Arhiv Značk: e-računovodstvo

Izstavljanje eračuna prinaša mnogo prednosti v primerjavi s klasičnimi računi

Podjetniki, ki nimajo veliko izkušenj z digitalnim poslovanjem, se bodo najprej posvetili spletnim stranem in elektronski pošti. Tisti pa, ki že poznajo mnoge prednosti tovrstnega poslovanja, bodo z veseljem izkoristili prav vse, kar ponuja sodobna tehnologija. Gotovo se bodo odločili za izstavljanje eračuna, ki prinaša v primerjavi z običajnimi računi mnogo prednosti tistim, ki jih znajo izkoristiti. A prehod na eračune ni vedno povsem enostaven, še posebej za tiste, ki so na tem področju nekoliko bolj zahtevni.

Eračuni v skladu z ZOPSPU

Z letom 2015 je pričel veljati Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki določa, da morajo vsi proračunski uporabniki izdajati in prejemati eračune. Tako izstavljanje eračuna ni več zgolj odločitev in prednost, temveč dolžnost, pri kateri ni veliko prostora za napake. Zakon predpisuje posebno obliko eračuna, in sicer gre za XML-strukturo po shemi eSLOG in ustrezno XML-ovojnico. Pri tem se zahteva še uporaba veljavnih digitalnih certifikatov, ki potrjujejo identiteto izdajatelja oziroma prejemnika.

Ker novi standard poslovanja od marsikaterega proračunskega uporabnika zahteva precejšnjo prilagoditev, je v mnogih primerih te opravke bolje prepustiti strokovnjakom. Kar nekaj je namreč ponudnikov, ki poskrbijo za izstavljanje eračuna v skladu z zakonom, običajno pa poleg tega nudijo še druge storitve. Posebej ugodne so tiste storitve, ki vključujejo celoten sistem za upravljanje eračunov, saj lahko na ta način zelo enostavno izvedete preskok na digitalno poslovanje.

Eračuni v drugih oblikah

Tudi tisti, ki sicer niso proračunski uporabniki, lahko izstavljajo eračun, pri tem pa niso omejeni z zakonskimi zahtevami. Tako so elektronski računi zelo raznoliki, načeloma pa se sploh ne razlikujejo od običajnih papirnatih računov, razen seveda v tem, da so na voljo le v digitalni obliki. Nekaj pozornosti pa gre nameniti morebitni zamenjavi raznih elektronskih računov in eračunov, ki jih predpisuje omenjeni zakon – med seboj namreč niso zamenljivi!

Načini vodenja poslovnih knjig

Ob ustanovitvi podjetja se lahko samostojni podjetniki odločijo med dvema načinoma vodenja poslovnih knjig: vodijo lahko enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, toda o svoji odločitvi morajo obvestiti DURS najkasneje v 8 dneh po začetku poslovanja.

Med letom spreminjanje izbranega načina vodenja poslovnih knjig ni mogoče spreminjati, to je mogoče le tako, da podjetnik oz. njegovo računovodstvo v primeru spremembe o tem obvesti DURS najkasneje do 31. decembra tekočega leta. Velika večina podjetnikov, ki na začetku še ne izdaja in prejema velikega števila računov, sprva vodi enostavno knjigovodstvo. To pride v poštev predvsem za podjetnike, ki izpolnjujejo vsaj dva izmed kriterijev:

  • povprečno število zaposlenih ne presega 3
  • letni prihodki so nižji od 42 tisoč eur
  • povprečna vrednost aktive, izračunane kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in na zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25 tisoč eur

Kasneje, ko se število poslov za podjetnika zviša, večina presedla na dvostavno knjigovodstvo, ki v primerjavi z enostavnim knjigovodstvom da veliko več informacij.