
  • Prispevki za starševsko varstvo
  • Akontacija dohodnine

Ti prispevki predstavljajo neizogibne stroške, s katerimi se srečuje vsak podjetnik. V prvih letih poslovanja je možno koristiti nekatere olajšave, kar nas z vidika stroškov lahko nekoliko razbremeni.

Seveda so za normiran s.p. prispevki relativno nizki, predvsem se izognemo plačevanju višje dohodnine. To je najboljša možnost za mnoge podjetnike, ki predvidevajo relativno nizke prihodke in želijo poslovati brez posebnih komplikacij.

Za normiran s.p. prispevki niso edini faktor

Ne bomo se odločali le na podlagi tega, kakšne stroške bomo imeli s poslovanjem. Pogosto pretehtajo še drugi faktorji, ki so s stroški povezani le posredno. Normiran s.p. recimo ne potrebuje računovodskega servisa, ni treba pripravljati letnih poročil in druge dokumentacije poleg evidence računov in osnovnih sredstev ter davčnega obračuna. Poslovanje je precej poenostavljeno, tudi računovodske obveznosti lahko samostojni podjetnik opravlja sam.

Največja prednost so za normiran s.p. prispevki, ki so relativno nizki, ter obračunavanje dohodnine na podlagi normiranih odhodkov. Tako se davčna osnova ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, temveč se od davčno priznanih prihodkov odšteje 80% normiranih odhodkov, ta osnova pa je obdavčena z 20%.

Za koga normiran s.p. ni primeren?

Normiran s.p. ima mnoge prednosti, a ni primeren za vsako situacijo. Tu naletimo na nekatere konkretne omejitve, specifično pri letnih prihodkih. Ti ne smejo presegati določene meje, ki je sicer odvisna od števila zaposlenih. Načeloma s.p. ne sme preseči 50.000 evrov letnih prihodkov, nad to mejo je treba dohodninsko osnovo določati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Tako za normiran s.p. prispevki niso več tako ugodni, treba bo spremeniti obliko podjetja.

Prav tako je normiran s.p. precej neugoden za tiste, ki nameravajo imeti več zaposlenih in imajo s tem povezane komplikacije. Omenimo še dejavnosti, pri katerih nastajajo znatni stroški. Prednost normirancev je predvsem ta, da imajo pavšalno obračunavanje dohodnine, kar pa je ugodno le, če je razmerje med prihodki in odhodki nagnjeno v prid prihodkom. Če ima podjetje relativno veliko odhodkov, so za normiran s.p. prispevki obračunani tako, da nimamo možnosti uveljavljanja olajšav s tega naslova. Bolj se splača navaden s.p., s katerim lahko v tem primeru znižamo dohodnino.