sedež podjetja

Sedež podjetja in njegov najem

Sedež podjetja je podatek, ki ga mora vedeti vsak bodoči podjetnik, preden registrira novo podjetje. Za kaj pravzaprav gre? Sedež podjetja je podatek, ki pove, na katerem naslovu podjetje posluje ali pa vsaj, kje se izvaja večji delež dejavnosti, če je teh lokacij več. V primeru, če podjetje posluje na več lokacijah po državi ali celo po svetu, potem se za sedež podjetje smatra tista lokacija, kjer se koordinira vse te lokacije, kjer je osrednja enota.

Sedež podjetja pri samostojnem podjetniku

Vendar pustimo zdaj velika podjetja. Osredotočimo se na samostojne podjetnike, ki prevladujejo. Kaj ima samostojni podjetnik na razpolago, ko se odloča za sedež podjetja, ki ga navede ob registraciji? Večina podjetnikov, ki šele začenja z dejavnostjo in ki delo opravlja samostojno, se odloči za opravljanje dela od doma. To je odlična ideja, saj tako odpadejo visoki stroški najema ali nakupa pisarne. Vendar pa se lahko tudi zatakne, saj je lahko lastnik stanovanja, v katerem želi podjetnik poslovati, nekdo drug. Gre za to, da mora podjetnik ob registraciji podjetja od lastnika stanovanja, ki ga je določil kot sedež podjetja, pridobiti dovoljenje, da mu lastnik dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Če lastnik tega ne odobrava, ideja pade v vodo.

Odločitev za virtualno pisarno lahko reši marsikateri problem

Vendar pa tudi v tem primeru obstaja rešitev. Sedež podjetja se da najeti. Pri ustreznem ponudniku virtualne pisarne lahko le za nekaj deset evrov na mesec pridobite poslovni naslov, ki je evidentiran kot naslov vašega podjetja. Ta opcija pa ima še številne druge prednosti. Če najamete sedež podjetja, si zagotovite zasebnost na vašem domu. To pomeni, da vas stranke ne bodo obiskovale na domu in boste tako lažje ločevali zasebno in poslovno življenje. Tudi poslovne pošte ne boste prejemali na svoj domači naslov, ampak ločeno, zaradi česar se ne bo moglo zgoditi, da bi jo pomotoma prestregel kateri od družinskih članov in jo po možnosti pomotoma založil. Pošto boste lahko prevzeli pri ponudniku ali pa se boste z njim dogovorili, da vam jo prepošlje ali skenira.

Kaj pa v primeru, če ste za sestanek dogovorjeni s poslovnim partnerjem ali stranko? Ponudniki najema virtualne pisarne ponujajo rešitev, saj lahko pri njih rezervirate poslovni prostor, kjer boste lahko sestanek profesionalni izpeljali.

obratna sredstva

Obratna sredstva so ključnega pomena za uspešno poslovanje

Kaj so obratna sredstva v podjetju? Z drugimi besedami jim rečemo tudi gibljiva sredstva; to pa zato, ker lahko hitro spremenijo svojo obliko, so torej v nenehnem gibanju. Spremenijo se vedno, ko se spremeni nekaj od tega; sprememba zalog, vsaka izstavljena in poplačana faktura, kratkoročna naložba in podobno. Lahko torej rečemo, da se obratna sredstva v podjetju spreminjajo na dnevni bazi. Veliko je sicer odvisno od narave dejavnosti. Pri nekaterih dejavnostih so spremembe obratnih sredstev še dosti bolj pogoste. Na primer v gostinstvu, ko se naročila lahko izvajajo iz minute v minuto.

Kaj je značilno za obratna sredstva?

Za obratna sredstva je značilno, da lahko svojo obliko spremenijo zelo hitro ali vsaj v roku enega leta. Med obratna sredstva tako štejemo zaloge, terjatve, kratkoročne denarne naložbe in denarna sredstva. Recimo, da imamo na zalogi material, ki ga nato preoblikujemo v končni izdelek, ta končni izdelek pa prodamo. Tako se vrednost spremeni iz vrednosti zalog v denarno vrednost, ki jo na koncu dobimo od strank, ki kupijo ta izdelek. Podobno je tudi takrat, ko nam je stranka dolžna nakazilo. Dokler nam ga ne izplača, se to šteje kot terjatev. Ko pa je dolg poravnan, se terjatev spremeni v denar. Gre torej za krog, ki se nenehno obrača.

Kaj pa če zmanjka obratnih sredstev?

Vidimo lahko torej, da so obratna sredstva bistvenega pomena za nemoteno delovanje podjetja. Prav zato je lahko pomanjkanje na tem področju hud problem. Če do njega pride, pravimo tudi, da ima podjetja težave z likvidnostjo. Kako reševati tovrstne težave? Če ne gre drugače, potem je za nadaljevanje poslovanja včasih nujno, da si podjetje obratna sredstva v obliki financ izposodi od nekoga drugega. Večinoma gre za posojila, ki jih kot storitev ponudijo banke. Na tak način si podjetje sicer nakoplje dolg, vendar pa vsaj na kratki rok lahko reši težave. Podjetja se vse pogosteje odločajo tudi za storitev faktoring, ki se jo lahko opravi pri izbranem podjetju, ki se ukvarja s finančnimi storitvami.