Vsi prispevki, ki jih je objavil/a avtor

registrirati vašo blagovno znamko

Blagovna znamka podjetja – kako jo zaščititi?

Blagovna znamka je za vsako podjetje izjemnega pomena. Gre za ime podjetja in za njegov logotip, torej za nekaj, kar vsaka stranka poveže s storitvami in izdelki, ki jih podjetje ponuja. Ko vidimo velik rdeč M, se takoj spomnimo na McDonalds, ko vidimo kljukico na supergah, vemo, da gre za Nike. Bolj kot je podjetje prepoznavno in uspešno, bolj si blagovno znamko vtisne v spomin širša javnost.

Kot je znamka nekaj, kar zelo pomaga pri prodaji izdelkov in pri stranki zbudi pozitivne občutke, se na tem področju dogaja tudi veliko zlorab. Nekatera druga podjetja, ki šele vstopajo na trg, želijo izkoristiti sloves močne znamke sebi v prid. Tako lahko podobne izdelke prodajajo pod podobnim imenom ali logotipom. Tako pri strankah ustvarijo zmedo in si na tak način dvignejo prodajo. Tovrstne zlorabe pa je možno kaznovati in preprečiti le v primeru, če je prepoznavno podjetje poprej zaščitilo svojo blagovno znamko.

Kako zaščititi blagovno znamko?

Kako torej to izvesti? Registracijo znamke lahko opravite sami ali pa se v te namene povežete s podjetjem, ki postopek vzame v svoje roke na podlagi vašega pooblastila. Druga opcija je vsekakor bolj priporočljiva, saj se boste izognili dolgotrajnim poizvedovanjem, kako morate izpolniti vlogo, kaj priložiti, na kaj morate biti pozorni. Na tak način boste prihranili čas za opravljanje vaše vsakodnevne dejavnosti.

Postopek registracije običajno traja nekaj mesecev. Vse skupaj se ureja na Uradu za intelektualno lastnino, kjer bo vaš postopek prevzel referent. Najprej bo preveril, če je vloga popolna in če je predlagano znamko sploh možno registrirati. Če / ko boste odgovora na obe vprašanji pozitivni, se podatke o vašem podjetju in znamki objavi na njihovih spletnih straneh. Začne teči 90 dnevni rok, znogtraj katerega se lahko na predlog registracije pritoži vsak, ki meni, da gre za enako ali zelo podobnno znamko eni, ki že obstaja. Če ni nobene (upravičene) pritožbe po preteku 3 mesecev, je registracija izvedena in velja za naslednjih 10 let.

potni nalogi in njihova evidenca

Potni nalogi kot dokazilo o službenih poteh

Potni nalogi so dokumenti, ki jih je treba v vsakem podjetju dosledno pisati in shranjevati. Služijo namreč kot dokaz o tem, da je v določenem času prišlo do odhodov v drugo mesto ali celo državo z namenom, da bi se opravilo določene poslovne obveznosti. Iz tega naslova seveda nastanejo tudi stroški, za katere je dolžan zaposleni prejeti povračilo

Kako napisati potni nalog?

Pravila, kako se točno pisati potne naloge, niso zelo striktna. Običajno vasko podjetje v internem aktu doreče, na kakšen način se bo urejalo to področje. Pravilo pa je, da je treba vanj vključiti vse bistvene podatke. Napisati je treba, kdaj je bil odhod na pot in koliko časa je pot trajala. Navesti je treba, kam se je šlo in kakšni so bili nameni poti. Seveda je glavna sestavina podatek o stroških, ki so zaradi poti nastali. Te stroške je treba zaposlenemu povrtniti, v primeru, če jih je on kril.

Potni nalog naj bi se izdalo še preden dejansko pride do poti. Naknadno naj bi se le popravilo nekatere podatke. Najkasneje naj bi se torej te dokumente napisalo, ko udeleženci pridejo s poti.

Dokument naj bi izpolnil tisti, ki je na pot šel. Vendar pa je obvezno, da je zapis pregledan in podpisan s strani nadrejenih.

Mnoga podjetja so zelo površna v zvezi s spremljanjem tega področja, vendar pa je to lahko zelo slabo za samo poslovanje. V primeru obiska inšpekcije je namreč treba predložiti vsa tovrstna dokazila in če jih podjetje nima, se lahko pojavijo težave, ki se lahko končajo tudi z globo.

Tako je vsekakor priporočljivo potnim nalogom v podjetju posvetiti več pozornosti, da ne bi prišlo do kakšnih neželenih dogodkov. Smiselno je napisati enotna pravila, ki se jih potem držijo vsi, ki so tako ali drugače vpleteni v to. Prav tako je treba shranjevati vsa dokazila še nekaj časa po tem, ko je bila pot že zdavnaj opravljena.