potni nalogi in njihova evidenca

Potni nalogi kot dokazilo o službenih poteh

Potni nalogi so dokumenti, ki jih je treba v vsakem podjetju dosledno pisati in shranjevati. Služijo namreč kot dokaz o tem, da je v določenem času prišlo do odhodov v drugo mesto ali celo državo z namenom, da bi se opravilo določene poslovne obveznosti. Iz tega naslova seveda nastanejo tudi stroški, za katere je dolžan zaposleni prejeti povračilo

Kako napisati potni nalog?

Pravila, kako se točno pisati potne naloge, niso zelo striktna. Običajno vasko podjetje v internem aktu doreče, na kakšen način se bo urejalo to področje. Pravilo pa je, da je treba vanj vključiti vse bistvene podatke. Napisati je treba, kdaj je bil odhod na pot in koliko časa je pot trajala. Navesti je treba, kam se je šlo in kakšni so bili nameni poti. Seveda je glavna sestavina podatek o stroških, ki so zaradi poti nastali. Te stroške je treba zaposlenemu povrtniti, v primeru, če jih je on kril.

Potni nalog naj bi se izdalo še preden dejansko pride do poti. Naknadno naj bi se le popravilo nekatere podatke. Najkasneje naj bi se torej te dokumente napisalo, ko udeleženci pridejo s poti.

Dokument naj bi izpolnil tisti, ki je na pot šel. Vendar pa je obvezno, da je zapis pregledan in podpisan s strani nadrejenih.

Mnoga podjetja so zelo površna v zvezi s spremljanjem tega področja, vendar pa je to lahko zelo slabo za samo poslovanje. V primeru obiska inšpekcije je namreč treba predložiti vsa tovrstna dokazila in če jih podjetje nima, se lahko pojavijo težave, ki se lahko končajo tudi z globo.

Tako je vsekakor priporočljivo potnim nalogom v podjetju posvetiti več pozornosti, da ne bi prišlo do kakšnih neželenih dogodkov. Smiselno je napisati enotna pravila, ki se jih potem držijo vsi, ki so tako ali drugače vpleteni v to. Prav tako je treba shranjevati vsa dokazila še nekaj časa po tem, ko je bila pot že zdavnaj opravljena.