Vsi prispevki, ki jih je objavil/a avtor

kam-investirati-in-vezati-sredstva

Kam investirati in vezati sredstva za dodaten zaslužek?

Kam investirati sredstva in katere naložbe na spletu so najbolj donosne, da bi lahko zaslužili dober dodaten zaslužek? Spletne platforme postajajo vedno bolj priljubljene, saj vam nudijo veliko mero fleksibilnosti, pri čemer imate popoln nadzor nad investiranjem in lahko izbirate, kam boste denar vložili.

Ena izmed takih platform za investiranje na spletu je platforma Nekster, ki svojim uporabnikom ponuja številne prednosti in ugodnosti. Naložbe v zavarovana posojila delujejo kot depoziti, saj se vložena sredstva plemenitijo znotraj določenega časovnega obdobja po vnaprej znani obrestni meri. Na voljo so tako bolj kratkoročne kot dolgoročne naložbe. Ko se obdobje vezave zaključi, pa si dodaten zaslužek lahko enostavno nakažete na osebni bančni račun.

Kam investirati, da bo naložba donosna?

Pri investicijah, ki delujejo kot depoziti, se donosnost meri po dani variabilni in največkrat fiksni obrestni meri. Na spletni platformi so objavljene vse naložbe, ki so na voljo za investiranje. Preden vložite denar in se odločite za eno izmed opcij, dobite vse informacije, ki jih potrebujete. Investicije so namreč opremljene z informacijo o obrestni meri, ročnostjo ter minimalnim zneskom, ki ga je potrebno vložiti za investiranje.

Spletna platforma za reinvestiranje nudi dober dodaten zaslužek, saj so obrestne mere razmeroma visoke, vsekakor pa mnogo višje, kot jih nudijo klasični bančni depoziti. V enem letu lahko v povprečju ustvarite donos od 7 do 10 odstotkov, poleg tega pa so številne naložbe kratkoročne narave, zato si lahko zaslužek izplačate tudi prej kot v enem letu.

Kam investirati, da bo investicija varna?

Donosna naložba mora biti tudi varna. To pomeni, da z njo ne tvegate izgub. Investicije v zavarovana posojila ne gre primerjati z naložbami v vrednostne papirje, ki ne zagotavljajo dobička. Investiranje v zavarovana posojila je varno iz tega vidika, ker je posamezen kredit zavarovan iz strani zavarovalnice. Pred tem pa platforma in bonitetna hiša pregledata vso dokumentacijo posojilojemalca.

Posojila so namreč odobrena le manjšemu odstotku tistih, ki pošljejo vlogo za odobritev. S tem se platforma zavaruje pred ne plačevanjem obrokov posojila v prihodnosti. V primeru, da se to vseeno zgodi, pa zavarovalnica na podlagi zavarovanja proti kreditnim tveganjem povrne celotno glavnico in vse natečene obresti. Določen del povrne tudi platforma, ki je prav tako s svojim sredstvi vložila v določen del kredita.

Kam investirati, da ne bo skritih stroškov?

Banke, vzajemni skladi in številne druge finančne institucije svojim strankam zaračunavajo različne stroške, ki na dolgi rok zmanjšujejo vrednost naložb. Na drugi strani pa Nekster platforma za medsebojno posojanje denarja ne zaračunava nobenih stroškov in nadomestil za uporabo. Registracija in odprtje računa sta brezplačna, prav tako ni letnih upravljalnih stroškov in izstopnih stroškov.

Vaš uporabniški račun nima časovne vezave, zato vam ni potrebno plačati stroškov v zvezi s tem. Platforma le zaračuna določen procent provizije, pri čemer se od celotne provizije odšteje strošek poslovanja, rezervnega sklada in zavarovanja. Platforma nudi tudi odgovor na vprašanje, kam investirati, če želite opraviti nizek osnovni polog, ko odprete račun. Namreč, v naložbe lahko začnete vlagati že z 10 eur, zato da preizkusite delovanje platforme.

investiranje-v-delnice-za-vlagatelje-zacetnike

Ali je investiranje v delnice dobra izbira za vlagatelje začetnike?

Na trgu finančnih naložb je splošno znano, da investiranje v delnice lahko prinaša velike zaslužke, a na drugi strani tudi predstavlja velika tveganja za izgube. Naložbe v vrednostne papirje se odvijajo na borzah, vendar pa vlagatelji lahko investirajo na različne načine, kot je na primer samostojno vlaganje sredstev preko platforme borznoposredniške hiše ali pa za storitve najamejo strokovnjake.

Ena izmed večjih slabosti naložb v vrednostne papirje, tako delnice kot obveznice, je v tem, da se investitorji začetniki težje znajdejo na tem področju, zato največkrat ne morejo investirati sredstev samostojno, temveč za to potrebujejo pomoč borznoposredniške hiše, ki zaposluje finančnike in specialiste na tem področju. Za te storitve pa mora vlagatelj plačati precej denarja, saj prepusti vlaganje tretji osebi, ki se namesto investitorja odloča o najbolj ustreznih investicijah na trgu.

Investiranje v delnice tudi v vzajemnih skladih

Niso le borznoposredniške hiše tiste, ki svojim strankam vlagateljem nudijo naložbe v vrednostne papirje, temveč so investitorjem na voljo tudi vzajemni skladi. V obeh primerih vlagatelj vstopi v pogodbeno razmerje, pri čemer vlaganje sredstev v njegovem imenu prevzamejo finančni strokovnjaki, ki razpoložljiva sredstva investitorja vlagajo v različne vrednostne papirje na domačem in tujem trgu.

Pri tem pa je pomembno vedeti, da borznoposredniške hiše in vzajemni skladi ne jamčijo za ustvarjene izgube in tudi donose, zato vlagatelj precej tvega. Finančni strokovnjaki vlagajo v korist vlagatelja, vendar ne morejo predvideti sprememb, ki se vsakodnevno odvijajo na borzah. Tako investitorji lahko izgubijo vsa vložena sredstva in ne morejo zahtevati povračila.

Investiranje v delnice v primerjavi z bančnimi depoziti

Bančni depoziti predstavljajo eno izmed bolj klasičnih oblik naložbenih možnosti. Pri tej investicijski opciji je ponovno izraženo to, da vlagatelj sam ne investira v vrednostne papirje, temveč to delo prevzame banka, ki običajno vlaga sredstva v manj tvegane obveznice na domačem trgu. Značilnost depozitov je v tem, da investitor veže sredstva za vnaprej določeno časovno obdobje, ob datumu zapadlosti pa mu banka izplača obresti, ki so se v tem času ustvarile.

Obrestna mera pri bančnih depozitih je večinoma fiksna in razmeroma nizka, zato depoziti predstavljajo nekakšno obliko varčevanja, saj so zelo varni. Investicije v delnice pa so bolj tvegane in prinašajo mnogo večje dobičke, vendar na drugi strani vlagatelj tvega velike izgube. V vseh primerih pa investitorju ni omogočeno, da investira samostojno, saj je vezan na pogodbo z banko, vzajemnim skladom ali pa borznoposredniško hišo.

Investiranje v delnice ali v zavarovana posojila?

Klasične naložbene možnosti, kot je investiranje v delnice in bančne depozite, so z razvojem spletnih platform pridobile konkurenco, še posebej za vlagatelje začetnike, ki ne želijo tvegati, a kljub temu lahko ustvarijo dober dodaten zaslužek. Takšne so tudi varne naložbe v zavarovana posojila, ki se odvijajo na Nekster spletni platformi za medsebojno posojanje denarja in reinvestiranje.

Posebnost platforme je v tem, da je primerna za vlagatelje začetnike, saj z odprtjem računa in enostavnim prenosom sredstev na račun lahko pričnejo investirati oziroma financirati odobrena posojila. Vezava sredstev je za določeno obdobje, za to pa investitorji pridobijo dobro obrestno mero in lahko v enem letu ustvarijo tudi do 10 odstotni donos. Na voljo je naložbeni portfelj, kjer investitorji pregledujejo naložbe in se samostojno odločajo o najbolj donosnih posojilih, ki so objavljena na platformi.